Bliver Europa Kinas Disneyland i 2050?

Skrevet af Cornelius Winther-Schmidt - Foto: Cornelius Winther-Schmidt - 12. december 2013 - 10:270 kommentarer
Der er ikke kun studierelaterede fordele at hente for de studerende i A.T. Kearney's studenternetværk, men også sociale og karieremæssige.

Management konsulenthuset A.T. Kearney holdt for nylig studenternetværk-arrangement for cirka 30 studerende, de fleste fra CBS. Konsulenthuset ønsker at udvide dets netværk på CBS, og perspektivet ved at indgå i det var denne gang en debat om Kinas og Europas samspil i fremtiden.

Kina i midten for A.T. Kearney's studenternetværk
I november var der debatmøde for studerende i Management Konsulent firmaet A.T. Kearney’s nye kontorer. Emne var, om Europa vil blive Kinas Disneyland i 2050. Omkring 30 finans- og økonomistuderede, hovedsageligt fra CBS, var troppet op for at høre nogle af Danmarks mest erfarne forretningsfolk udtale sig om emnet.

Aftenens talere var Niels B. Christiansen, CEO hos Danfoss, Steen Bocian, chefanalytiker hos Danske Bank, Christian Frigast, partner hos Axcel, og Søren Bjerre-Nielsen, tidligere CFO hos Danisco og i dag blandt andet bestyrelsesformand for Danmark Nationalbank.

Debatten blev styret af Lars Eismark, ledende partner for A.T. Kearneys nordiske kontorer. Og de 30 studerende, der havde fået en invitation til arrangementet, blev vidner til en indsigtsfuld og passioneret debat om asiatisk og kinesisk indflydelse på den europæiske kultur, økonomi og forretningsetik.

Verden er ikke sort, hvid
Ud fra spørgsmålene at dømme var der blandt tilhørerne som udgangspunkt en vis skepsis over den øgede asiatiske indflydelse. I forhold til det bidrog de erfarne paneldeltagere med et mere nuancerede perspektiver.

Steen Bocian udtrykte således, at udenlandske investeringer med den økonomiske situation i Europa taget i betragtning ikke kun er et onde og en trussel mod ejerskab af nationalklenodier og forretningskultur. De kan i høj grad også ses som et nødvendigt tilskud til en trængt europæiske økonomi med stor arbejdsløshed.

Dertil kunne Christian Frigast tilføje, at kineserne kun har følehornene ude i forhold til opkøb i Europa indtil videre. Der er andre markeder; både det hastigt voksende indre marked i Kina såvel som de omkringliggende asiatiske lande, der er mere interessante – hvilket er ærgerligt for studerende i Danmark, som kunne nyde godt af de kinesiske investeringer i løbet af deres karriere.

En masse muligheder i, fra og med Kina
Debatten handlede dog om mere end kinesisk indflydelse i Europa. I løbet af den gik spørgsmålene fra de deltagende studerende fra at afspejle skepsis over kinesisk indflydelse til at søge at afdække, hvilke muligheder Kina kunne tilbyde dem i fremtiden.

Her kunne især Niels B. Christiansen bidrage til debatten med sin erfaring fra Danfoss. Hans bud var, at hvis ikke vi kan få skabt arbejdspladser i Europa fra kinesiske investeringer, så kan vi skabe dem selv ved at blive bedre til at sælge vores produkter og viden i Kina – noget Danfoss har gjort sig til eksperter i gennem det sidste årti.

Det var især sådanne personlige erfaringer der var med til at gøre debatten relevant for deltagerne:

- Kombinationen af det praktiske indspark og emnets aktualitet for dansk erhvervsliv gør, at debatten supplerer mit studium rigtig godt. Det var enormt interessant at få detaljeret indblik i de overvejelser, danske virksomhed har gjort sig i forhold til samarbejdet med og perspektivet på Kina og Asien, bemærkede Edward Sosman, stud.merc AEF på CBS.

Flere arrangementer på vej for netværket
Lars Eismark fra A.T. Kearney lægger ikke skjul på, at A.T. Kearney’s netværk med økonomi- og finansstuderende og dets arrangementer har rekrutteringsperspektiver og har til formål at tiltrække nogle af Danmarks dygtigste studerende til virksomheden, herunder især fra CBS.

Debatmødets emne var nøje valgt, fordi A.T. Kearneys konsulenter selv til dagligt er engageret i projekter hos virksomheder, der kæmper med at håndtere og udnytte den stigende indflydelse fra asiatiske virksomheder. Debatten var således også med til at give de studerende et indblik i, hvad de kan komme til at arbejde med i et job inden for management konsulentbranchen.

- Jeg var oprigtigt glad for at møde denne flok af engagerede topstuderende i vores nye kontorlokaler til en diskussion om et emne, der også er betydelige for os og vores projekter, udtalte Lars Eismark efter arrangementet.

 

Info 

A.T. Kearneys studenterarrangementer

A.T. Kearney’s studenterarrangementer retter sig mod engagerede og dygtige studerende med interesse for management konsulentbranchen. Konsulenthuset er løbende interesseret i at udvide dets netværk med dygtige finans- og økonomistuderende.

A.T. Kearney afholder løbende forskellige arrangementer målrettet CBS-studerende. Det næste i rækken er en Women’s Career Lounge, som vil blive afholdt 28. februar til 1. marts.

Interesserede kan læse mere om arrangementet på A.T. Kearney’s webside og henvende sig til Recruitment Coordinator Zoe Friis på recruitment.dk@atkearney.com , hvis de har yderligere spørgsmål omkring A.T. Kearney i Danmark, rekruttering generelt og arrangementer.