Sara Tatiana Schwartz Thomsen's blog

Valgsejr til KS : Nu går arbejdet i gang

3 dage før valget havde ingen studerende på CBS hørt om Konservative Studerende. Vi tog chancen og stillede op mod en organisation, der har siddet som eneste mulighed på CBS i mange år.

På trods af dette har 747 studerende valgt at sætte deres kryds ved en borgerlig liste til bestyrelsen og en række kandidater er blevet valgt ind i studienævnene på CBS. Det en sejr for studenterdemokratiet, for uddannelsespolitik på CBS og for de studerende.

Relaterede artikler

A top of the line university with focus on excellence

 

Educations must always have focus on the job market and business life.

Relaterede artikler

CBS - Den nye platform for krammepædagogik?

Flere og flere studerende, professorer og studieledere på CBS synes at ”opsnappe” de skræmmende tendenser, vi ser i uddannelsessystemet generelt. Ord som ”klassen”, ”pædagogik” og ”fravær” siver ind gennem dørene til  forelæsningssalen, så man helt glemmer, at man går på en lang videregående uddannelse.

Prøv at tænke jer dette scenarie: CEO for Maersk Group ringer til CEO for Oil mandag morgen:

Group: ”Oil, klokken er 6. Du skal op nu.
Oil: aarh, jeg gider ikke.
Group: Jamen Oil, det er vigtigt. Det er jo i dag, vi skal offentliggøre årsregnskabet. Børsen har allerede ringet til mig 3 gange! Jeg mangler din del.
Oil: Pis, for helvede. Jeg har sgu ikke lige fået lavet det færdigt. Jeg havde en familiemiddag i lørdags. Du har jo heller ikke skrevet det på intranettet! Hvordan skulle jeg så vide, at jeg skulle gøre det?

Relaterede artikler

CBS Students - en organisation for alle?

[English version here] CBS Students er en organisation, du er tvangsmedlem i. Du kender dem måske ikke, du er måske endda ikke enige med dem, men du er stadig et medlem af deres organisation. Og det er vi også – Konservative Studerende. 

Vi er stillet op på vores egen liste fordi vi gerne vil være ærlige overfor de studerende. Vi vil gerne fortælle dig hvad vi synes, før du stemmer på os. Men som studerende på CBS er vi stadig medlemmer af deres organisation – de repræsenterer også os.

Relaterede artikler

Hvorfor stemme på Konservative Studerende?

[English version here] Du skal stemme på Konservative Studerende, hvis du er enig i et af følgende:

Uddannelsespolitik bygger på politik

Et demokrati skabes, hvor meninger mødes

CBS skal bygges på borgerlige værdier

Der skal være så meget frihed til den enkelte, som muligt

Studiet skal være mere fleksibelt Kvalitet er vigtigere end kvantitet

Der skal være bolighjælp til internationale studerende

Vi skal meldes ud af Danske Studerendes Fællesråd

Du er dybt uenig i udsagnet: Hvis ikke alle kan, må ingen

CBS skal have et renere miljø

Biblioteket bør have længere åbningstider

Relaterede artikler

Frihed og fleksibilitet

[Read in English] Et samfund og derved også et uddannelsessystem bør være baseret på principper om frihed og ansvar. Det er samfundets ansvar at sikre, at befolkningen har en mulighed for at tage en uddannelse, men det er det enkelte individs ansvar at tage en uddannelse. Man bør aldrig være en byrde for et samfund, hvor kompetencer og uddannelse er vigtige elementer i en stærk økonomi.

Frihed
Et samfund og derved også et uddannelsessystem bør være baseret på principper om frihed og ansvar. Det er samfundets ansvar at sikre, at befolkningen har en mulighed for at tage en uddannelse, men det er det enkelte individs ansvar at tage en uddannelse.

Relaterede artikler

Ødelægger I ikke bare den gode stemning?

Vi har alle sammen hørt historien: ”Først var der to – så blev der én” og du tænker måske: Har I i Konservative Studerende tænkt jer at starte en  politisk krig? Det håber jeg virkelig ikke, da vi er de eneste, der har et samlet, politisk program.

[Read in English here] Vi stiller ikke op for at skændes med CBS Students – de er en fin administrativ organisation, der gør nogle gode ting for det sociale miljø på CBS. Vi vil jo det samme som dem: skabe de bedste uddannelser muligt. Vi synes dog bare, det er utroligt vigtigt for en organisation at have en reel vision for CBS eller grundlæggende værdier, vi bygger vores arbejde på; en strategisk, politisk agenda for hvordan vi skaber ”de bedste uddannelser muligt”.

Relaterede artikler

Why vote for Konservative Studerende

You should vote for Konservative Studerende if you believe any of the following:

 

Relaterede artikler

Why the list Konservative Studerende?

Aren’t you just ruining the peace and quiet?

We’ve all heard the story: “First there were two, now there is one” and you might be wondering: are they going to start a political fight? I definitely hope not, since we are the only ones with a political agenda. We are not running in order to bicker with CBS Students – they are a fine administrative organization and they do a lot for the social environment at CBS. We want the same thing, you know: better educations at CBS.

Relaterede artikler

CBS Students - an organization for all?

CBS Students is an organization that you are forced to be a part of. You may not know them, you may even disagree with them, but you are still a member of their organisation. And so are we - Konservative Studerende. We have formed our own list because we want to tell you the truth: we want to let you know what we believe before you vote. But as students at CBS we are still members of their organization – they represent us too.

In a blog written by Niklas Frijs-Madsen and Philip Hardø as well as one written by Christian Refshauge, however, CBS students actively promote the candidates from their “own” list instead of promoting all candidates together. They therefore leave us with the question: who do they even represent? Which students are they an organization for? They have definitely shown us, that the do not want to represent Konservative Studerende. By neglecting to represent us – and even directly encourage students not to vote for us – they have shown, that they are not an organization for all.

Relaterede artikler

So what is freedom and flexibility?

At society (and consequently an education system) should be based on principles of freedom and responsibility. It is the society’s responsibility to make sure that the population have the opportunity to take an education, but it is the individual person’s responsibility to actually take an education. 

Freedom

Relaterede artikler

Subscribe to RSS - Sara Tatiana Schwartz Thomsen's blog