”Beslutningen om besparelserne bør trækkes tilbage”

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 17. november 2014 - 11:402 kommentarer
Ole Helmersen, tidligere Sprogdekan nu lektor på IKL og VIP-fællestillidsmand, trækker diskussionen om den kommende sparerunde ud fra bag de lukkede døre - han mener, at beslutningen skal gå om.

CBS’ direktion og bestyrelse har lagt op til en sparerunde, der næppe kan undgå at medføre massefyringer, uden at der er nogen brændende platform, der gør dette nødvendigt. Så klar er VIP-fællestillidsmand Ole Helmersens melding op til ekstraordinært HSU-møde.

Der er ekstraordinært møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) på CBS på onsdag den 19. november. Her vil CBS’ ledelse blandt andet fremlægge det økonominotat, som forklarer, hvorfor direktionen på samme møde varsler masseafskedigelser (over 30 medarbejdere) for medarbejderrepræsentanterne.

Varslingen sker ikke fordi, man på forhånd ved, at der vil blive tale om mere end 30 afskedigelser, men for at sætte de nødvendige processer i gang i tilfælde af, at der ender med at blive tale om mere en 30 afskedigelser.

Da CBS’ institutter alene står for at skulle spare 45 millioner kr. om året, hvoraf der maksimalt forventes at kunne hentes 10 millioner kr. på driften, er masseafskedigelser blandt både VIP og TAP på CBS dog ikke noget usandsynligt udkomme. 35 millioner kr. svarer til 50-70 stillinger.

Ledelsen må genoverveje hele spareøvelsen

CBS’ VIP-fællestillidsmand Ole Helmersen har som tidligere dekan mange gange siddet på ledelsesholdet, når der skulle træffes svære beslutninger. Han kender betingelserne og er en samarbejdets mand.

Men denne gang vil han gerne igen, inden CBS’ ledelse bringer organisationen i den beskrevne situation, sende et klart signal om, at han finder dens begrundelser mangelfulde og utilfredsstillende som baggrund for iværksættelse af en så drastisk og dramatisk proces.

- Jeg går til HSU-mødet med en meget klar melding: Ledelsens – CBS’ direktions og bestyrelses – planer om, at det akademiske område skal spare 40 millioner kr. – der så er blevet til 45 millioner kr. – om året må genovervejes, siger Ole Helmersen og forklarer:

- Der er ingen sammenhæng mellem de argumenter, ledelsen bruger for, at der skal spares 60+ millioner kr., og de skadevirkninger, det har at gå ud til medarbejderne og varsle masseafskedigelser.

Efter VIP- fællestillidsmandens opfattelse står beslutningen og de argumenter, der bruges, i et skærende misforhold til de voldsomme skadevirkninger, beslutningens gennemførelse kan få på organisationen.

- Det er ikke bare ødelæggende for os som arbejdsplads internt, hvor rigtig mange medarbejdere nu går rundt og frygter for deres job, men også for vores renommé som arbejdsplads og ’business university’ både nationalt og internationalt.

Det økonomiske beslutningsgrundlag svækket

VIP-fællestillidsmanden forholder sig i sin holdning til, at det økonomiske argument for besparelsernes nødvendighed ifølge CBS’ egne tal er ved at smuldre:

Den oprindelige udmelding var, CBS ville tabe store millionbeløb både på ikke at kunne leve op til de mindskede gennemførselstider krævet i fremdriftsreformen og på bortfaldet af det ekstra taxametertilskud til samfundsvidenskab og humaniora.

- Nu er det forventede tab af det ekstra taxametertilskud til samfundsvidenskab og humaniora nærmest væk fra tallene, påpeger Ole Helmersen og fortsætter:

- På fremdriftsreformen forventede man ligeledes et meget stort tab på taxametertilskuddet, men det viser sig ifølge CBS’ egne tal nu blot at blive et fald i indtægterne på 11. millioner kr. fra 2015-17 – og det er efter 4 år med stigende indtægter.

