Bliver man karriere-psykopat af at læse på CBS?

Skrevet af Johan JulinSebastian Damm - Foto: Billedmanipulation Helle-Lise Ritzau-Kaptain - 22. april 2013 - 13:471 kommentar
CBS OBSERVER Mythbusters - bliver man American Psycho (Christian Bale som Patrick Bateman) af at gå på CBS?

Drømmen om det perfekte CV medfører et forventningspres på studerende, og business schools bliver i lyset af finanskrisen beskyldt for at producere dimittender, der er hensynsløse, karriere- og konkurrenceorienterede sociopater. Passer det virkelig?

Går arketypen the American Psycho på CBS?
CBS OBSERVER har tidligere skrevet om, hvordan CBS studerende lider under tårnhøje ambitioner, som kan være direkte hæmmende for indlæringen.

I en tid, hvor de fede jobs bliver færre, og kravene fra omverdenen er for opadgående, skal der måske mindre til i dag, før filmen knækker, end der skulle, da Wall Street-stereotypen Patrick Bateman fra filmen The American Psycho svingede motorsaven gennem yuppie-firserne.

Bliver CBS’erne typiske business school studerende?
Det store pres på de studerende er en tendens ofte set på udenlandske business schools. CBS vægter internationalisering højt, og netop global integration er det ene ben i CBS’ overordnede strategi.

Følgelig er CBS-studerende også udstyret med et internationalt udsyn, hvilket blandt andet udmønter sig i udveksling, deltagelse i case konkurrencer og høje ansøgerantal til eliteuddannelsen CEMS.

I takt med, at CBS orienterer sig internationalt, så viser studier fra blandt andet Harvard, at business skoler avler en statussøgende adfærd hos studerende, som ultimativt kan resultere i et umenneskeligt præstationspres.

Naturligvis er skrækscenariet med American Psycho sat en ganske lillebitte smule på spidsen, men studier fra samme sted påviser direkte, at man bliver mere grådig af at gå på business school.

Avler CBS fremtidige motorsavsmordere?
CBS OBSERVER har derfor undersøgt, om CBS’ business school studerende mon har en fremtidig hang til pomadehår, glittede visitkort i særtryk og motorsavsmassakrer.

En relevant uddannelsesinstitution at sammenligne CBS med er i denne sammenhæng Københavns Universitet (KU), der ligeledes ligger i København og udbyder mange eftertragtede uddannelser.

KU’s studerende lider under samme samfundspres som CBS’. Så hvis CBS’ studerende divergerer meget fra KU’s, vil der være baggrund for at hævde, at der tilsyneladende er et ekstra pres på Frederiksbergs business school studerende.

Karakterræs for fuld skrue på Frederiksberg, da?
Kigger man på den tilsyneladende evige jagt på 12-tallet, så afslører en sammenligning med KU, at CBS’ere ikke er så forhippede endda.

Det private firma Aspiri A/S, der med stor succes udbyder eksamensforberedende kurser, melder, at CBS-studerende ikke melder sig til flere kurser end deres jævnaldrende studerende på KU – snarere tværtimod.

Aspiri kan berette om et ensartet generelt billede på tværs af universiteter. Kun specifikke studier udmærker sig, og af disse er det Jura på KU´, der suverænt har flest tilmeldinger pr. studerende.

På CBS står karakterer (heldigvis) sjældent alene
Målt på antallet af eksamensklager er CBS heller ikke unik i Danmark. Der er ikke belæg for at sige, at studerende på CBS udnytter klagesystemet ekstraordinært meget til at få højere karakterer.

CBS’ 850 årlige klager over karakter svarer til, at omtrent 5 procent af de studerende indgiver én klage på et helt akademisk år, der typisk inkluderer 6-8 eksamener.

CBS studerende melder også selv tilbage om, at selv om forventningspresset til tider kan være stort, så konkurrer de studerende på CBS på andet end karakterer alene.

- Hvis man ikke får rene 12-taller, er der masser af andre tilbud på CBS, som man kan indfri sit potentiale indenfor, fortæller Victor Valman, der læser Management of Innovation and Business Development, og uddyber:

- Som CBS’er er ens CV i høj grad defineret af erfaringer inden for studenterorganisationer og spændende studiejobs. Karaktererne står derfor sjældent alene.

Hvis de er ved at knække, skjuler de det godt!
CBS’ psykologhjælp til studerende – Studenterrådgivningen på Frederiksberg – melder også hus forbi til antagelsen om, at CBS’erne er ved at knække under presset.

Hverken finanskrise eller mere internationalisering har ført til flere henvendelser, og CBS’ere har målt på psykologbesøg ikke flere kvaler end andre studerende. CBS OBSERVER’s redaktions stress-diskuterende Facebook-gruppe er for eksempel kun kommet op på 10 medlemmer.

Så med mindre alle CBS’ andre studerende er for stressede og pressede til at søge hjælp eller diskutere deres situation, er det svært at tegne et billede af CBS’ere som mere pressede og 12tals bevidste end deres medstuderende på KU.

Frederiksberg kan (muligvis) ånde lettet op
Som nyudklækket CBS-dimittend bliver man bedømt på en række parametre, hvor karaktererne nødvendigvis ikke vejer tungest. Det bidrager til, at presset på de studerende på CBS spænder kvalitativt bredt.

Så til trods for, at CBS gerne vil ligne de kendte udenlandske business schools, så tyder intet på, at CBS’ business school studerende følger de samme trends som deres udenlandske medstuderende.

Indtil videre kan Frederiksberg og omegn således sove trygt om natten, uden frygt for blodtørstige motorsavssvingere på deroute ovenpå en dårlig eksamensbedømmelse.

Faktisk tyder alt på, at det værste, man kan forvente fra CBS-studerendes side, er beherskede håndgemæng, når der kommer en ny iPad – og det endda uden at benytte stilethæle som kasteskyts... eller en skarp allé-irritation ved cykelstativerne ved Solbjerg Plads, der foranlediger et fnys og et vrissent læserbrev her på sitet.

CBS OBSERVER tør påstå, at myten er BUSTED!

Kommentarer

The fact that your facebook group has only 10 members, may depend on how CBS-students want to be perceived! Few students want to go public and announce that they are having trouble with stress management, but I do think a lot of students are having trouble with this. I think previous articles about the stress amount at CBS has been good. This article is on the other hand a tragedy! Are you trying to be funny or convince us that it is only 10 people who are stressed at CBS?

My guess is that few students complain because of the comprehensive complain-process. And the fact that few complaints lead to a change in the grade.

Psychologist visits may be low because of the same reason as the facebook group or because of bad information regarding the offering. I would also say that stress could be an issue, even though students may not think it qualifies for going to a psychologist.

Finally, I would encourage CBS OBSERVER to investigate if the average time to finish a degree at CBS have become longer now than the standard time and how this developement have been over the last years.

Hvad synes du?