Basismidler: kampen fortsætter i 2009

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Morten Andersen - fotomani.dk - 12. november 2008 - 16:251 kommentar
Socialdemoraternes forskningsordfører, Kirsten brosbøl, vil kæmpe videre for flere basismidler og øget selvstyre til universiteterne - meget gerne på et mere velundersøgt og rationelt grundlag fremover.
Den aftale om globaliseringsmidlerne, der kom i hus i sidste uge, var det bedste resultat, oppositionspartierne kunne opnå. Socialdemokraternes forskningsordfører, Kirsten Brosbøl, lover dog, at hun vil fortsætte kampen for flere basismidler til universiteterne.

Uacceptabel fordeling af samfundets forskningsmidler

Det lykkedes Socialdemokraterne og Radikale Venstre at sørge for, at universiteterne i sidste ende endte med at få omkring 56 procent af forskningsmidlerne som basismidler. Det krævede så også et sammenbrud i forhandlingerne og en tur fra videnskabsminister Helge Sanders bord til finansminister Lars Løkke Rasmussens.

- For os at se er den 50-50 fordeling mellem strategiske forskningsmidler og basismidler til universiteterne, regeringen ønsker at arbejde sig frem til, helt uacceptabel. Vi anser en 60-40 fordeling som det mest passende. Det slagsmål søgte vi så forgæves at få klaret i år, men opnåede kun at sikre en fastholdelse af universiteternes basismidler på samme niveau frem til 2011. Så det store slagsmål udestår, fortæller Socialdemokraternes forskningsordfører, Kirsten Brosbøl.

Universitetslovens brudte forventninger

For Kirsten Brosbøl at se, er de forventninger, der blev stillet universiteterne i sigte med universitetsloven i 2003, ikke blevet opfyldt. Der stod direkte i loven, at de ændrede ledelsesformer skulle føre til øget selvstyre, og det er langt fra sket. Det var desuden en forventning om, at der så ville blive investeret yderligere i universitetssektoren, og det er kun sket i form af adgang til konkurrere om politisk styrede strategiske forskningspuljer.

Kirsten Brosbøl betegner de først meget detaljerede udviklingskontrakter og efterfølgende stærke bestræbelser på at øge andelen af konkurrenceudsatte strategiske forskningsmidler som et udtryk for at ville fastholde meget stramme styringsredskaber over for universiteterne - og det igen som et mistillidsvotum.

- Det er min klare opfattelse, at universiteterne reelt er de bedste til at prioritere anvendelsen af deres forskningsmidler, da det er her, man har fingeren på pulsen. Det er også derfor, vi sørgede for at få fastsat et gulv for universiteternes basismidler og en hensigtserklæring om, at de skulle øges, i den meget løst formulerede aftaletekst, siger

Tingene skal afdækkes meget grundigere på forhånd

Før næste års forhandling af globaliseringsmidlernes fordeling skal globaliseringsaftalen evalueres. Da vil Kirsten Brosbøl igen kæmpe for at sikre universiteterne den størst mulige andel som basismidler. Denne gang vil hun kræve, at der bliver lavet et langt grundigere forarbejde, så beslutningerne kan træffes på et mere rationalt og mindre ideologisk grundlag.

Det samme skal gælde universiteternes forskningsbaserede uddannelser.

- Vi har et ønske om at få hævet universitetsuddannelsernes laveste taxametersatser. Det ville vi også gerne have set på i år, men det er der først afsat midler til ved næste års forhandling. Så vi krævede at få undersøgt konsekvenserne af de lave taxametre for den forskningsbaserede undervisning til bunds, fortæller Kirsten Brosbøl.

Info 

CBS OBSERVER's papirudgave er på gaden med et tema om kvalitetsforskning universiteternes evne til at udvikle forskningskvalitet på baggrund af de netop overståede globaliserings- og finanslovforhandlinger.

Kommentarer

Det er ejendommenligt, som en "avis" som betales af skatteyderne kan have sådan en politiskslagsside som CBSobserver.

Hvorfor høre man ikke om, hvad de borgerlige vil foretrække, hvorfor får man ikke en borgelig indskud på den lalleglade kritik som det socialdemokratiske folktingsmedlem spytter ud i æteren, og endnu værre, det faktum at CBSobserver ikke stiller sig kritisk over for den gang øregas, som socialdemokratiet disker op med.

Det er ganske enkelt patetisk journalistik!

De bedste hilsner,
Peter Sjølin

Hvad synes du?