Frivilligt arbejde-valgfag skal styrke de studerendes værdi

Skrevet af Sebastian Damm - Foto: Visual Storm - 11. juni 2012 - 12:273 kommentarer
Uddannelsesdekan Jan Molin er åben over for at udvide valgfagets målgruppe til også at gælde kandidatstuderende.

At man kan få merit for det frivillige arbejde, man som studerende har lavet på CBS, er både en anerkendelse af den faglige værdi af arbejdet samt en styrkelse af CBS’ værdier, begrunder uddannelsesdekan Jan Molin beslutningen.

Engagement-valgfag et tilbud til bachelor-studienævnene
Der har igennem længere tid været en debat på CBS om, hvordan man kunne understøtte det arbejde, de mange studenterdrevne organisationer på CBS udfører, samt inkorporere fagligheden i dette arbejde. Denne debat er nu mundet ud i, at alle studienævn på bacheloruddannelserne på CBS fra efterårssemestret kan udbyde et valgfag, der vil give merit for frivilligt arbejde.

Der er ikke tale om et obligatorisk fag. Det drejer sig om at etablere et tilbud til de enkelte studieretninger, som uddannelsesdekan Jan Molin forestiller sig vil vinde bredt indpas på bacheloruddannelserne.

- Rent konkret er der tale om at man kan tage et valgfag på 7,5 ECTS-point, der kobler teori på den praksis, man udfører som engageret i frivilligt arbejde på CBS. Man skal således gennemgå et indledende fagligt undervisningsmodul og får derefter tilknyttet en vejleder, forklarer Jan Molin og uddyber:

- Afslutningsvis skal man aflevere en større opgave, der vil blive bedømt efter gængse akademiske kriterier. Der er således ikke tale om en smutvej for de studerende til at opnå merit på sin bachelor, men derimod et tilbud om at opkvalificere sit praktiske arbejde med akademisk teori.

CBS vil understøtte og belønne frivilligt engagement
Om motivationen for at tilbyde dette valgfag, forklarer CBS’ uddannelsesdekan:

- Vi vil gerne understøtte og belønne de studerende, der kaster sig ud i de aktiviteter, der styrker CBS. Dette nye valgfag er en måde, hvor vi kan understøtte, at man arbejder frivilligt – ved både at belønne de studerende med dokumentation for det store arbejde, de gør, og samtidig vise, at man rent faktisk bliver bedre til det arbejde, man laver, ved at koble teori og praksis.

Ud over anerkendelsen og opkvalificeringen af de studerendes arbejde, ligger det nye valgfag også i forlængelse af CBS’ ambitioner om, hvad CBS skal uddanne folk til:

- Vi har en masse studerende, der leverer et stort tilbagevendende frivilligt arbejde her på CBS. De bidrager til et godt studieliv på CBS, og dette kan man lære en forfærdelig masse af, fordi den måde, man bidrager til et godt studieliv på CBS, i høj grad svarer til den måde, man skal bidrage på til samfundet, når man kommer ud fra CBS, forklarer Jan Molin.

En CBS-uddannelse går ud på at lære at bidrage
Det nye valgfag er derfor i Jan Molins optik en styrkelse af CBS’ værdier:

- Vi udbyder dette valgfag, fordi vi vil gøre det klart for studerende, at et godt studieliv handler om, at man bidrager til fællesskabet – ligesom et godt samfundsliv handler om, at man som borger bidrager til fællesskabet, forklarer Jan Molin og påpeger:

- Man er ikke kun studerende på CBS for at hive bøgerne ned af hylderne og få en snæver faglig kompetence. Man er her også for at lære, hvordan man nyttiggør sin viden i samspil med andre, og bidrager til fællesskabet med sine kompetencer.

Valgfaget kan på sigt udbydes på kandidatniveau
Det nye valgfag er ’første bølge’ af en ny måde at tænke teori ind i den praksis, man udfører, og Jan Molin er således ikke afvisende overfor at udvide ordningen:
- Såfremt der er succes med dette nye valgfag, er der principielt ikke noget til hinder for, at man på sigt kan forestille sig at lave et tilsvarende forslag på kandidatniveau, siger Jan Molin.

