Administrationen på HD klarer sig (næsten) til UG

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: © Frameangel | Dreamstime.com - 4. maj 2015 - 11:290 kommentarer
HD's administration har dygtige og erfarne medarbejdere, og det bonner ud i studiemiljøundersøgelsen.

I de sidste 3 undervisningsmiljøvurderinger er tilfredsheden med HD-sekretariatet kun gået i en retning, nemlig opad. Administrationen på den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse er nu oppe at runde scoren 4, og de studerende er overvejende tilfredse.

Mens administrationen på daguddannelserne kun præsterer at få en middelmådig score på 3 i undervisningsmiljøvurderingen fra 2014, så er administrationen på betalingsuddannelsen HD i samme rapport overraskende nok oppe at runde scoren 4,

De studerende på HD, diplomuddannelsen i erhvervsøkonomi, er overvejende tilfredse. Det er de på trods af, at de selv betaler for deres uddannelse og derfor – med HD-sekretariatsleder Ingrid Amelie Thorns egne ord – har høje forventninger til service.

- Vores studerende har en travl hverdag. Derfor gør vi meget ud af at informere kort og præcist ud fra just-in-time princippet, så de altid har de oplysninger, de har brug for lige nu og her, forklarer Ingrid Amelie Thorn.

Studiestartsgruppe vejleder HD-administrationen

For at kunne gøre det har de på HD blandt andet nedsat en studiestartsgruppe med repræsentanter fra både HD 1. og 2. del, der vejleder sekretariaterne i, hvilken information, der skal på hvor og hvornår. Det gør, at sekretariaterne hurtigere kan melde datoer ud for studiestart, pensum og eksaminer.

- Dertil kommer jo, at vi har dygtige medarbejdere med mange år på bagen. De har af samme grund stor erfaring, hvilket sikrer en vis kontinuitet, fordi de kender hinanden og kender rutinerne, tilføjer sekretariatslederen.

Ingrid Amelie Thorn oplyser desuden, at hele administrationen på HD mødes én gang om måneden for at dele viden, håndtere eventuelle udfordringer og koordinere ting såsom valgfag, optag og nye procedurer.

Men, pepeger Ingrid Amelie Thorn, hun sammenligner ikke HD med daguddannelserne, for der er stor forskel på de to grupper studerende.

Du kan til gengæld selv sammenligne daguddannelserne med HD i figur 5 på side 12 i undervisningsmiljøvurderingen for 2014. Den er vedhæftet sidst i artiklen.