Ansvarlig på CBS?

Skrevet af Peter Jespersen - 2. december 2008 - 16:562 kommentarer

I slutningen af august 2008, få uger forinden opstart af nyt CMI/BADS hold, ville jeg købe nogle af studiets kompendier. Reaktionen i Samfundslitteratur var ”ej, det er jo cand.merc.int... det skal du ikke regne med er tidligt ude”. Få dage inden studiestart var svaret det samme. Så begyndte det jo at blive lidt kritisk, for såfremt materialet ikke udkommer inden studiestart, vil den naturlige følge være, at studerende møder op uforberedt. Det lod ikke til at være studieadministrationens store bekymring; materialet kunne anskaffes halvanden uge inde i undervisningsforløbet. Hvorfor? Nødvendige artikler var endnu ikke rekvirerede samt flaskehalsproblemer ved trykkeriet.

Den 17. november 2008 modtog BADS studerende en e-mail fra studiets kontor, hvori der stod skrevet, at deres DSGE eksamen flyttes fra den 8. december til den 5. december. Imidlertid er fredag den 5. december dagen efter en anden eksamen for en håndfuld BADS studerende, hvorfor en signifikant og vigtig forberedelsestid til DSGE eksamen er væk. Jovel, man kan (om nødvendigt) forberede to eksaminer simultant. Men de tre dage, hvor man kunne fokusere på ét fag er væk. Hvorfor? “…because of problems with getting rooms for PC exams […]So we could not get enough rooms on the 8 December”.

Men lad mig ikke dvæle ved hele trykkeri- eller lokaleproblematikken, den horrible koordinering, uhensigtsmæssigheden ved at have to eksaminer oven i hinanden, eller hvor ubegribeligt det er for mig, at man kan planlægge eksamen uden at booke dertilhørende lokaler eller i det mindste løbende følge op i løbet af efterårssemesteret, så ”overraskelsen” ikke kommer en halv måned inden eksamen.
 

Nej, jeg vil gøre opmærksom på den positionering, som administratorer på CBS udfører i forhold til den studerende. Deadlines med specifikke datoer og klokkeslæt samt alskens andre krav til studerende forherliges af administrationen med varsler om reeksamen eller deslige – altså, er den afleverede opgave ikke god nok, så skal den laves om. Er eksamen ikke bestået, så skal man op til reeksamen. Pointe: Der er krav, som den studerende skal møde. Imidlertid er den omvendte situation langt fra tilsvarende, for har CBS svært ved at datosætte en eksamen med dertilhørende lokaler, så tørres den af på de studerende. Forskellen er såmænd, at CBS ikke skal til reeksamen.
 

Jeg tror ikke, at produktionen af undervisningsmateriale, der ikke blev kompileret i tide og desuden ’sad fast i en trykflaskehals’, er intentionelt ringe planlagt. Jeg tror ikke, at den manglende ydmyghed i meddelelsen, altså foruden den obligatoriske ’Sorry’ (der mere leder årsagen hen til lokaleproblematikken i stedet for erkendelse af en begået fejl), er udtryk for, at afsenderen har slette intentioner. Derimod ledes jeg til at tro, at der i kommunikationen vedrørende den overordnede manglende koordinering manifesteres et forhold mellem CBS og den studerende, hvori det tilsyneladende er legitimt at kommunikere til den studerende i en form, der er fuldstændig blottet for krav til administrationen og blottet for hensyn til den studerende. Ser CBS ikke et potentielt problem i dette?
 

Hvad kunne der ske ved at planlægge produktionen af undervisningsmaterialet bedre eller finde lokaler ude i byen, hvor eksamen kunne afholdes? Jeg nødsages til (modvilligt) at erkende, at det i flere henseender er den studerende, og ikke CBS, der er både den ansvarlige og ansvarliggjorte. Hvor er balancen?
 

Og hvad kommer der til at ske? Ingenting. Eksamen bliver den 5. december, og der er allerede studerende, der undlader at gå til eksamen den 4. december. Det er ærgerligt. Til Jer studerende, så kan I se frem til næste semesters dikterede plan(ændring), for selvdisciplin og -styring er øjensynligt en illusion i CBS administrationsregi. Jeg håber, at både CBS og studerende i stigende grad vil erkende, at vi er her for hinanden; ingen CBS, ingen studerende – og ingen studerende, ingen CBS.
 

God fornøjelse og glædelig jul.
 

Info 

Forfatteren til indlægget er stud.soc. og kæreste med en studerende på BADS, der for øjeblikket har meget travlt med at læse til eksamen.

Kommentarer

Lad mig slå fast med det samme, det er ikke studieadministrationens job eller indstilling at genere vores studerende med ændringer i eksamensdatoer og manglende leverancer i undervisningsmaterialer. Og jeg skal naturligvis beklage, de uheldige omstændigheder der har ramt CMI/BADS. Der er et par forklaringer men ingen undskyldninger.