Man kan derfor som CBS-studerende forhåbentligt se frem til både et endnu mere levende campus-liv i fremtiden og udvidede personlige muligheder for – på fagligt understøttet vis – at engagere sig i sit studie-liv.

Kommentarer

Jeg vil gerne kvittere uddannelsesdekanen for denne gode nyhed.

Frivilligt arbejdet er både en værdi for den enkelte studerende men samtidig for universitetet og studiemiljøet. Som studerende håber jeg, at dette initiativ vil hjælpe til at endnu flere studerende engagerer sig i studielivet på CBS.

Hvad synes du?

Jeg er ikke ubetinget enig i at dette er en god idé. På den positive side kan folk det brænder for frivilligt arbejde blive belønnet, ved at deres tid som er brugt på dette arbejde kan give 7,5 ECTS point. Omvendt, så vil der komme til at være en lang række ”frivillige” personer i organisationerne, som kun er der for at slippe nemmest muligt gennem ”faget”. Disse free-riders vil ikke i samme omfang komme til at bidrage til organisationen, da de ikke har hjertet med sig.

Personligt, er jeg nervøs for at free-ridersene der vil komme kan blive en belastning for mange af organisationerne, fordi en lang række opgaver ikke vil blive løst på en tilfredsstillende måde. De personer der brænder for frivilligt arbejde, eller for en bestemt organisation, skal nok lave frivilligt arbejde uanset om de får merit for det, og dermed kan jeg ikke se den store fordel fra organisationernes side.

Hvad synes du?

@ Caper Koll
Det er naturligvis altid vigtigt at holde sig for øje at ens frivillige er motiverede og yder en stor indsats, men jeg tror ikke nødvendigvis at det nye fag kommer til at forøge dette "problem".

Først og fremmest er faget kvalitativt forankret, hvilket vil sige at man ikke kommer let til de 7,5 ECTS. De frivillige som vælger faget skal altså levere et kvalitativt stykke arbejde for overhovedet at komme i betragtning og derved er det en forhåbning at det kan være med til styrke frivilligemiljøet og selvrefleksiviteten heromkring. Det har hele tiden lagt CBS Students meget på sinde at man ikke bare kan "snyde" sig til ekstra 7,5 ECTS - Derfor de høje kvalitative krav.

Derudover tror jeg at alle frivilligorganisationer kæmper med motivation af frivillige. Det ændrer dette fag for så vidt ikke på. Folk har mange forskellige motivationer for at gå ind i arbejdet - Mange gør det f.eks. for at forbedre deres CV. Principielt set mener jeg at det er forkert at "dømme" frivillige for deres motivation for at gå ind i arbejdet, så længe at deres arbejde er værdifuldt og giver mening for organisationer der ligger arbejdsplads til.

Der er rigtig mange måde at skabe motivation og gode frivilligrammer på, således at man sikrer sig at de frivillige faktisk kan levere et godt stykke arbejde. Hvis de rammer ikke allerede er tilstede har jeg svært ved at forestille mig at de frvillige har mulighed for at engagere sig i faget - Heldigvis har vi på CBS masser af super dygtige organisationer, som skaber virkelig gode rammer! Derfor tror jeg at faget er en gevinst både for den enkelte frivillige og for alle organisationerne!

Slutteligt vil jeg også gerne tilslutte mig fankoret af det nye setup. Der er fantastisk mange hårdtarbejdende frivillige på CBS, som vil kunne få meget ud af det nye fag og som vil kunne forbedre deres evner endnu mere - Til glæder for både dem selv, men også for de organisationer de arbejder for og dermed slutteligt for CBS selv...

Mvh

Anders Kjemtrup
Næstformand i Bestyrelsen
CBS Students

Hvad synes du?

Tilføj kommentar

Cxense Display

Cxense Display