Alt tyder på et rigtigt godt udvekslingsår

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - 20. december 2013 - 13:420 kommentarer
Billederne er fra DIK's foto- og videokonkurrence for CBS-studerende, som var på udveksling i efteråret 2012. Klik for større visning.

Næsten 1.200 glade CBS-studerende har netop fået besked om, at de skal på udveksling. Samtidig har politikerne besluttet at justere finansieringsmodellen, så CBS ikke skal frygte et nyt tilbagebetalingskrav fra staten.

Universiteter melder alt udsolgt
City University of New York er det mest populære uddannelsessted, når CBS-studerende søger om at komme på udveksling. Det viser tallene nu, da årets ansøgninger er gjort op, og de studerende har fået besked fra Det Internationale Kontor (DIK).

1.393 CBS’ere har søgt om at komme på udveksling i 2014, heraf 741 på bachelorstudierne og 652 på kandidatdelen. HA almen har med 165 ansøgere lagt sig i spidsen, og der er hele 44 ansøgernationaliteter i bunken.

Selvom USA fortsat er det land, de fleste håber at komme til, har DIK haft held med sine kampagner for at gøre opmærksom på alternative destinationer.

- De nye universiteter, vi har lavet aftaler med, blev alle udsolgt, og flere af de universiteter, hvor der var pladser tilovers sidste år, er også solgt, siger specialkonsulent Scott Lewis og tilføjer, at han er sikker på, at det har noget med kampagnerne at gøre.

Søg igen inden seks uger
Cirka 17 procent af ansøgerne fik ikke plads i første omgang. Det er færre end sidste år, og de har stadig mulighed for at søge i det tidlige forår, når der er ansøgningsfrist mandag 3. februar (om cirka seks uger) og mandag 3. marts.

Samtidig med, at CBS’ studerende fik svar på deres udvekslingsansøgninger, blev regeringen sammen med Venstre og Konservative enige om at justere den nuværende finansieringsmodel for universiteternes udveksling af ind- og udgående studerende på studieophold.

Regeringen sendte i juni 2013 et lovforslag i høring, der havde til hensigt helt at ophæve balanceprincippet ved at omlægge taxameterfinansieringen. På baggrund af høringssvarene samt forhandlinger i den politiske forligskreds er der i stedet opnået enighed om at fastholde det nuværende økonomiske balanceprincip, men samtidig at justere modellen, så der gives øget fleksibilitet.

Kæmperegning udløser nye regler
Den politiske aftale kommer ikke bag på CBS, der også deltog i høringen. CBS kan til gengæld glæde sig over at kunne regulere den økonomiske balance mellem ind- og udgående studerende over tre år i modsætning den etårige opgørelse, der hidtil har været gældende.

- Sidste år havde CBS jo et lille underskud på meritbalancen og måtte sende penge retur til ministeriet. Nu kan vi udligne antallet af CBS’ere, som tager på udveksling, og antallet af udenlandske studerende, som søger til CBS over en treårig periode, og det giver en væsentlig større fleksibilitet, siger Tom Dahl-Østergaard, chef for Det Internationale Kontor på CBS.

I april i år kom regningen for meritbalancen i 2012: Universiteterne skulle betale 97,5 millioner kroner tilbage, fordi de havde modtaget flere udvekslingsstuderende, end de havde sendt af sted. CBS’ regning lød på 4,9 millioner.

Sørg for at få meritten med hjem
Ministeriet måler ikke antal hoveder men derimod ETCS, og beløbet, der skulle betales tilbage, svarer til forskellen mellem det antal ECTS-point, CBS-studerende har optjent i udlandet, og det antal, som de udenlandske udvekslingsstuderende har optjent på CBS.

- Alle CBS-studerende bør gøre alt, hvad de kan, for at komme hjem med fuld merit, understreger Tom Dahl-Østergaard og tilføjer, at det ikke er en farbar vej at sende flere studerende ud, end vi modtager.

CBS ligger flot i toppen af statistikken over antallet af udvekslingsstuderende, der er vokset år for år. På baggrund af 2012-regningen har CBS i det forløbne år opsagt en række aftaler med universiteter, som ikke længere kunne tilbyde det, de studerende søger. Til gengæld er der kommet en række nye udvekslingsaftaler til, der – som nævnt ovenfor - allerede er udsolgt. Alt i alt ser det nye udvekslingsår altså godt ud for CBS.