Adgangsbegrænsning på cand.merc. fra 2010

Skrevet af Torkil Bang - 1. september 2009 - 13:240 kommentarer

CBS’ direktion og bestyrelse har besluttet at følge anmodningen fra cand.merc.-studienævnet og indføre adgangsbegrænsning til cand.merc.-studiet (alle 14 linjer) fra studiestart i 2010. I alt bliver der plads til maksimalt 1.400 studerende på cand.merc.-linjerne, hvilket er tæt på det normale optag.

Halvdelen af pladserne er reserveret

600 ud af de 1.400 pladser bliver reserveret studerende, der har retskrav på adgang, mens 100 pladser bliver reserveret til udenlandske selvbetalere.

I 2010 gælder retskravet - ud over HA Almen, HA(ib) og HA(sem) - stadig for kombi-studerende på CBS, men fra 2011 skal de også opfylde minimumskrav om et antal erhvervsøkonomiske fag, fortæller prodekan for uddannelse, Sven Bislev.

Gældende adgangskrav som udgangspunkt

For øvrige studerende bruger man de gældende adgangskrav, hvor man inden den 1. juni 2010 skal have hentet 120 ECTS inden for en række specifikke fag. Hvis der er flere ansøgere, der opfylder disse krav, end der er pladser på cand.merc., vil ansøgerne blive optaget efter deres uvægtede karaktergennemsnit inden for disse fag. Efter at optagelsen således er afgjort, fordeles de optagne på linjer efter de eksisterende kriterier. De nærmere adgangskrav kan læses på CBS.dk.

- Vi har været nødt til at indføre et sæt adgangskrav for hele cand.merc., da den har status af én uddannelse, konstaterer Sven Bislev, der oplyser, at planen er senere at ændre kravene til 90 erhvervsøkonomiske ECTS, da 120 efter dekanatets mening er lige i overkanten.

Eksplosion udeblev

Det var udsigten til en eksplosion i antallet af optagne på kandidatuddannelserne i år, der fik cand.merc.-studienævnet til at gå til CBS’ ledelse med ønsket om adgangsbegrænsning.

Denne eksplosion er så udeblevet, da mange udenlandske studerende har valgt at takke nej til deres studiepladser, men for CBS har det været nødvendigt at sikre sig imod en lignende situation næste år, hvor der ikke ville være nogen garanti for at folk meldte fra:

- Med disse adgangskrav kan vi sikre en fornuftig dimensionering af uddannelserne, og både direktion og bestyrelse har været enige i, at det var nødvendigt, fortæller Sven Bislev.

Ministerium: CBS' eget ansvar

Fra Undervisningsministeriets side er det blevet understreget, at det er CBS’ eget ansvar, så længe man har sørget for at melde adgangskravene ud med et års varsel – og det er sket på dato.

Ud over cand.merc-linjerne får også cand.merc.(pol.), der har stor søgning, adgangsbegrænsning med et maksimalt optag på 120 studerende.