Åbent brev til rektor om lukningen af japansk

Skrevet af Michael Jakobsen, INT-lektor og studieleder - 1. december 2015 - 14:182 kommentarer
INT-lektor Michael Jakobsen, Director of Strategy and Planning ved Asia Research Center og studieleder for Asian Studies Programme (ASP)

INT-lektor Michael Jakobsen, Director of Strategy and Planning ved Asia Research Center og studieleder for Asian Studies Programme (ASP), skriver her et åbent brev til rektor Per Holten-Andersen om det uhensigtsmæssige i at nedlægge japansk-linjen.

Fredag den 13. november blev der holdt en konference her på CBS med titlen , ‘Meetings across mindsets: navigating contexts of culture and language as a key to international business success’. Hovedfokus og pointen med konferencen var at anerkende, at på grund af en stigende kompleksitet i det at engagere sig i international handel, er en forståelse af kontekst i business studies blevet langt vigtigere.

Zoomer vi ind på ideen om betydningen af kontekst i en business sammenhæng er der specielt to træk, der træder i forgrunden. Det er de påvirkninger kultur og sprog har på de performative og kommunikative aspekter af især internationale forretningspraksisser.

Uden en fyldestgørende forståelse af de normative værdier der videreformidles gennem sproget, kan det være vanskeligt at forstå, og dermed navigere, de forskellige mindsets, som afgør forskellige forretningspraksisser i gråzonerne mellem det lokale og det internationale.

Det gælder for alle parter der deltager i en forretningstransaktion.

Denne måde at forstå international business konstituerer en af hjørnestene i ASP. Programmets struktur består af tre gensidigt afhængige analytiske niveauer: et samfundsmæssigt, et industrielt og et firmaniveau, der kombineret med sprogstudier i enten japansk eller kinesisk, giver de studerende en holistisk forståelse af forskellige asiatiske forretningspraksisser.

At sprogdelen på ASP er af stor vigtighed for programmet er blevet kommenteret på og rost af aktører på den internationale forretningsscene – inklusiv de firmaer der udgør vores advisory board, som består af blandt andre firmaer som Carlsberg, Huawei and to SME’er indenfor designbranchen, Ayanomimi og boBles, som begge er engageret i det japanske marked.

Firmaernes måde at karakterisere de nuværende ASP studerende tager især to former. Den første er, at sprogstudierne forsyner dem med en ekstra konkurrencemæssig kompetence i forhold til andre bachelor programmer på CBS, når der skal søges job.

Omvendt betyder dette, at firmaer, der ansætter unge med en ASP bachelorgrad, får en yderligere vinkel til at navigere de japanske og kinesiske markeder, hvorved en mulighed for at opnå en yderligere konkurrencemæssig fordel er til stede.

Den anden respons fra firmaerne i ASP’s advisory board er, at ASP’ere udgør en attraktiv arbejdskraft, fordi de har overkommet alle de vanskeligheder, der er forbundet med at lære så vanskelige sprog som japansk og kinesisk.

Dette demonstrerer, at de ikke er bange for at gå den ekstra mil for at tilegne sig viden, der ikke kun ligger tæt på deres hjerter, men også hjælper dem i deres fremtidige karriere.

At lukke japansk på ASP har en negativ indvirkning på programmets struktur, når det gælder balancen mellem økonomi- og sprogstudier.

Ved at have sprogstudier i både japansk og kinesisk dækkes to af de største markeder i Asien, hvad angår en dybere forståelse af hvilke normer og værdier, der driver disse markeder samt hvordan disse bliver kommunikeret og dermed videregivet i disse sammenhænge.

Ved at tilegne sig en forståelse af vigtigheden af sprogs rolle i samfundsmæssige og økonomiske kontekster, åbnes der for en yderligere udforskning af de processer, der driver andre asiatiske økonomier.

Når de mere generelle asiatisk orienterede økonomistudier så lægges til sprogstudierne, forstærkes den kulturelle og lingvistiske forståelse i denne forbindelse, hvorved de studerende og bachelorerne udvikler et holistisk og komplekst perspektiv på asiatiske forretningspraksisser, hvilket gør dem endnu mere attraktive for fremtidige arbejdsgivere.

Ved at nedlægge japansk står ASP til at miste evnen til at forsyne fremtidige studerende med en forståelse af hvad der driver verdens tredje største marked, når det gælder normer og værdier.

Ved at beholde japansk på ASP sikrer man en holistisk forståelse af forholdet mellem samfund og økonomi, hvilket forbinder ASP til andre Asienstudier, der foregår på CBS. Her tænkes især på forbindelserne til forskningsplatformene på, for eksempel, Asia Research Centre såvel som CBS’ Emerging Markets Platform, der især fokuserer på asiatiske, afrikanske og latinamerikanske markeder.

I relation til de asiatiske markeder er det vigtigt at understrege, at ASP lægger vægt på vigtigheden af at fokusere på interaktionen mellem de kinesiske og japanske markeder, da disse studier giver en vigtig indsigt i hvordan de andre asiatiske markeder klarer sig.

Det er derfor afgørende, at økonomistudierne, der undervises i på ASP, er generelt orienterede. At udelade japanske sprogstudier på ASP vil således svække en sådan generel forståelse af asiatisk økonomi.

På baggrund af ovenstående opfordrer ASP derfor dig, Per, på det kraftigste til at rulle beslutningen om at lukke Japanstudier ved ASP tilbage.

Denne beslutning vipper ikke blot balancen i et ellers velfungerende, business-relevant og unikt program, som tiltrækker studerende fra hele verden, det truer også CBS’ internationale renommé som en multi-disciplinær og multi-lingvistisk business skole, der forstår hvad der kræves for at blive en effektiv aktør på de internationale markeder.

Ved at forsyne de studerende med kvalitative indsigter i forskellige måder at navigere en hurtig omskiftelig global økonomi glæder vi vores stakeholders, danske virksomheder og samfundet som helhed. Det må være en hovedprioritet for os alle på CBS og så afgjort også for Asian Studies Programme.

På vegne af ASP studienævnet, ASP advisory board og ikke mindst de nuværende og fremtidige ASP studerende.

Michael Jakobsen
Programme Director, ASP

Kommentarer

Særdeles relevant indlæg af Michael Jacobsen. LÆS DET OG FORSTÅ DET!

Hvad synes du?

I full endorse the plea to cancel the decision to drop Japanese. I have just spent two weeks teaching graduate students (PhD and MA) at the Shanghai International Studies University, a course on language policy, language rights, and language ecology. Many languages are taught at this 'elite' university, the principal ones being English and Japanese. Foreign students from all continents are in Shanghai to learn Chinese. Levels of proficiency in English in general in China are not high. I also lectured at two universities in other cities. The arguments for CBS students developing relevant linguistic and cultural skills in either Chinese or Japanese are absolutely right, a necessity in fact.

Hvad synes du?