Akkreditering: CBS skal løse uløseligt problem på 2 år

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: grafik Jørn Albertus - 19. december 2014 - 12:510 kommentarer
CBS bestod institutionsakkrediteringen på 4 ud af 5 kriterier, men 'dumpede' på det ene, hvor forholdene nu bliver endnu værre med de kommende reduktioner i antallet af VIP.

Akkrediteringsrådet har offentliggjort de første 5 institutionsakkrediteringer af Danmarks videregående uddannelsesinstitutioner. CBS fik kun en betinget positiv akkreditering – problemet var uddannelsernes forskningsbasering og kvalitetssikringen af samme.

Akkrediteringsrådet offentliggjorde i går, torsdag den 18. december, resultaterne af de første 5 institutionsakkrediteringer – for Syddansk Universitet (SDU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), CBS, IT-Universitetet (ITU) og Professionshøjskolen University College Lillebælt.

Mens SDU og DTU fik positive institutionsakkrediteringer, UC Lillebælt fik decideret afslag, faldt CBS og ITU i kategorien ’betinget positiv akkreditering’. ITU faldt igennem på hele 4 ud af 5 kriterier, mens CBS ikke kunne leve op til et enkelt ud af de 5 kriterier.

En betinget positiv institutionsakkreditering medfører, at den akkrediterede institution får 2 år til at rette op på de forhold, der skal rettes op på. Imens skal alle nye uddannelser og uddannelsesudbud fortsat akkrediteres af Danmarks Akkrediteringsinstitution før oprettelsen.

For usikker forskningsbasering og mange eksterne

Mens CBS klarede sig fuldt tilfredsstillende i 4 ud af de 5 kriterier, så dumper den på et kriterium, der ikke lige er til at rette op på. Det gælder nemlig andelen af forskningsbaseret undervisning generelt – og så den manglende kvalitetssikring af, hvor både god og forskningsbaseret CBS’ mange eksterne underviseres undervisning er.

Sådan formuleres det (på engelsk) fra akkrediteringspanelet bag Akkrediteringsinstitutionens rapport om CBS: ”Panelet bemærker (…), at andelen af forskningsbaseret undervisning ikke monitoreres i tiltrækkelig grad.” Akkrediteringsrådet fortsætter fra samme kilde:

”... CBS har ambitiøse politikker om at øge antallet af fastansatte forskere og dermed mindske afhængigheden af eksterne undervisere, men panelet bemærker også, at institutionen ikke har opfyldt sine egne ambitioner. Endvidere er der ikke etableret tilstrækkelige procedurer og en tilstrækkelig praksis for at sikre, at aktive forskere varetager en passende andel af undervisningen på hver enkelt uddannelse...”

Den fulde ordlyd af Akkrediteringsrådets afgørelse kan læses her.

CBS’ akilleshæl stækkes kun yderligere

Der er ingen overraskelser over den betingede godkendelse på CBS – manglen på fastansatte forskere (VIP) i undervisningen og den (for) høje brug af eksterne undervisere (DVIP) er en velkendt akilleshæl, som CBS i årene 2011 og 2012 gjorde en ihærdig indsats for at gøre noget ved.

Regnestykket er enkelt: Hvis CBS skal have en positiv institutionsakkreditering, skal kvalitetssikringen af uddannelsernes forskningsbasering forbedres (= mere undervisning leveret af VIP i forhold til DVIP) – men i praksis vil det være det modsatte, der vil ske på CBS i de kommende år.

Det hul, som CBS har fået 2 år til at grave sig ud af for at blive fuldt institutionsakkrediteret, skal nu graves med for 35 millioner kroner (ca. 50) færre VIP om året i forhold til det antal, der var gældende, da akkrediteringspanelet indhentede sine oplysninger i 2013-14.

CBS’ rektor ærgerlig over udviklingen

Det er med andre ord svært at se, hvordan CBS på nogen måde skal kunne gøre noget ved forholdene og opnå en positiv institutionsakkreditering om 2 år. CBS-rektor Per Holten-Andersen er da også svært utilfreds med situationen:

- Det er mere end umådelig ærgerligt for CBS, da vi reelt blot igen bliver ramt af vores ulige økonomiske rammebetingelser. De tvinger os nemlig netop nu over i en endnu højere andel af DViP-undervisning, hvilket er netop det, vi bliver kritiseret for, siger Per Holten-Andersen og påpeger:

- Anvendelsen af DVIP på CBS er ikke kun negativt – det er dels drevet af ønsket om stærk erhvervsrelevans og -kontakt i undervisningen. Men det indeholder absolut også et stort økonomisk hensyn, da DViP-undervisning er mindre omkostningstung end den tilsvarende ViP-undervisning.

 

Læs ForskerForums artikel om den betingede institutionsakkreditering her.