Europæiske og Amerikanske Studier får lov til at fortsætte i endnu et år

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Niels Poulsen - 7. december 2010 - 13:221 kommentar
Amerikanske Studier kan pakke vognen ud og slå lejren op på CBS igen - i hvert fald i et år længere.

I år blev alligevel ikke det sidste år, CBS udbyder uddannelsen BA i International Virksomhedskommunikation, der består af Europæiske eller Amerikanske Studier kombineret med et fremmedsprog. Et muligt samarbejde med Københavns Universitet om de ’små sprogstudier’ gør, at CBS’ Leadership Team har besluttet at optage studerende på uddannelsen også i 2011, mens potentialet i et sådan samarbejde bliver afklaret.

Potentielt universitetssamarbejde giver BA IVK et års respit
Uddannelsesdekan Jan Molin har meldt ud, at BA i International Virksomhedskommunikation (BA IVK) vil blive udbudt i 2011, på CBS’ intranet CBSshare. Baggrunden for denne beslutning er, at CBS og Københavns Universitet er i gang med at forhandle muligheder for et samarbejde om de ’små sprogstudier'.

Engelske og Amerikanske studier igen til næste år
BA IVK består af Amerikanske Studier i kombination med Engelsk eller Spansk og Europæiske Studier i kombination med Engelsk, Fransk, Spansk eller Tysk. Det var for et år siden ellers blevet besluttet, at uddannelsen skulle nedlægges med sidste optag i 2010.

Ifølge uddannelsesdekanens udmelding på CBSshare blev beslutningen taget "på baggrund af vanskeligheder med at udvikle et studie (et nyt humanistisk områdestudie, red.), der både repræsenterede en virksomhedsmæssig profilering og som ikke lod sig forveksle med andre eksisterende studier på CBS".

De nye muligheder får CBS til at udsætte uigenkaldelige beslutninger
Ifølge uddannelsesdekan Jan Molins udmelding er det for nuværende ’ikke muligt at forudsige præcist, hvilke muligheder et sådant potentielt samarbejde kan åbne for, men i forhåbningen om at det mulige samarbejde med KU kan blive til gavn for dette studium, er det besluttet, at CBS alligevel udbyder BA IVK i 2011”.

Kommentarer

I Forbundet Kommunikation og Sprog kan vi kun hilse velkomment at mulighederne for samarbejde om de såkaldte små sprogfag, ofte store sprog, analyseres. Det ligger godt i forlængelse af udmeldingen fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om at vi skal have en national strategi for fremmedsprog i Danmark.Centralt i sådan en strategi må være et øget samarbejde mellem universiteterne.

Dansk Industri, DEA og Forbundet Kommunikation er i øjeblikket ved at planlægge en konference, hvor muligheder og barrierer for at styrke fremmedsprogene vil blive drøftet. Konferencen kommer til at finde sted ultimo januar eller primo februar 2011.

Jørgen Christian Wind Nielsen, konsulent
Forbundet Kommunikation og Sprog

 

 

Hvad synes du?

Tilføj kommentar

Cxense Display

Cxense Display