Debat: Kom så ind i dialogen med de studerende, CBS!

Skrevet af Sebastian Damm - Foto: ukendt - 24. marts 2011 - 11:485 kommentarer

CBS Students medformand Sebastian Damm føler sig på vegne af CBS' studerende både 'udfordret' og ignoreret. Han efterlyser, at CBS' ledelse tager del i den åbne debat, tager kritikpunkter fremsat af studerende seriøst og svarer på dem. 

Som man de seneste dage her på CBS OBSERVER har kunnet erfare, er der mange… udfordringer, hedder det velsagtens på nudansk, forbundet med at være studerende på CBS.

Èt eksempel er den fortsatte mangel på grupperum for de studerende, som CBS Students’ bestyrelsesformand gjorde opmærksom på forleden. Det er en ’udfordring’, som langt de fleste CBS-studerende kun kan nikke alt for genkendende til. Man skal være mere end almindeligt vågen, hvis man som ’menig’ CBS studerende skal sikre sig et grupperum. Og da det ombruste CBS-SIMI projekt har annekteret grupperummene i Råvarebygningen til brug for studerende indskrevet på CBS’ MBA-betalingsuddannelser og de skrædderskyede kurser til erhvervslivet, er der ikke umiddelbart udsigt til, at ’udfordringen’ bliver mindre.

Et andet eksempel er Denise Schroeders debatindlæg om, hvordan hun som IVK-studerende føler sig tabt på gulvet. Ud fra de kommentarer, indlægget allerede har affødt, er hun langt fra alene i at opleve som ’udfordrende’.

Grunden til, at jeg opridser disse ’udfordringer’ som de studerende oplever, er, at jeg gerne klart og tydeligt vil fremhæve den rungende tavshed, der udgør CBS’ ledelses var på indlæggene. Det ville være til stor gensidig gavn, hvis ledelsen var i stand til at kommunikere mere direkte til de studerende (eksempelvis via nærværende medie) omkring problemstillinger som ovennævnte. Det er ikke kun de studerendes problem, det er CBS’!

I forbindelse med den offentlige kritik af Johan Roos’ håndtering af forløbet omkring CBS-SIMI Executive tog rektor tydeligvis prompte til genmæle via CBS OBSERVER. Dette kunne tjene som et fantastisk eksempel på, hvorledes det fra ledelsens side rent faktisk er muligt at engagere sig hurtigt og seriøst i debatten. Næste skridt er så, at det er de studerendes ’udfordringer’, der tages alvorligt, og ikke kun de af CBS’ ledelses ’udfordringer’, der skaber overskrifter i dagbladene.

Bevares, det kan måske synes utopisk, at ledelsen skulle kunne gå ind i alle enkeltsager og adressere de studerendes problemstillinger. Så lad mig tage et mere generelt emne: afskedigelsen af de 75 TAP-medarbejdere (Teknisk Administrativt Personale) den 30. marts. Som studerende på CBS hører man om, men jeg må indrømme, at vi i CBS Students på egne og alle CBS’ studerendes vegne i høj grad føler os overset, når vi tænker på, hvilke konsekvenser nedskæringer i den størrelsesorden kan få for vores uddannelse.

Det bekymrer os lidt. Vi oplever det faktisk som ’udfordrende’. Der er blevet skrevet om emnet her på CBS OBSERVER, men kun ud fra medarbejder- og organisationsvinklen. Som studerende savner man i den grad en sammenhængende forklaring fra CBS’ ledelse til de studerende om bagrunden for disse afskedigelser. Hvilke analyser/overvejelser ligger til grund for disse afskedigelser? Hvad kommer det til at betyde for de studerendes hverdag? (Lige netop dette kritikpunkt må CBS OBSERVER’s redaktion også gerne tage til sig.)

Sådanne elementære spørgsmål burde besvares over for os, så vi som studerende på CBS føler os taget alvorligt. Man kan, hvis man vil, komme uendeligt langt med ordentlig kommunikation. I sidste ende er vi studerende, sammen med CBS’ mange dygtige forskere, selve det brændstof, der får universitetet til at køre – men man skal ikke regne med at kunne køre langt på literen, hvis ikke man sikrer, at der er en kommunikation med de studerende, så de løbende er med på, hvilken retning CBS kører.

