Artikler af Alan Irwin

Dean of Research Alan Irwin: The Copenhagen Triangle

Torsdag, 4 december, 2014 - 14:13

From cbs.dk: In this month’s column by CBS' Senior Management, Alan Irwin, Dean of Research, writes about the inverted Bermuda Triangle, The Copenhagen Triangle, a place where people, ideas and innovation surprisingly appear and sustain and encourage one another.

Forskningsdekan Alan Irwin: The Copenhagen Triangle

Torsdag, 4 december, 2014 - 13:59

Fra cbs.dk: I denne måneds klumme fra Direktionen skriver afgående forskningsdekan Alan Irwin om den omvendte Bermuda-Trekant, The Copenhagen Triangle: et sted hvor mennesker, idéer og innovation opstår, ansporer og nærer hinanden. 

Dean of Research Alan Irwin: Making a difference

Tirsdag, 12 august, 2014 - 12:50

From cbs.dk: As Dean of Research at a ‘business university’, Alan Irwin gets asked many questions. But one in particular keeps coming back. In this month's column from CBS' Senior Management, he addresses the question of how the research at CBS benefits our society as a whole.

Forskningsdekan Alan Irwin: At gøre en forskel

Mandag, 11 august, 2014 - 14:28

Fra cbs.dk: Som forskningsdekan på et "erhvervsuniversitet" får Alan Irwin mange spørgsmål. Men der er et som altid kommer tilbage. I denne måneds klumme fra direktionen besvarer han spørgsmålet om hvordan forskningen på CBS gavner vores samfund som helhed.

From CBSshare: Continuous adjustments to CBS' finances

Tirsdag, 17 juni, 2014 - 13:38

In the light of CBS’ financial situation, CBS' management has decided to expedite the implementation of the recruitment freeze originally planned for 2015. The decision has just been published on the CBS intranet, CBSshare, and is fully re-published here with permission.  

Fra CBSshare: Fortsat tilpasning af CBS’ økonomi

Torsdag, 12 juni, 2014 - 13:00

CBS' direktion har i lyset af CBS' økonomiske situation besluttet at fremrykke et ansættelsesstop, der ellers var berammet til 2015. Beslutningen er netop blevet offentliggjort på CBS' intranet, CBSshare, og gengives med tilladelse her i sin fulde ordlyd.

Jobhunting in the US

Tirsdag, 4 marts, 2014 - 17:44

 From www.cbs.dk: In this month’s column by CBS’ Senior Management, Alan Irwin, Dean of Research, talks about recruitment of teaching and research talent.

CBS på rekrutteringsjagt i USA

Tirsdag, 4 marts, 2014 - 15:07

Fra www.cbs.dk: Forskningsdekan Alan Irwin skriver i månedens klumme om CBS’ rekruttering af forsknings- og undervisningstalent.

Forskning i verdensklasse - mit møde med Goldfinger

Fredag, 1 november, 2013 - 09:57

Fra www.cbs.dk: Forskningsdekan Alan Irwin giver i denne måneds klumme fra CBS’ direktion sit syn på, hvad forskning i verdensklasse er på CBS.

Research Excellence – the Goldfinger interview

Fredag, 1 november, 2013 - 09:52

From www.cbs.dk: Dean of Research Alan Irwin gives in the monthly column written by the CBS Senior Management Team his point of view on research excellence at CBS.

CBS’ hjemmeside

Lørdag, 16 marts, 2013 - 09:02

NEWS FROM DIREKTIONEN I slutningen af januar gik CBS i luften med en ny hjemmeside. Der har været en del respons fra ansatte og studerende på CBS – både på mail og gennem andre kanaler. Der har været mange positive kommentarer, ligesom negative.