Artikler af Jan Molin

Studielivet på CBS spejler samfundslivet

Tirsdag, 1 marts, 2016 - 15:29

CBS' uddannelsesdekan Jan Molin og CBS Students' nye formandsskab, Daniel Skov Andersen og Thomas Skinnerup, har slået sig sammen om at påpege, at CBS' studieliv nødvendigvis afspejler samfundslivet, som det nu engang er.

Column: Academocracy - a living paradox

Mandag, 26 oktober, 2015 - 16:45

From cbs.dk: In this month's column from the senior management team, Dean of Education Jan Molin writes about the paradoxes and challenges that CBS faces as an organization and a university, and also addresses the challenges CBS' employees are facing due to performance management as part of the development of management ideology.

Ledelsens klumme: Akademokrati – et levende paradoks

Mandag, 26 oktober, 2015 - 13:50

Fra cbs.dk: Uddannelsesdekan Jan Molin skriver i månedens klumme fra Direktionen om de paradokser og udfordringer, CBS' som organisation og universitet og CBS' medarbedere står overfor på grund af performance-management som styringsideologi udviklingen.

Business in Society version 2.015

Onsdag, 17 juni, 2015 - 22:13

Blog on CBS Strategy - by the senior management. Strategy is about choosing a path for the future to achieve certain goals. We have decided to revise our 2011 strategy ‘Business in Society’ during 2015. There are several reasons for this.

Business in Society version 2.015

Onsdag, 17 juni, 2015 - 12:00

Direktionens klumme: Strategi handler om at vælge sin fremtidige vej for at opnå visse mål. Vi har besluttet at revidere vores strategi fra 2011, ‘Business in Society’, i 2015.  

Kommentar: Partnerskab om fælles udfordring

Mandag, 1 juni, 2015 - 13:44

Velkommen til CBS’ ledelse og CBS Students’ første, men på ingen måde sidste, fælles bidrag til debatten på CBS. Vi behøver ikke være enige om alt, men vi er enige de overordnede mål og om at gøre CBS til det bedste universitet for de studerende. Dette gælder også Fremdriftsreformen.

Student population is broad and rough - but they're good (enough)

Mandag, 27 april, 2015 - 07:37

From cbs.dk: Students are neither more lazy nor more stupid than they used to be, argues Jan Molin, Dean of Education, in his response to the paradoxic media debates on lazy students and intensified grade race. Teachers should get involved and take responsibility for student motivation and competencies.

Studerende er en bredere flok – men gode (nok)

Tirsdag, 21 april, 2015 - 10:59

Fra cbs.dk: I denne måneds klumme fra direktionen skriver uddannelsesdekan, Jan Molin, om debatten om de dovne og dumme studerende, som i hans optik er temmelig stereotyp.

Welcome to a year with challenges

Fredag, 16 januar, 2015 - 11:52

From cbs.dk: In this month’s column from the Senior Management, Jan Molin, Dean of Education writes about the first of a series of paradoxes he will be describing in his columns this year. This month’s column is on the paradox “control is a precondition for trust” and the importance of abandoning the illusion of control.

Velkommen til et år med udfordringer

Mandag, 12 januar, 2015 - 13:23

Fra cbs.dk: I denne måneds klumme fra Direktionen skriver uddannelsesdekan Jan Molin om det første af en række paradokser – paradokset "kontrol er en forudsætning for tillid" og nødvendigheden af at opgive illusionen om kontrol.

How to craft an oak tree on a wildflower?!

Torsdag, 4 september, 2014 - 13:17

From cbs.dk: In this month's column by CBS' Senior Management, Jan Molin, Dean of Education, talks about the importance of retaining innovation as a general trait among students and employees at CBS.

How to craft an oak tree on a wildflower?!

Torsdag, 4 september, 2014 - 12:36

Fra cbs.dk: Undervisningsdekan Jan Molin skriver i månedens klumme fra Direktionen om vigtigheden af at fastholde innovation som gennemgående træk blandt studerende og medarbejdere på CBS.

From CBSshare: Continuous adjustments to CBS' finances

Tirsdag, 17 juni, 2014 - 13:38

In the light of CBS’ financial situation, CBS' management has decided to expedite the implementation of the recruitment freeze originally planned for 2015. The decision has just been published on the CBS intranet, CBSshare, and is fully re-published here with permission.  

Fra CBSshare: Fortsat tilpasning af CBS’ økonomi

Torsdag, 12 juni, 2014 - 13:00

CBS' direktion har i lyset af CBS' økonomiske situation besluttet at fremrykke et ansættelsesstop, der ellers var berammet til 2015. Beslutningen er netop blevet offentliggjort på CBS' intranet, CBSshare, og gengives med tilladelse her i sin fulde ordlyd.

We live in an era of numerology

Tirsdag, 8 april, 2014 - 14:47

From cbs.dk: In this month’s column from the Senior Management, Dean of Education Jan Molin writes how numbers overshadow the real, important issues in the university debate in Denmark.

Vi lever i numerologernes tid

Onsdag, 2 april, 2014 - 12:59

Fra cbs.dk: Uddannelsesdekan Jan Molin skriver i månedens klumme fra Direktionen om, hvordan universitetsdebatten i Danmark handler for meget om tal og for lidt om det, der virkeligt er vigtigt og væsentligt.

Hvor lang tid bør det tage at fuldføre en universitetsuddannelse?

Tirsdag, 3 december, 2013 - 13:51

Fra www.cbs.dk: Uddannelsesdekan Jan Molin giver i en serie af klummer fra Direktionen sit syn på, hvor lang tid det bør tage at fuldføre en universitetsuddannelse.

How long should it take to complete a full university education?

Tirsdag, 3 december, 2013 - 13:42

From www.cbs.dk: Dean of Education Jan Molin gives in the monthly column from the Senior Management his point of view on how long should it take to complete a full university education.

CBS’ hjemmeside

Lørdag, 16 marts, 2013 - 09:02

NEWS FROM DIREKTIONEN I slutningen af januar gik CBS i luften med en ny hjemmeside. Der har været en del respons fra ansatte og studerende på CBS – både på mail og gennem andre kanaler. Der har været mange positive kommentarer, ligesom negative.

Debat: Når akkreditering bliver grotesk

Mandag, 3 december, 2012 - 15:18

CBS' uddannelsesdekan Jan Molin retter en skarp kritik af akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark's kriterier og processer.

Trusler tolereres ikke på CBS!

Torsdag, 12 maj, 2011 - 16:39

Direktionen har diskuteret et anonymt trusselsbrev som en medarbejder på CBS har modtaget. Brevet er politianmeldt og overdraget til politiet.