Form dit CBS i Students' politiske plenum

Skrevet af Thomas Edvardsen - 14. april 2011 - 13:562 kommentarer

CBS har lige sagt farvel til en rektor og en bestyrelsesformand, så der var masser at snakke om på det første møde i CBS Students’ Student Political Council. Det handler om debat og om at få indflydelse – ikke bare på sit eget studie, men også på hvad studerende på CBS melder ud som samlet flok. På dette møde kiggede CBS’ uddannelsesdekan og universitetsdirektør forbi og gav en overordnet status på CBS.

En saltvandsindsprøjtning af spændende ledelsesinfo
Det første møde i CBS Students’ Student Political Council fik samlet en god snes studerende, heraf en tredjedel studenterpolitisk aktive, i et auditorium i Kilen onsdag den 13. april. Student Political Council er det nye forum, hvor både menige og CBS Students-aktive studerende kan tage ting og sager op til forbedring, debattere hvordan disse forbedringer eventuelt kan lade sig gøre og så naturligvis bestemme, hvad CBS Students skal mene.

Opmærksomheden i det nyetablerede forum var udelt, da uddannelsesdekan Jan Molin gik op mod tavlen. Den fremlæggelse, der fulgte, mindede dog på ingen måde om en normal forelæsning. Det var langt mere uformelt – også hvad anekdoterne angik.

Det, der åbenbart holder Jan Molins ægteskab sammen, er det samme, som han mener holder CBS sammen: ”Vi behøver ikke være enige om alt.”, sagde han flere gange. Han var dog ikke kommet for at være uenig, men for at lytte. Og det må siges at være en fantastisk mulighed for de studerende direkte at kunne snakke med deres uddannelsesdekan og fortælle ham, hvad der rører sig, og hvad de gerne vil have forbedret.

Strategisnak for studerende
Jan Molin havde et grundlæggende kort og præcist budskab i forhold til, hvad der nu skal ske på CBS: Vi har kun brug for strategien, hvis folk kan se og identificere sig selv i den. I Johan Roos-tiden så folk strategien som en forhindring, men nu skal strategien genfortolkes, så implementeringen kan tage højde for folks liv og arbejde på CBS.

Jan Molin lovede, at de studerende vil blive hørt i processen, og forsikrede forsamlingen om, at ledelsesgruppen holder så mange møder, som det overhovedet kan lade sig gøre at presse ind, for at høre alle – ikke mindst CBS’ studerende.

De studerende kan og skal bidrage
Alle ideer vil blive hørt, og Jan Molin stiller gerne op til forslag, der er fokuserede og konkrete. Han var dog mest interesseret i at diskutere grundlæggende ideer på mødet med Student Political Council – hvis man vil diskutere detaljer, kan man bede om et møde på dekanens kontor, men det er nok bedst at have sat dig ind i sagerne først.

Her er der er måske nogen der mener, at der er rapporteret rigeligt om, hvad uddannelsesdekanen sagde – men universitetsdirektørens taxi lod vente på sig, og derfor var der også tid til de kritiske spørgsmål… noget der førte til en livlig debat.

Universitetsdirektørsnak om begrænsede ressourcer
Universitetsdirektøren nåede dog til sidst også frem, og Hakon Iversen lagde stærkt ud med at sige, at de begrænsede ressourcer bliver flyttet over mod undervisning. Han ærgrer sig over, at det er så svært at rykke penge ud af store virksomheder – og da Staten heller ingen penge har, kommer midlerne næppe til at hænge på træerne fremover. Det gør det ekstra vigtigt at arbejde inden for rammerne, men også Hakon Iversen understregede, at han er lydhør overfor de studerendes løsninger.

Universitetsdirektøren tog revanche for den forsinkede ankomst ved at blive hængende et stykke tid ekstra. Forsamlingen af studerende var særdeles debatlysten, hvilket også netop er ideen med Student Political Council – men det er naturligvis også svært at beklage sig rundt omkring, hvis man ikke sørger for at være til stede og gøre sin stemme hørt, når CBS’ øverste ledelse stiller op til debat.

Kommentarer

 Alle CBS-studerende har fået en håndsrækning fra ledelsen: "vi er åbne for alle input, konkrete ideer og kommentarer" lyder det enstemmigt fra både Jan Molin og Hakon Iversen.

Nu er det tid til, at vi også agerer derefter. Derfor bliver det næste møde i STUDENT POLITICAL COUNCIL holdt under temaet:

 

"What would you include in CBS' future strategy?".

 

Mødet annonceres snart - hold øre og øje åbne. 

Ps. Tak til Observer for den flotte artikel.

Hvad synes du?

(The following is a brief translation of the article) 

 

Shape your CBS in the Student Political Council

CBS has just said goodbye to both a president and a chairman – as a result, there was a lot to talk about in the very first meeting in the new Student Political Council. It is about having a say and debate – not just within your own programme, but also what point of view CBS should take in general. At the very first meeting, the Dean of Education and the University Director dropped by and provided an overview of the current situation at CBS. 

A Stimulus of exciting managerial information

The first meeting in the student political council gathered a dozen of students, in a lecture hall this Wednesday the 13th of April. The Student Political Council is a new forum, in which all students can suggest improvements, discuss how to realize the improvements and – decide upon CBS-Students’ opinion in different matters.

The attention was focused, as Jan Molin, Dean of Education walked toward the black board. However, the following lecture did in no way feel like an ordinary lecture. It was informal – as well was the anecdotes.

What ties Jan Molins’ marriage together also applies for CBS: “We do not always have to agree on everything,” he said several times. Nevertheless, he did not attend to present but to listen. And that is a great opportunity for the students - to talk with our Dean of Education and tell him what happens and what we would like to change.

Strategy and Students

Jan Molin had a short and concise message with regards to the future: We only need a strategy if the students can identify with it. During the Johan Roos-time the strategy was often perceived as an obstacle, but as a matter of fact a future strategy has to fit to students’, the faculties’ and the staff’s life and work at CBS.

Jan Molin promised to listen to the students alongside the processes and ensured that the management will plan as many meeting it takes to listen to all – including the students at CBS.

The students can and must contribute

All ideas will get attention and Jan Molin happily responds to concrete and focused suggestions. However, he was most interested in discussing broad concepts at the student political council meeting – students are welcome with details at Molins office as long as they emanate from strong arguments.  

The University Director: limited resources

Hakon Iversen started strongly out by stating that the limited resources are allocated toward lectures and other education. He irks about how difficult it is to obtain additional resources from firms and since the government has limited resources as well, money does not grow on the trees in the future. That fact further strengthens the importance of maneuvering within the limits. However, Hakon did as well emphasize that he is open for new solutions.

The assembly had a very lively debate, which is the whole point about the Student Political Council – remember that it is only constructive to complain if you do it while the top management listen.

 

Show up for the newt meeting in the Student Political Council – we will discuss what bullet points we want to include in the future strategy!

Hvad synes du?

Tilføj kommentar

Cxense Display

Cxense Display