CBS Students samlede studienævnene

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: ikke oplyst - 13. februar 2012 - 13:231 kommentar
Rektor Per Holten-Andersen i sin røde signatur-sweater ønskede at fremme så stor deltagelse og indflydelse gjort gældende fra de studerende.

Studienævnsrepræsentanter på tværs af uddannelser mødtes til CBS Students’ Studienævnsseminar for at dele ideer, udveksle erfaringer, lære om magten og ansvaret, der følger med, når man bliver valgt ind i studienævnet, og diskutere, hvordan de studerendes indflydelse via studienævnene kan styrkes.

De studerendes vej til forbedringer
Studienævnsrepræsentanter fungerer i CBS-uddannelsernes maskinrum som de studerendes talsmænd, og de har stor indflydelse på nævnets beslutninger og beslutningsprocesser. De deltager i planlægning og udførelsen af den daglige gang på CBS og samler trådene ved både at have forståelse for undervisningens praktiske udførelse og de tanker, der ligger bag.

Ved styrelsesvalget i december 2011 blev der, med den højeste valgdeltagelse i CBS’ historie, indvalgt nye studenterrepræsentanter til nævnene. De indvalgte studienævnsrepræsentanter, nye som gamle, forsamlede sig så lørdag morgen den 11. februar 2012 til det største Study Board Seminar til dato, arrangeret af CBS Students.

Målet med mødet var at forberede repræsentanterne på deres fremtidige arbejde og at give dem de bedst mulige forudsætninger for at arbejde for de studerendes medbestemmelse og udvikle de bedst mulige uddannelser.

Erfaringer deles og muligheder vokser
Efter brunch og uformel networking i kantinen på Solbjerg Plads, holdt CBS’ rektor, Per Holten-Andersen iført sin røde signatur-sweater, en tale om hans ideer for CBS’ udvikling, hvor han søgte at motivere til så stor deltagelse og indflydelse gjort gældende fra de studerendes side som muligt. Han understregede, at hans dør altid står åben for forslag og ideer, og takkede de fremmødte studienævnsrepræsentanter for deres arbejde, der vil give afkast for de efterfølgende generationer af CBS studerende.

Efter det fornemme besøg nød de nyvalgte studienævnsrepræsentanter godt af CBS Students’ all-round præsentation af CBS, organisationen CBS Students og de formelle forpligtelser i studienævnene. Herefter stod programmet på workshops og deling af erfaringer og ideer.

De tilbagevendende problemstillinger
Nogle af de centrale emner, som viser sig at være problematiske på tværs af studieretninger, var blandt andre undervisernes sprogniveau, den sløve deltagelse i semesterevalueringer og de studerendes frustrationer over ikke altid at kunne forstå sammenhængen i deres uddannelse. Ved hjælp af diskussionsgrupper og idékort blev der fundet frem til eventuelle løsningsmodeller og ideer, der nu skal bringes videre til de individuelle studienævn og forhåbentlig der bidrage til at forbedre studielivet for CBS’ studerene.

Derudover blev det tydeligt, at det bedste for de studerende er til hver en tid at vide, hvad der foregår på deres studie. Derfor var der ved seminaret også bred enighed om, at en stor del af studienævnsrepræsentanternes ansvar lå i at videreformidle, hvilke tiltag og processer der var i gang på de specifikke uddannelser – at fremme gennemsigtighed og derved skabe forståelse.

Nært samarbejde med underviserne vejen frem
Seminaret forsøgte også at vise studienævnsarbejdet fra fakultets side, og lektor Sine Nørholt Just fra Department of Business and Politics, der er studieleder og formand for studienævnet på Interkulturel Markedskommunikation, gav sin præsentation af, hvordan arbejdet fungerer i et relativt nyt studienævn. Hun gav indblik i et studienævn, hvor diskussion og debat fører til løsninger, som meningen nu engang er for studienævnene, og hvor lærerrepræsentanter og studenterrepræsentanter samarbejder for resultater i stedet for at sætte hårdt mod hårdt. Begge ’sider’ i nævnet arbejder jo trods alt for at opnå et fælles mål – nemlig at skabe de bedste og mest relevante uddannelser for de CBS studerende.

Kommentarer

På vegne af CBS Students, vil jeg gerne takke alle, der viste interesse for studienævnsseminaret i lørdags. Hertil skal lyde endnu en tak til rektor, Per Holten-Andersen, Sine Just og Spisestuerne for henholdsvis spændende oplæg og hjælp til Brunch.

Det er CBS Students håb og overbevisning, at arrangementer som studienævnsseminaret - hvor aktive studerende kan mødes på tværs af studieprogrammer - bidrager til et øget arbejds- og vidensniveau på CBS. Gode erfaringer fra et specifikt uddannelsesforløb, forhandlingsteknikker, 'best practices' etc., kan være til gode i forbindelse med en anden uddannelse. Sådan en vidensdeling og konstruktiv sparring imellem studienævnskandidater, er hele essensen af CBS Students arbejde og idegrundlag.

Derudover oplever vi hver dag, at en samlet koordineret indsats imellem CBS' bestyrelse, Akademisk Råd og Studienævnsmedlemmer skaber synergier, der muliggør stor indflydelse fra studerende.

Iøvrigt kan det nævnes, at identiske principper gør sig gældende mht. studenteraktiviteter. Ligesom studienævnskandidater var samlet i lørdags, faciliterer CBS Students lignende møder med repræsentanter for alle studenterdrevne organisationer på CBS: igen er vidensdeling og samarbejde nøgleord.

På denne baggrund opfordrer CBS Students alle studerende på CBS til at tage kontakt til deres studienævnsrepræsentanter og give konkrete input, som kan forbedre uddannelserne og CBS generelt.

Ultimativt er hele meningen med CBS Students netop at samle studenterdrevne aktiviteter og organer (Studienævn, Akademisk Råd, Bestyrelse), så vi kan koordinere en samlet indsats.

Tak til alle fremmødte!
Mvh,

Philip Hardø
CBS Students

Ps.
Alle studienævns- og studenterorganisationsaktive kan kontakte presidency@cbsstudents.dk, med ris/ros i forbindelse med samarbejdet.

Hvad synes du?

Tilføj kommentar

Cxense Display

Cxense Display