Åbent brev: Angående beslutningen om at lukke japansk

Skrevet af Toshiya Ozaki, Professor på Rikkyo University i Tokyo • Jesper Snedker Adamsen, (versionering) - 18. januar 2016 - 15:430 kommentarer
Professor Toshiya Ozaki fra Rikkyo universitetet i Tokyo er stor modstander af CBS' beslutning om at lukke japansk sprogundervisning på ASP.

Professor Toshiya Ozaki fra universitetet Rikkyo i Tokyo er endnu en i rækken af professorer og studerende, som er bekymret for konsekvenserne af CBS’ beslutning om at lukke japansk sprogundervisning på ASP. I dette åbne brev fremlægger han en række argumenter for, hvorfor han mener, at CBS bør genoverveje sin beslutning. 

Danske virksomheder har med stor succes penetreret de to største asiatiske markeder, Kina og Japan. To markeder, som samtidig er henholdsvis det næststørste og det tredjestørste marked i verden.

Man kunne ønske sig, at disse to markeder var ens. Dog er de i realiteten meget forskellige økonomisk, socialt og politisk. Mens Kina er et marked i vækst og herfor får meget opmærksomhed, er Japan derimod et modent marked med præference for mere sofistikerede produkter, og at penetrere et sådant marked kræver viden og snilde.

Ifølge OEC (The Observatory of Economic Complexity, red.) er Kina (6%) og Japan (4%) de to største eksportmarkeder for medikamenter – hvilket er Danmarks vigtigste eksportprodukt -  udenfor EU og USA.

Japan (18%) og ikke Kina (3%) er den næststørste destination for kødprodukter efter Tyskland (21%), og kødproduktion er Danmarks næstvigtigste eksportprodukt.

Da Vestas kom i økonomiske problemer i begyndelsen af dette årti, var det Japans Mitsubishi der indgik et samarbejde med Vestas og indvilgede i at stille kapital til rådighed, hvilket udmøntede sig i et konsortium for udvikling og produktion af turbiner til havvindmøller.

OEC rangerer også Japan som det mest økonomisk komplekse marked i sammenligningen med Kina, hvilket i den grad sætter danske virksomheders præstationer på markedet i relief, som meget flotte resultater.

En ikke ubetydelig del af æren bør retmæssigt gå til CBS, og jeg værdsætter i stor udstrækning CBS’ bidrag i form af signifikante investeringer i udviklingen af kvalitetsuddannelse med henblik på at uddanne dygtige, fremtidige erhvervsledere med god forståelse for asiatiske forhold.

Og min påskønnelse af CBS kommer fra hjertet, da jeg som grundlæggende medlem af instituttet for global handel på universitetet Rikkyo i Tokyo - som i øvrigt er partneruniversitet med CBS – stod over for nogle af de samme udfordringer som CBS i relation til at udvikle en uddannelse med fokus på at producere fremtidige ledere med globalt perspektiv.

For at imødekomme stigende efterspørgsel fra det Japanske erhvervsliv, som oplever store udfordringer i relation til globaliseringen, besluttede vi for omtrent 10 år siden at lancere en ny – og i Japan hidtil uset – uddannelse, som integrerer erhvervsuddannelse, områdestudier, ledelse og fremmedsprog.

I den forbindelse er nøgleordet ’integration’. Det er ikke svært for universiteter at udbyde sådanne fag i en samlet pakke, men det er derimod sjældent, at man formår at få fagene til at interagere med hinanden uden at fokusere på netop interaktionen.

Vi besluttede derfor at starte en sproguddannelse med tætte relationer til erhvervsuddannelse og områdestudier.

Flere af vores kollegaer mente til at begynde med, at den nye sproguddannelse var overflødig eftersom universitet i forvejen havde vidtfavnende, generiske sproguddannelser.

Dog har vores investering i CLIL (content- and language-integrated learning) overbevist os om, at vores beslutning om at internalisere sproguddannelse, som en del af vores kernekompetencer var den rigtige.

Og i dag ser jeg mange udvekslingsstuderende fra ASP på CBS, som tager de kurser jeg underviser i, og disse studerende udviser mange af de samme kompetencer, som vores studerende i relation til at forstå andre kulturer, som på trods af store forskelle, påvirker hinanden økonomisk.

Fornylig blev jeg så gjort opmærksom på, at CBS planlægger at nedlægge sproguddannelsen i japansk.

Den investering CBS har lavet i forbindelse med at kombinere sproguddannelsen med områdestudier og erhvervsuddannelse, er ikke en engangsomkostning, som man bare kan afskrive. Denne specifikke uddannelse er et stort aktiv, ikke bare for universitetets fremtid, men også for Danmarks fremtid.

En bevarelse af japansk sproguddannelse vil også altid hjælpe de, der studerer kinesisk med at udvikle en sensibilitet i relation til- og forståelse for kompleksiteten og diversiteten i asiatiske markeder.

Danskere er berømte for innovation og pragmatisme, og jeg håber, at CBS vil genoverveje sin beslutning og lave en innovativ og pragmatisk beslutning, som vil styrke ASP – en af juvelerne i CBS’ krone af bacheloruddannelser.      

Stikord