At et forventet fald i indtægter på 11 millioner kr. om året og stigninger i driftsudgifterne til blandt bygningsdrift- og vedligeholdelse samt IT-investeringer skal føre til besparelser for over 60 millioner kr. og masseafskedigelser, kan VIP-fællestillidsmanden ikke se nogen sammenhæng i.

- Jeg anerkender, at flere studerende selvfølgelig kræver lokaler, men at stigende studentertal og udgifterne til lokaler skal føre til afskedigelse blandt de ansatte, der underviser dem, forekommer barokt, pointerer Ole Helmersen.

Kovending, selv om alt går som forventet

Et andet forhold, som falder VIP-fællestillidsmanden for brystet, er, at de forudsætninger, som CBS’ ledelse i 2011-12 lagde til grund for de mange VIP-ansættelser, stadig holder stik. Men mens argumentet med, at der kommer store tab på taxametre, er væk, så vil ledelsen nu spare de 60 millioner kr. for at sikre strategisk manøvrerum.

- Udvidelsen af CBS’ VIP-bestand skulle være bæredygtig, dels fordi man forventede en hel del pensioneringer, dels fordi man i vid udstrækning ikke ville fastansætte, og dels fordi man på grund af dette og ansættelsen af mange udenlandske forskere forventede en stor personaleomsætning, påpeger Ole Helmersen og pointerer:

- De forventninger, som vi fik sat i udsigt ville sikre den strukturelle balance, holder ifølge ledelsens eget økonominotat til HSU stik. Men nu kommer ledelsen til HSU og begrunder en varsling af masseafskedigelser med, at man ikke ønsker at være strategisk bundet af at lade udviklingen af CBS’ VIP-bestand styre af det, da det er for tilfældigt, hvem der forsvinder.

Mens Ole Helmersen er helt med på at påvirke sammensætningen af kernekompetencerne i CBS’ VIP-bestand gennem flytning af rekrutteringsmuligheder mellem fagområder, så finder han det ikke acceptabelt, at man også vil påvirke dem gennem noget så drastisk som masseafskedigelser.

Afskedigelsesvarsel uden brændende platform

- Jeg anerkender til fulde direktionens og bestyrelsens ledelsesret. Jeg anerkender også, at ledelsen har pligt til at bruge denne til at sikre CBS økonomi, også på længere sigt. Men de er i gang med at skabe store skadevirkninger uden nogen brændende platform, der begrunder det, siger VIP-fællestillidsmanden og uddyber:

- Jeg tillader mig at stille et stort spørgsmålstegn ved, om det er ansvarligt over for organisationen at benytte den valgte metode, når man i ledelsen fortsat anerkender, at den tidligere mere gradvise tilpasning vil kunne løse det strukturelle budgetproblem frem mod 2017.  

- Jeg forstår ikke dette ret bratte skift i tilpasningsstrategi. I det hele taget oplever jeg en massiv og stærk kritik i organisationen af ledelsens kommunikation i processen, der opfattes som udtryk for mangel på respekt for medarbejderne.

Strategiskifte uden medinddragelse

VIP-fællestillidsmanden hæfter sig også ved den fordeling af besparelserne, CBS’ ledelse har lagt på CBSshare under de seneste ugers proces from mod det ekstraordinære HSU-møde og Direktionens beslutning om varsling af masseafskedigelser.

- Denne fordeling har naturligvis givet anledning til stor debat og også frygt i en række fagmiljøer. Især har direktionens udmelding om at ville bruge fordelingen til at konsolidere CBS kerneområder vakt undren, påpeger Ole Helmersen og bemærker:

- Jeg vil ikke kommentere på fordelingen, men blot påpege at udmeldingen om konsolidering er blevet læst som et skifte i forhold til CBS’ hidtidige strategi om diversitet og tværfaglighed. Hvis det er en korrekt læsning af direktionens kommunikation, så er det sket uden nogen ordentlig inddragelse af medarbejderne.

Kommentarer

BRAVO, Ole. BRAVO. 

Hvad synes du?

I wonder why all the professors that signed against the measure are from DBP and IKL departments, e.g. the most useless programs. And the person whose only professional qualification is English is advising against it. No surprise there either.

Hvad synes du?