Bestyrelsesvalget er vigtigt!

Skrevet af Morten Thanning Vendelø - 29. november 2011 - 11:010 kommentarer
Morten Vendelø er VIP-kandidat ved bestyrelsesvalget.

Et valg til en bestyrelse er per definition altid vigtigt, men der er efter min mening et par årsager til, at det igangværende valg til bestyrelsen for CBS er særligt vigtigt.

 D. 1. Januar 2012 siger CBS goddag til en ny rektor, og i bestyrelsen vil flere af medlemmerne være nye eller forholdsvis nye. Efter min opfattelsen bør bestyrelsen på CBS bruge dette som en anledning til at gentænke sin rolle i organisationen.

Under, hvad der kan betegnes som, det 'Knutsenske regime' drog bestyrelsen ikke i nævneværdigt omfang nytte af de ressourcer, som medarbejderne på CBS besidder. Helt konkret formåede bestyrelsen i en lang periode ikke at mobilisere og nyttiggøre CBS-medarbejdernes viden, iderigdom og energi. I stedet medførte en langvarig og til stadighed mere uigennemskuelig strategi-proces, at organisationen blev drænet for initiativ og energi.

Resultatet af denne proces var en strategi som få forstod den dybere mening af, og som færre engagerede sig i. Det var en strategi, der satte CBS i stå, i stedet for at sætte gang i CBS, blandt andet fordi den forsimplede den virkelighed og de udfordringer som CBS står overfor, samt reducerede strategi til et spørgsmål om at identificere potentielle løsninger og træffe de rette valg for organisationen. Hvis man som alternativ til ovenstående forsimplede verdensbillede anerkender, at CBS befinder sig i en foranderlig virkelighed fyldt med komplekse udfordringer, så bør der ikke være langt til den erkendelse, at CBS’ overlevelse er dybt afhængig af, at organisationens medarbejderne lokalt engagerer sig i udvikling af viden og ideer, der muliggør håndtering af de udfordringer som CBS måtte møde.

Med den nyere historie på CBS in mente er det dog ikke naturgivent, at et sådan engagementet automatisk mobiliseres blandt organisationens medarbejderne, og netop derfor er det vigtigt, at vi får en bestyrelse der har blik for dets betydning og åbent påskynder det.

 

En anden årsag til dette bestyrelsesvalgs særlige betydning er den konstante vækst i aktivitetsniveauet på CBS. Det er på mange måder åbenlyst, at aktiviteterne på CBS kun med stort besvær kan rummes i de eksisterende fysiske rammer, og f.eks. er Solbjerg Plads-bygningen på mange måder slidt, selvom det blot er lidt mere end 10 år siden den blev indviet. For at dokumentere omfanget af denne udfordring pågår der i disse uger tilstedeværelsesmålinger i undervisningslokalerne på fire af CBS’ adresser. Desuden foreligger der allerede på nuværende tidspunkt flere deltaljerede forslag til en udvidelse af bygningsmassen på campus.

Det er imidlertid ikke givet, at den eneste løsning på CBS’ pladsproblem er flere bygninger på campus, da et andet, og tidligere anvendt, alternativ er leje af lokaler eller bygninger andre steder på Frederiksberg. Det sidste er en interessant mulighed, fordi der internt på CBS bør være tid til debat om og undersøgelse af, hvorledes en udvidelse af den permanente del af bygningsmassen kan og bør se ud, også fordi en sådan debat kan være en indgangsvinkel til at åbne diskussionen om, hvordan vi på CBS kan organisere den aktivitetsvækst, som vi står overfor i de kommende år. En diskussion, der kan blive både interessant og produktiv, såfremt det lykkes at mobilisere en engageret og kvalificeret deltagelsen i den.. Og om dette lykkes vil blandt andet afhænge af bestyrelsens attitude til processen.