The Presidency's blog

CBS Students – en organisation for alle!

CBS Students formandskab afviser kritik. Studenterpolitik skal gavne de studerende på CBS, ikke dikteres af Christiansborg!

I et blogindlæg her på CBS Observer stiller Sara Tatiana Schwartz Thomsen nogle spørgsmål om CBS Students’ motiver og rolle på CBS. Desuden rejser hun en uberettiget kritik af CBS Students som værende en uærlig organisation, der prøver at ”ekskludere Konservative Studerende” fra valget.

Kære Tatiana, vi er hverken uærlige eller ekskluderende, men vi forbeholder os retten til at føre valgkamp for et studenterdemokrati på CBS, der ikke bekæmper sig selv.

Relaterede artikler

Om 5 dage går det løs – derfor skal du huske at stemme!

Studenterdemokrati på CBS handler om i fællesskab at anvende de studerendes indflydelse til at gøre CBS til et så godt universitet som muligt for de studerende.

Om præcis en uge går det årlige universitetsvalg på CBS i gang – i vores optik den vigtigste uge på hele året for alle studerende på CBS. Hvorfor nu det? Fordi vi som studerende på CBS har en unik mulighed for at få indflydelse på hvordan vores universitet skal udformes og dermed har du – kære medstuderende - en mulighed for at forbedre din uddannelse og dermed dit eksamensbevis fra CBS.

Relaterede artikler

Velkommen til alle nye studerende på CBS

Vi byder alle jer nye studerende på CBS velkommen! Velkommen til de nye HA (psyk.)-studerende. Velkommen til de nye International Business studerende. Velkommen til de nye studerende, der fester på Nexus. Velkommen til de nye eksamens-stressede studerende. Velkommen til de nye, der falder i søvn på biblioteket med savlende kinder placeret på en corporate finance bog. Kort sagt: Hjertelig velkommen til jer alle, uanset hvor I er fra og hvad I læser.

Selv om det i første omgang kan virke forvirrende og overvældende at starte på CBS, så vil I hurtigt lære at orientere jer og benytte jer af nogle af de spændende muligheder, som CBS Students tilbyder. Det kan være, hvordan man får fingrene i den friskeste bagel i kantinen, tager de sprødeste noter under en forvirrende forelæsning eller scorer det bedste studiejob. Snart vil I have de nødvendige færdigheder, som I får brug for her på CBS.

Relaterede artikler

Welcome to all new students at CBS

All new students at CBS, we bid you welcome! Welcome to the new HA(psyk)-students. Welcome to the new International Business students. Welcome to the new Nexus-goers. Welcome to the new exam-stressed students. Welcome to the new people who fall asleep in the library with their drooling cheek on a Corporate Finance book. In short: a heartily welcome to all of you, wherever you are from and whatever you study.

Although starting at CBS can seem confusing and overwhelming at first, you will quickly learn your way around, and learn to make use of some of the exciting opportunities that CBS offers. Be it how to get the freshest bagels in the canteen, take the crispest notes during a confusing lecture or score a sweet student job, you will soon master the skills that are needed here at CBS.

Relaterede artikler

Studenterbevægelse 2.0: Hvordan kan samarbejdet imellem CBS og studerende blive endnu bedre?

Som studerende på CBS er vi godt inddraget i mange beslutningsprocesser: Hver dag arbejder studerende og CBS’ ansatte sammen for at forbedre universitetet. CBS Students’ klare erfaring er, at samarbejde imellem CBS og de studerende skaber bedre og mere langtidsholdbare løsninger. Sammenlignet med andre danske og udenlandske universiteter, har CBS og studerende et godt samarbejde, men hvordan kan vi gøre det endnu bedre?

På CBS arbejder flere hundrede aktive studerende sammen med CBS hver dag: Studerende besidder tillidsposter i studienævnene og arbejder sammen med det videnskabelige personale om at forbedre vores uddannelser. Studerende deltager i forskellige referencegrupper med CBS og giver værdifulde input fra et studenterperspektiv. Studerende diskuterer CBS’ langsigtede strategi med interne og eksterne medlemmer i CBS’ bestyrelse. Studerende deltager aktivt i styregrupper med CBS’ projektledere om store forandringsprocesser på CBS.

Relaterede artikler

Rusvejledere og CBS Students fest på Nexus – Hvorfor?

CBS Students havde igen i år inviteret samtlige rusvejleder til stor fest og middag på Nexus, men hvad er koblingen imellem CBS Students og Intro - og hvorfor holde fest for vejlederne? 

CBS Students inviterer til fest
De høje kampråb og konstante fælles ”skåååle” var ikke til at tage fejl af, introvejlederne havde indtaget CBS. Den 27. April buldrede det af glæde fra kantinernes øverste balkon, da over 200 af CBS’ kommende introvejledere var samlet til den årlige vejlederfest på CBS. Først mad, samt et umuligt forsøg på en takketale til vejlederne, inden folket rykkede ned i Nexus og de mere lydtætte lokaler. Således kunne biblioteket og de eksamens-flittige studerende igen få fred.

Relaterede artikler

De første 100 dage ’in office’ for CBS Students

CBS Students formandskab kigger tilbage på de første 100 dage af formandskabet for CBS' studenterorganisation, CBS Students.

De første 100 dage er allerede gået som nyt formandskab for CBS Students. 100 dage, der har været utrolig spændende, lærerige og enormt udfordrende. Vi har videreført den gode relation til CBS, sat os grundigt ind i CBS Students styrker og udviklingsmuligheder, samt diskuteret massevis af studenterpolitik med Ministeren, Dansk Industri og Danske Studerendes Fællesråd.

Relaterede artikler

CBS Students is launching an activity pool of 2 million kroner

It is with great pride and excitement that CBS Students can announce that every student of Copenhagen Business School can apply for supporting funds for student activities through CBS Students’ new Activity Pool.

CBS has a unique study environment: No matter what your interests or skills may be, there are organizations at CBS that match these interest, and that offer you an opportunity to get involved and develop your social and academic competences. A dynamic student environment adds value to CBS as well as contributing to the everyday life of the students at CBS.

Relaterede artikler

CBS Students lancerer aktivitetspulje på to millioner kroner

Alle studerende på CBS kan søge støtte fra puljen til ekstraordinære studenteraktiviteter, der gør livet federe for studerende.

Det er med stor begejstring og taknemmelighed at CBS Students kan offentliggøre, at alle studerende på Copenhagen Business School pr. 26. marts har mulighed for at søge støtte til ekstraordinære studenteraktiviteter igennem CBS Students nye aktivitetspulje på to millioner kroner!

Relaterede artikler

Cxense Display

Cxense Display

Subscribe to RSS - The Presidency's blog