Adgangskrav til cand.merc. sendt i udvalg

Skrevet af Torkil Bang - Foto: dreamstime.com - 22. september 2009 - 11:280 kommentarer
Adgangsbegrænsingen på cand.merc. betyder blandt andet, at 100 pladser bliver reserveret til udenlandske selvbetalere.

Adgangskravene til cand.merc. i 2010 ligger fast, som de er meldt ud på CBS’ hjemmeside. Men løsningsmodellen for 2011 og fremover er sendt i et hurtigtarbejdende udvalg med repræsentanter for alle interessenter, som skal fremlægge en eller to modeller, som kan vedtages på studieledermødet medio november.

Løsningsmodel klar til november
Det er resultatet af studieledermødet torsdag den 17. september, hvor især adgangen til cand.merc. fra CBS’ kombiuddannelser var i fokus. Ifølge uddannelsesdekan Jan Molin er der behov for en bred diskussion, når udvalget, der består af repræsentanter for de berørte studienævn, dekansekretariatet, Admissions Office og CBS Students, skal se på hvordan adgangen til cand.merc. fremover skal administreres. Udvalget skal se på både adgangskrav, implementering og tidsplan.

- Det eneste, der ligger fuldstændigt fast, er adgangskravene i 2010. Det er vigtigt, at udvalget arbejder hurtigt, så studienævnene tidligt kan fortælle deres studerende, hvilke krav der gælder, siger Jan Molin, der fastslår, at alle i hele organisationen har været enige om, at det er en god ide at indføre adgangsbegrænsning til cand.merc. for at sikre studierne imod at blive overrendt.

Adgangskravene til cand.merc. i 2010 er ikke ændret for kombiuddannelsernes studerende.