At der er kapacitetsproblemer i et trykkeri, kan desværre ikke afhjælpe en ellers fornuftig planlægning og indsamling af undervisningsmaterialer.

At der åbenbart ikke er gjort tilstrækkeligt opmærksom på, at de eksamensdatoer der meldes ud ved semesterstart er foreløbige og derfor skal tages med forbehold. 
 
At der er begrænset kapacitet på lokaler med PC'er. Eksaminer med krav til IT programmer (f.eks. excel ark) der indgår i prøven får naturligvis første ret til lokalerne. Hernæst er det skriftlige ’closed book’ prøver, der bliver prioriteret. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er et endog meget stort pres på disse lokale.

Da sammenfaldet i eksamensdatoer blev kendt, var vurderingen, at det var CMI/BADS der skulle vige PC-lokalet. I disse situationer kan der være to alternativer i spil: 1. at fastholde dagen men flytte til et andet lokale uden PC, hvilket vil betyde, at man skal skrive i hånden, eller 2. flytte datoen og fastholde PC-lokalet. Når datoer flyttes gøres det normalt ved at flytte datoen frem, således at de studerende ikke får forringet deres forberedelsestid til eksamen. I CMI/BADS tilfælde blev det vurderet, at der ved ændringen af eksamensdatoen var 18 dage til den nye eksamensdato, og at den derfor godt kunne rykkes tilbage i tid. Det beklager vi!

Generelt synes jeg, at CBS tager både studerende og undervisere alvorligt, for slet ikke at tage om de eksterne krav CBS er underlagt. Dette gør sig også gældende i de komplicerede planlægningsopgaver, hvor mange hensyn skal tages i betragningt og afvejes. Hvis man gerne vil have en indsigt i f.eks. skemaplanlægningens udfordringer, kan man læse artiklen 'Sort Uheld ved Studiestart' i CBS Observer, oktober udgaven. Derudover udvikler CBS kontinuerligt aktiviteter for at imødekomme de studerende - f.eks. med udvidet introforløb og mentorordninger. Lokalt hører jeg, at de fleste studienævn melder om en god og ligeværdig dialog og samarbejde professorer, studerende og administration i mellem.
 
Der er sikkert meget, der kan gøres bedre, hvilket vi tilstadighed vil forsøge. Og jeg håber da, at alle kan arbejde sammen om at løfte de udfordringer der er på en stor og kompleks uddannelsesinstitution - i en positiv ånd.
 
Med venlig hilsen
 
Rie Snekkerup
Studieadministrativ chef.
 

Hvad synes du?

Jeg takker for forklaringen af prioritering i forbindelse med tildeling af eksamenslokaler og betvivler naturligvis ikke, at nogen bevidst ønsker at genere andre. Jeg er forstående for, hvorledes uventede situationer kan influere planlægningen. De hændelser forklarer i stedet for at undskylde. Spørgsmålet er bare, om studieadministrativ chef Rie Snekkerups forklaring er tilfredsstillende eller om der skal noget andet på bordet?

Faktum er jo, at flaskehalsproblemer i trykkeriet er en årlig tilbagevendende begivenhed, netop illustreret ved reaktionen i Samfundslitteratur. Det minder uhyggeligt meget om DSB der overraskes af sne på skinnerne hvert år, når Kong Vinter viser sit ansigt. Hvorfor ikke reagere på det? Kapacitetsproblemer i et trykkeri kan jo lige netop afhjælpes med planlægning: Find et andet trykkeri, sæt andre deadlines, fordel opgaverne. Når det lader sig gøre på andre af landets uddannelsesinstitutioner, hvorfor så ikke også CBS? Jeg mindes at have et fag, der omhandler planlægning og logistik på CBS.

I forbindelse med lokaleproblematikken foranlediges jeg til at tro, at der ikke har været tilstrækkelig vilje til at imødekomme potentielle ’efterdønninger’ af ”Sort Uheld ved Studiestart”. Taget i betragtning hvor lang tid tilbage IT problemerne opstod, burde man, efter min mening, enten have afsat tilstrækkelige ressourcer til at afhjælpe/imødekomme potentielle problemer, eller i det mindste have forberedt de studerende på, at deres eksamensdatoer var langt fra fikseret. Det kan jo smutte – givet, men så burde informering herom være højt prioriteret.

Som skrevet i oprindelige indlæg; ovenstående er blot eksempler der tjener til at illustrere, hvorledes visse dele af CBS administrationen positionerer sig i forhold til den studerende. Jeg forstår, som Rie Snekkerup skriver, at det er udfordrende at drive en stor og kompleks uddannelsesinstitution. Men jeg kan ikke undgå tænke, at opgaverne gøres mere komplekse end de kræver. Hvordan skal den studerende tro CBS gør en ihærdig indsats, når undervisningsmateriale er forsinket år efter år?

 

Med venlig hilsen

Peter Jespersen

Hvad synes du?