Afdrag din gæld med et SU-lån og spar penge

Skrevet af Jannick Friis Christensen - 20. juni 2013 - 14:013 kommentarer
Der er ifølge Mybanker temmelig meget at spare ved at betale dyr gæld ud med et SU-lån.

Nye beregninger fra Mybanker viser, at du kan spare titusindvis af kroner ved at optage et SU-lån. Tricket er at bruge det lavt forrentede SU-lån til at afdrage på dyrere lån. Beregn selv nederst i artiklen.

CBS OBSERVER kunne ved studiestart sidste år fortælle, at der er penge at spare ved at tage et SU-lån. Anbefalingen lød dengang, at pengene fra lånet skal spares op, så man som nyuddannet har lidt på kistebunden eller mere præcist hele 170.000 kroner efter fem års uddannelse.

Nu viser beregninger foretaget af sammenligningsportalen Mybanker, at der er besparelser at hente, hvis du anvender dit SU-lån til at afdrage anden gæld med.

Logikken er at flytte gælden fra dér, hvor renten er højest, til dér, hvor den er lavest.

SU-lån har en attraktiv rente
Optager du et SU-lån, udgør den effektive rente 4 procent årligt, hvilket er langt under den gennemsnitlige rentesats på andelsbolig- og forbrugslån, der ligger på henholdsvis 7,7 procent og 13,1 procent.

Ved endt studium falder renten på SU-lånet til diskontoen plus 1 procentpoint, hvilket med den nuværende diskonto på omkring 0,0 procent vil medføre en rente på kun 1 procent, der er gældende for hele afdragsperioden.

Martin Andersen, som er konsulent his Mybanker, nævner flere faktorer, der gør SU-lånet attraktivt for studerende, som enten overvejer at gældsætte sig, eller som allerede har gæld.

- For det første er der ingen etableringsomkostninger eller andre omkostninger i forbindelse med optagelse af et SU-lån, forklarer Martin Andersen og fortsætter:

- Ydermere får man en forholdsvis lang afdragsperiode på op til 15 år på sit SU-lån afhængigt af lånets størrelse samtidig med, at man først skal begynde at betale af på sit SU-lån i januar året efter endt studium.

Spar 70.000 kroner
Helt konkret har Mybanker fundet frem til, at en studerende, som låner 500.000 kroner til køb af en andelsbolig, kan spare knapt 70.000 kroner svarende til 22 procent.

Besparelsen opnås ved, at boliglånet afdrages med SU-lånets løbende udbetalinger i studietiden, der i Mybankers regneeksempel er sat til fem år, for på den måde at få nedbragt de samlede renteudgifter.

Den kontante besparelse er fundet ved at sammenligne to scenarier, hvor den studerende i det ene gør andelsboliglånet afdragsfrit i studieårene, hvorefter det afdrages over 15 år. I det andet scenarium bruges udbetalingerne fra SU-lånet til at afdrage med, mens den studerende læser. Man skal dog stadig betale renteudgifterne af egen lomme.

Mybanker: flere penge at spare
Satsen for SU-lån ligger i øjeblikket på 2.943 kroner om måneden, og det er altså med de penge, at dyrere gæld skal afvikles.


- Der er i princippet flere penge at spare i vores eksempel. Den samlede gæld er hverken blevet større eller mindre som følge af, at man har flyttet gælden fra andelsboliglånet over på SU-lånet, forklarer Martin Andersen og uddyber:

- Da den rentesats, man skal betale under afdragsperioden, er et vægtet gennemsnit af rentesatsen på de to lån, bliver de fremtidige rentebetalinger væsentligt lavere, eftersom renten på SU-lånet er så lav, som den er.

Martin Andersen, som også er stud.merc.fir. på CBS, mener derfor, at man med fordel kan benytte rentebesparelsen til at forkorte afdragsperioden på andelsboliggælden, hvilket vil medføre en yderligere rentebesparelse.

I regnearket, der er udarbejdet af Mybanker, og som du finder her under, kan du selv beregne hvor meget, du kan spare i en given situation.

Info 

Regneeksempel
I det følgende kan du se nøgletallene fra Mybankers regneeksempel.

Lånebehov                                                         500.000 kr.
Pålydende rente på andelsboliglån                   7,5 procent
Studietid (antal SU-berettiget år tilbage)                      5 år
Afdragsperiode efter SU-ophør                                   15 år

Andelsboliglån uden afdrag
Renteudgifter før skat                                        488.810 kr.
Renteudgifter efter skat                                     317.727 kr.

Andelsboliglån i kombination med SU-lån
Renteudgifter til andelsboliglån                          347.888 kr.
Renteudgifter til SU-lån                                        34.952 kr.
Renteudgifter før skat i alt                                  382.841 kr.
Renteudgifter efter skat i alt                               248.846 kr.

Forskel før skat                                                   105.970 kr.
Forskel efter skat                                                  68.880 kr.
Besparelse                                                          22 procent
 

BilagStørrelse
File Excel-ark til dine egne beregninger138,27 KB

Kommentarer

Det hedder så "stud. merc. FIR" og ikke "stud. cand. fir", men det kan man vel ikke forvente, at en universitetsavis skal vide...

Hvad synes du?

Godt nok en lidt ældre artikel.. Men..

Er det ikke også noget med, at det er smart at låne disse penge i SU-lån, og sætte dem ind på en bank, hvor der er en nogen lunde indlånsrente. Man vil tabe små procenter på dette, men når man så er færdiguddannet, og skal ud og låne penge, så har du faktisk fået et billigere lån, end man ellers ville haft fået?

Hvad synes du?

Jeg tog i min studietid mere su-lån end jeg havde brug for. Jeg investerede den overskydende del i værdipapirer og har på den måde faktisk fået et "gratis" lån. Solgte sidste år papirerne så de kunne bruges til det som man nu har brug for efter studiet.
Du kan læse lidt mere om lån her: http://penge.bedste.nu/laan-til-studerende/

Hvad synes du?