Kommentarer

Jeg er så enig, Sebastian!

Vi har et godt forum her på CBS Observer til at kommunikere med hinanden på tværs af studieretninger og samtidig for at blive hørt af CBS' ledelse, men den rungende tavshed, som du også bemærker, er ikke kun bekymrende, men også decideret pinlig.

Der har netop været mange debatindlæg i den sidste uge og det viser at vi - CBS Studerende - tager aktiv del i vores uddannelse og tør at stille krav. Det er en egenskab, som fostrer aktivt medborgerskab.

At være aktiv medborger indebærer nemlig, at man deltager i og tager ansvar for det samfund, man er en del af. Aktivt medborgerskab er at blande sig og tage ansvar for fællesskabet.

Det gør vi - de studerende!

Hvad gør I - ledelsen?

Hvad synes du?

Det viser sig, at CBS har undladt at gøre studerede på første år af deres bachelor-studie opmærksom på reglerne omkring re-eksamen.

Reglerne er ifølge CBS, at registrering skal ske senest 2 uger før eksamen. Det administrative personale hos studieadministrationen på CBS oplyser til de studerende, at reglerne findes på deres e-campus, hvilket dog ikke fremgår klart. 

Konkret oplever CBS pt. problemer med re-eksamen i mikroøkonomi, hvor der i øjeblikket er +30 elever, der nægtes re-eksamen, fordi de ifølge det administrative personale ikke har tilmeldt sig i tide til eksamen på trods af, at der ikke er oplyst tilstrækkeligt om reglerne for tilmelding til re-eksamen.

Desuden er reglerne så ambivalente, at der ikke skal foretages tilmelding i andre fag, som eksempelvis tysk, spansk og fransk, hvis man ønsker at gå til re-eksamen. Helt konkret betyder det, at de +30 studerende afholdes fra at tage deres re-eksamen pga. en administrativ brøler på CBS. I stedet må de vente et år til januar 2012 på at gå op til eksamen og får derved klemt deres øvrige studiefag endnu mere sammen end nødvendigt. 

Forklaringen fra studieadministrationen på CBS er, at SÅDAN ER REGLERNE og at det iøvrigt er for besværligt, at finde lokaler, hvis de skal have flere op til re-eksamen. 

Det efterlader et indtryk af en studieadministration, der ikke er deres opgave voksen. Nemlig, at de er sat i verden for at sikre unge mennesker deres uddannelse. Samtidig udstiller det en ufleksibel administration, der ikke evner at erkende egne fejl og rette op på brøler, som i sidste ende kan henføres til misinformering af de studerende.

Hvad synes du?

@Jens

Jeg kan godt forstå din og dine medstuderendes fustration over at i ikke er tilmeldt re-eksamen. Men jeg vil dog helt klart støtte op om den afgørelse studieadministrationen har truffet. Jeg vil dog mene at det til hver en tid er den studerenes eget ansvar at holde styr på frister og regler vedr. ens studium.  

Som et af de tidligere debat-indlæg netop nævner så er vi jo netop studerende og ikke elever - det er ansvar for egen læring, og det er derfor også vores eget ansvar at læse studieordningen, bruge e-campus m.m. for at kende de frister der nu må være sat fra administrationens side. Vi skal ikke holdes i hånden konstant.

At fristen nu er 14 dage er da kun et fremskridt, jeg mindes den var 3 uger så det er da bestemt positivt at man nu har fået en uge mere til at tilmelde sig i. 

Nu ved jeg ikke hvilken uddannelse vi snakker om, men jeg ved at i sekritariatet tilhørende kombinationuddannelserne ligger der blanketter til tilmelding til re-eksamen (og andet) og på disse står der også at tilmeldingen skal ske senest 14 dage inden prøven afholdes. Derudover så kiggede jeg hurtigt forbi e-campus, og under fanen "Studium" er der en der hedder blanketter (https://e-campus.dk/studium/blanketter) - det er sigende nok der hvor alle blanketterne vedr til-/framelding m.m. ligger og der finder du også blanketten for syge-/omprøve (https://e-campus.dk/portal/pls/portal/docs/1/1232151.PDF). På denne blanket står der også, understreget og med rød skrift, at den skal afleveres senest 14 dageinden prøven afholdes.

