Anbefaling: Drop uddannelser, der giver flere arbejdsløse

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - 20. december 2013 - 15:311 kommentar
Hvis ikke der er gode chancer for, at du får et velbetalt job, når du er færdig med studierne, bør du heller ikke have så meget i SU undervejs, mener Produktivitetskommissionen.

Fremover gælder det om at uddanne de unge på områder, der sikrer dem job efter studierne. Det mener Produktivitets-kommissionen, som også foreslår mindre SU til dem, som vælger en uddannelse, der traditionelt fører til ledighed.

Danmark er et af de lande, der bruger allerflest penge på uddannelse. Men vi får ikke den viden for dem, der sikrer høj produktivitet.

Det er essensen af Produktivitetskommissionens netop offentliggjorte analyse af forholdet mellem kvantitet og kvalitet i det danske uddannelsessystem - herunder de danske universiteter.

Kommissionen mener, at der skal lægges mere vægt på kvalitet i uddannelserne og deres relevans for arbejdsmarkedet. Dermed også sagt, at kommissionen mener, at der er brug for grundlæggende ændringer i taxameterordningen, der belønner universiteterne for, hvor mange kandidater, de får igennem systemet uanset kandidaternes mulighed for at få job bagefter.

Minister: Mælk koster det samme for alle
Produktivitetskommissionen anbefaler en fuldstændig reform, så staten giver flere penge til de universiteter, der kan bevise, at deres studerende ikke blot får arbejde efter studierne men også en høj indkomst.

Omvendt mener kommissionen, at det skal være muligt at give mindre SU til studerende på de uddannelser, der fører til høj ledighed. En anbefaling, uddannelsesminister Morten Østergaard dog straks sagde pænt nej tak til:

- Produktivitetskommissionen dokumenterer min påstand om massive problemer med kvalitet og relevans. Spændende anbefalinger, men pænt nej tak til brugerbetaling og differentieret SU. Lige adgang til uddannelse er afgørende. De som læser fag med høj dimmittendledighed får altså ikke rabat på letmælken, skriver Morten Østergaard på Facebook.

Ifølge Berlingske Business er Dansk Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening enige i, at der skal laves om på taxametersystemet: Der skal være kontante belønninger til de universiteter, der er bedst til at uddanne unge, så de kommer i arbejde, og fagligheden skal i højsædet.

Baggrunden for reformerne
Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende kvalitetshensyn i styringen af de videregående uddannelser baserer sig blandt andet på, at

- Andelen af unge, der får en videregående uddannelse, har været stigende gennem årtier, men antallet af studiepladser er vokset mest på uddannelser, der giver lav produktivitet målt på indkomst og beskæftigelsesgrad.

- Mange studier tilbyder få undervisningstimer, ofte under 10 timer om ugen. Det betyder, at studieintensiteten på mange uddannelser svarer til et deltidsjob.

- Reformer, der styrker uddannelsernes kvalitet, fremmer produktiviteten. Betydningen heraf øges i takt med et stigende uddannelsesniveau og er derfor større end nogensinde før.

Læs resten af Produktivitetskommisionens baggrunde og anbefalinger her.

Info 

Produktivitetskommssionen blev nedsat af SRSF-regeringen i begyndelsen af 2012. Efter kommissionens kommissorium skal den kulegrave den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke Danmarks produktivitet – både i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor – i de kommende år.

Kommissionen publicerer løbende sine analyser og skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af 2013.

Kommissionen er uafhængig, og medlemmerne er særligt sagkyndige. Kommissionen udgøres af en formand, Peter Birch Sørensen, og otte kommissionsmedlemmer.

Kommentarer

Det er spændende at læse om hvad Produktivitetskommissionen er kommet frem til med spændende forslag. Det er tydeligt at Produktivitetskommissionen peger lige præcis på det som egentlig burde være gjort for lang tid siden. Efter 5 år på CBS kan jeg ikke være mere enig. Men det er tankevækkende at Morten Østergaard på den måde lader de konkrete forslag, der netop skal til for at forbedre systemet, flyve væk fra hans skrivebord. Han burde tage anbefalingerne til sig og gøre noget ved det. Morten Østergaard er tilsyneladende endnu en politiker der ikke ser realiteterne i øjnene og som går efter stemmerne fremfor at gøre uddannelsessystemet bedre.

Hvad synes du?