Akademisk Råd kritiserer indsats over for internationale fuldtidsstuderende

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Anders Meldgård Kjemtrup - 11. februar 2013 - 21:120 kommentarer
Tyske Jann Sebastian Hillebrand, der er medlem af det Akademiske Råd for CBS Students og fuldtidsstuderende på CBS har været med til at udforme kritikken i Akademisk Råds årsrapport af CBS' indsats overfor internationale fuldtidsstuderende.

Akademisk Råd konkluderer i sin årsrapport fra 2012 til CBS’ bestyrelse, at alt for mange internationale fuldtidsstuderende kæmper med at falde til socialt. Nuværende aktiviteter skal revideres, og en ny strategi med øget support skal formuleres.

Internationale studerende har svært ved at falde til
Så sent som sidste semester søsatte CBS et nyt program, der har til formål at integrere de over 3000 internationale fuldtidsstuderende i både dagliglivet i Danmark såvel som studielivet her på universitetet.

Dårligt har programmet lettet anker, førAkademisk Råd i sin årlige rapport til CBS’ bestyrelse påtaler indsatsen over for denne gruppe studerende, der ifølge studenterrepræsentant Jan Sebastian Hillebrand har store problemer med at falde til.

- CBS ønsker at være et internationalt universitet, men internationale fuldtidsstuderende har indtil for nylig været overladt til introprogrammerne på de respektive studier, hvilket ikke er godt nok, siger Jan Hillebrand.

Han er selv en international studerende fra Tyskland, og har derfor gjort det til sin mærkesag at kæmpe for internationale fuldtidsstuderende i Akademisk Råd, hvortil han er valgt på andet år.

Akademisk Råd modtager klager
I årsrapporten opfordrer Akademisk Råd CBS til at revidere sin nuværende indsats over for de internationale studerende på baggrund af en række klager om manglende support.

Jan Hillebrand kan imidlertid ikke give nogle tal på, hvor mange klager der er modtaget, og kan således ikke svare på, om antallet af klager er stigende. Han er dog ikke i tvivl om, hvorfor det forholder sig sådan.

- Der er ikke nogen reel autoritet, man som international studerende kan gå til med sine kritikpunkter, så de kan ende i både studienævn såvel som hos de enkelte undervisere, forklarer Jan Hillebrand, og tilføjer:

- Men det ændrer ikke ved det faktum, at mange har brug for hjælp, hvilket i bund og grund er en indirekte klage.

Leder desperat efter bolig
En typisk klage fra de internationale studerende går på deres boligsituation hvor mange, ifølge Jan Hillebrand, er på randen af fortvivlelse.

- Mange internationale fuldtidsstuderende har desperat brug for hjælp med at finde bolig, når de kommer til landet. Især dem uden for EU, da de også skal registreres inden for to uger, siger Jan Hillebrand, der selv boede på hostel i en måned, da han kom til landet for at læse International Business and Politics (IBP) på CBS.

Selvom kritikken fra Akademisk Råd går på den manglende sociale integration af internationale fuldtidsstuderende, synes Jan Hillebrand også, at der er behov for en akademisk forventningsafstemning.

- Rent akademisk er der eksempler på internationale studerende fra eksempelvis anglo-saksiske lande, der er vant til at klare sig godt, men som på CBS modtager forfærdelige karakterer, fordi man måles og vejes anderledes i Danmark.

Der kan gøres mere
Tom Dahl-Østergaard, direktør for internationale programmer, er enig i, at der kan gøres mere for internationale fuldtidsstuderende.

Han mener at CBS står på hovedet for udvekslingsstuderende, men at der i efterårssemesteret for 2012 også blev iværksat en række gode tiltag for internationale fuldtidsstuderende som følge af det nye program.

- Nu har jeg været i min stilling i halvandet år, og vi er gået fra at bruge ressourcer på at tiltrække nye internationale studerende til at forsøge at hjælpe dem, vi allerede har, forklarer Tom Dahl-Østergaard.

- Eksempelvis bød rektor Per Holten-Andersen dem velkommen, hvorefter vi holdte et seminar om alt fra studieliv til jobs i Danmark. Længere inde i semesteret afholdte vi international uddannelsesuge (International Education Week), og det er løbende blevet suppleret op af vores frivillige internationale studenterambassadører (ISA), siger Tom Dahl-Østergaard.

Studenterrepræsentant: serviceprogram var ingen succes
Jan Hillebrand mener dog at sidste års forsøg på bedre at integrere internationale fuldtidsstuderende var fejlslagent.

- Efter min overbevisning kom velkomstarrangementet alt for sent, hvilket gav udslag i det lave deltagerantal. Folk var af forskellige årsager nødt til selv at opsøge den information, der blev givet til arrangementet længe før, det blev afholdt, fortæller Jan Hillebrand.

Med udgangspunkt i en lav deltagelse afviser Jan Hillebrand således, at de nye tiltag kan betegnes som en succes, og nævner i flæng en række problemer med tiltagene.

- Der er kun en fuldtidsmedarbejder ansat til at støtte op om de internationale studenterambassadører, og i mange tilfælde støder man panden mod muren, hvis man ønsker at engagere sig og gøre en forskel, for meget på CBS foregår på dansk.

Jan Hillebrand udpeger således den manglende internationale kultur på CBS som en hæmsko for integreringen af internationale fuldtidsstuderende, og nævner desuden helt konkret at de afsluttende bemærkninger i CBS’ bestyrelse stadig foregår på dansk.

Evaluering af indsats lader vente på sig
Det er dog først til foråret, at CBS foretager en tilfredshedsundersøgelse blandt alle internationale fuldtidsstuderende med henblik på at videreudvikle serviceringen af denne gruppe studerende.

Jan Hillebrand og andre internationale fuldtidsstuderende på CBS skal derfor ikke forvente de helt store ændringer i indsatsen i forhold til sidste år.

- Vi fortsætter med at hjælpe de internationale fuldtidsstuderende i år, men vi vil gerne forsøge at nå ud til flere, og vi har desuden planlagt aktiviteter for hele 2013, siger Tom Dahl-Østergaard.