13 spørgsmål vi gerne ville have haft svar på

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - 23. oktober 2014 - 8:560 kommentarer

CBS ønsker ikke at kommentere på personsager heller ikke Kristian Schäfers. Det er begrundelsen for, at vi ikke kan få svar på de 13 spørgsmål, du kan læse nedenfor.

1) I sidste afsnit på side 2, skriver Legal, at de har …"modtaget en beskrivelse af IT-supportens normale procedure i forbindelse med problemer svarende til dem, som du [Kristian Schäfer] beskriver i din [Kristian Schäfer] klage.”
Her kunne vi godt tænke os, at CBS - ud over at henvise til de normale procedurer, også forholder sig til, om disse i den pågældende sag rent faktisk er blevet fulgt?

2) I samme afsnit skriver Legal ydermere, at “Det er ligeledes normal procedure, at den stillede opgave i givet fald kopieres over på den studerendes computer via USB-stik, hvilket igen er noget, som IT-supporten normalt kan klare på 5 min.”
Igen går vores spørgsmål på, om det så også er tilfældet i den konkrete sag?

3) På side 3 i andet afsnit, fortæller Legal, at det fremgår af Learn-loggen, at der er oploadet en eksamensopgave.
Her vil vi gerne høre, om CBS har mulighed for at konkretisere denne formulering, altså om der er tale om den faktiske opgave, som Kristian Schäfer mener at have lagt op?

4) Samme side og i samme afsnit forklarer Legal, at “Du [Kristian Schäfer] har med andre ord uploadet eksamensopgaven i Sustainable SCM and reverse logistics på den forkert eksamensaktivitet, som var åben under den skriftlige stedprøve.” Her henvises til en eksamen i et andet fag (Mobile reputations: Corporate communication and reputation management in the Sharing and Collaborative Consumption Era), som fandt sted den efterfølgende dag, altså d. 1. august.
Vores spørgsmål er: Hvordan kan det være, at en eksamen, der er planlagt d. 1. august, er åben således, at studerende kan oploade eksamensbesvarelser dagen forinden selve eksamen, altså d. 30. juli?

5) I forlængelse af ovennævnte (samme side, sidste afsnit) vil vi gerne spørge ind til, hvordan en studerende til en eksamen har mulighed for at tilgå Learn fra flere forskellige IP-adresse, dvs. fra flere forskellige computere?

6) På side 4 beskriver Legal, hvordan CBS først har forsøgt at finde Kristian Schäfers eksamensopgave på én af de UBS-nøgler, som anvendes i de tilfælde, hvor der opstår tekniske problemer under eksaminer. Derudover fortæller Legal, at IT-afdelingen har forsøgt at genskabe den fil (eksamensbesvarelsen), som den studerende har oploadet (dog efter sigende til et forkert fag). Det har imidlertid ikke været muligt at genskabe filen, beretter Legal videre.
Vores spørgsmål går på, hvorfor Legal har foretaget sig førnævnte, hvis Legal samtidig vurderer, at der ikke kan gives medhold i sagen?

7) I tredje afsnit på side 4 konkluderer Legal på baggrund af Learn-loggene, at Kristian Schäfer selv har oploadet sin eksamensopgave på den forkerte eksamensaktivitet d. 30. juli 2014 og efterfølgende selv slettet den igen d. 1. august 2014.
Hvordan kan det være muligt for en studerende at tilgå en eksamensmappe efter endt eksamen - og slette denne?

8) På samme side i andensidste afsnit, refereres der til den kvitteringsmail, der automatisk genereres, når den studerende har afleveret sin opgave korrekt.
Hvorledes skal studerende kunne bruge nævnte kvitteringsmail som bekræftelse på korrekt afleveret besvarelse, når mailen først kan tjekkes, og ofte også først modtages, efter endt eksamen, når den studerende har forladt eksamensstedet?
Den studerende henviser i øvrigt til en pop-up besked, der kommer, når man afleverer, altså når man trykker “submit”.
Hvordan vægtes denne besked i juridisk forstand ift. selve kvitteringsmailen?

9) Ydermere noteres det, at der til dato ikke har været udfordringer med kvitteringssystemet og heller ikke meldinger om, at studerende ikke har modtaget en kvittering. “Det antages derfor, at funktionen virker”.
Hvordan forholder Legal sig så nu til Chris Lundshøj-sagen fra sidste semester, hvor en eksamensopgave ikke var at finde i det elektroniske afleveringssystem på trods af, at den studerende netop kunne fremvise en kvitteringsmail?

10) På side 5 nævner Legal, at “…det er blevet indskærpet i forhold til tilsynet og IT-vejlederne, at alle forsinkelser for studerende i forbindelse med skriftlige stedprøver - og dermed også de episoder, hvor den studerende ikke benytter sig af tilbuddet om forlænget eksamenstid - skal fremgå af eksamensrapporteringen.”
Hvorfor indskærpe, hvis tingene tilsyneladende er foregået så tilpas upåklageligt, at klagen kan afvises? Og hvorfor fremgår den Kristians Schäfers hændelse ikke af eksamensrapporten?

11) På side 4 i første afsnit informerer Legal om, at “Da eksamen fandt sted for mere end halvanden måned siden, er det ikke usandsynligt, at de [USB-nøglerne] i mellemtiden er blevet renset.” Eftersom klagen er modtaget d. 9. september, og Kristian Schäfer derudover har været i dialog med adskillige instanser på CBS forinden, kunne vi godt tænke os at bede jer [CBS] forholde jer til, hvorvidt det ikke er CBS’ ekspeditionstid, der gør, at det nu ikke længere er muligt at finde noget indhold på de nævnte USB-nøgler?

12) Omprøven finder sted d. 10. oktober. Eftersom den studerende har to uger til at anke afgørelsen, og taget sagsbehandlingstiden i betragtning.
Hvordan forholder CBS sig så til, at en eventuel afgørelse af en anke potentielt falder efter datoen for reeksamen?

13) Helt generelt: hvordan kan en studerende tilgå en anden eksamen end den, han bliver udprøvet i?