Studieadministrationens forklaring med at det er svært at finde nye lokaler er en ting - tænkt hvis der pt. er måske 10 tilmeldte re-eksamen, så har de fundet et lille lokale, bestilt 2-3 tilsynsfolk og alt er godt. Hvis de så med 2 ugers varsel skal finde et lokale der ligepludselig har plads til 40-50 personer til eksamen (det vil sige et auditorium med plads til ca. 100, da der jo skal være lidt plads mellem folk) og med CBS idé om at maxmimere brugen af lokaler er jeg ikke sikker på det er nemt. Plus der skal hentes en hel bunke flere tilsynsfolk ind, så er det virker i mine øjne som et helt reelt problem.

"SÅDAN ER REGLERNE" - ja! Reglerne er jo ikke lavet for at straffe de studerende, de er lavet for at opretholde en hvis integritet omkring institutionen CBS. Hvis reglerne ikke bliver overholdt denne gang, hvorfor skulle de studerende så forvente de blev overholdt næste gang? Reglerne er det jo også for at sikre de studerendes vilkår.

 

Så jeg vil ikke mene der er så meget at diskutere i den sag. Brøleren ligger hos de studerende der ikke har taget det seriøst nok til at undersøge hvad administrationen snakkede om, når de nu nævnte at reglerne stod på e-campus. 

 

Mht. hvorfor man ikke skal tilmelde sig i de andre nævnte fag kan jeg ikke udtale mig om, men jeg kan egentlig ikke se hvorfor man pr. automatik skulle blive tilmeldt en re-eksamen, bare fordiman er syg eller ikke består den ordinære eksamen. Jeg ville personligt nødigt blive tilmeldt en re-eksamen, og derved også bruge et eksamenforsøg på dette, uden at jeg aktivt selv har tilmeldt mig.

Derfor må det egentlige problem med re-eksamen, der skal undersøges, være hvorfor man automatisk bliver tilmeldt.

Hvad synes du?

Hej Jens, Rasmus og andre

Vi har sat en til at kigge på, hvad der er opad eller nedad i sagen, så jeg håber debatten sporer sig ind på det emne, Sebastian har skrevet om.

De bedste hilsner

Jørn Albertus, webredaktør

Hvad synes du?

@Rasmus

Det er muligt, du mener det er de studerendes egen fejl, at de ikke er opdateret på reglerne. Jeg er helt enig i at de studerende alene bærer et ansvar for at tage hånd om både egen læring og studie. 

Men jeg kan fortælle dig, at reglen om de 14 dage tilmelding før re-eksamen først blev lagt direkte ud på e-campus torsdag/fredag d. 24/25. marts i sidste uge efter denne sag kom frem i lyset og studieadministrationen var blevet rendt på dørerne af de studerende. 

Før dette var det ikke muligt at finde reglerne på e-campus. Så henvisningen til at de studerende måtte vide bedre eller holde sig opdateret holder simpelthen ikke. Jeg har screendumps fra e-campus i tiden før og efter torsdag/fredag, der klart viser dette. 

Studieadministrationen har selv påpeget, at det ikke berører mere end knap 10 studerende, men det er ikke korrekt. Det drejer sig alene om 10-12 studerende i én af klasserne på årgangen. 

De har undervejs i forløbet udvist en enorm arrogance og uvillighed til at rette op på egne fejl. Det er klassisk offentlig gemmeleg og ansvarsfralæggelse, som ikke tjener de studerende eller CBS. Iøvrigt var meldingen til de studerende, at de i deres første uges intro forløb, allerede havde fået dette at vide, så der var ikke noget at gøre. 

 

 

 

 

Hvad synes du?

Tilføj kommentar

Cxense Display

Cxense Display