Bred studie-vifte ikke noget problem på CBS

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: iquoncept @ dreamstime - 6. januar 2014 - 15:310 kommentarer
Uddannelsesminister vil skære i antallet af danske universitetsuddannelser - men ansættelse og indtægt efter endt uddannelse må IKKE være kriterierne?

Mellem jul og nytår satte uddannelsesminister Morten Østergaard røre i vandene med en udmelding om, at der skal filtreres i det hav af uddannelser, som de unge må navigere i, når de skal vælge studie. CBS’ uddannelsesdekan Jan Molin mener imidlertid, at der er tale om en lidt meningsløs diskussion.

Uddannelsesministern vil have færre uddannelser
Juledagene var knap overstået, før uddannelsesminister Morten Østergaard stod klar med en slankekur for landets otte universiteter: de skal skære i de godt 1.500 studieretninger, som universiteterne tilsammen udbyder.

Uddannelsesministerens kritik gik på, at den såkaldte jungle af uddannelser og studieretninger stiller uddannelsessøgende over for et urimeligt valg og besværliggør aftagernes (arbejdsgivernes) vurdering af relevansen i de forskellige uddannelsesretninger.

Morten Østergaard langede samtidigt ud efter taxametersystemet, som han beskyldte for at tvinge universiteterne til at skabe nye uddannelser, der kan lokke flere studerende til og dermed skabe øget omsætning.

Opbakning fra arbejdsgiverside
Forslaget fra ministeren om et mindre udbud af uddannelser kommer forud for forårets reform af de videregående uddannelser, og både Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv bakker op.

Arbejdsgiverorganisationerne gav i hvert fald udtryk for, at det kun er små nuancer, der skiller uddannelserne ad, men at nuancerne alligevel er så tilpas store, at det skaber forvirring blandt arbejdsgivere.

Også et medlem af Danmarks Forskningspolitiske Råd, professor Flemming Besenbacher fra Århus universitet, meldte sig under Morten Østergaards nye diskurs med argumentationen, at de mange uddannelser på universiteterne udvander kvaliteten af danske akademikere.

Uddannelsesdekan: Hvad er problemet?
Uddannelsesdekan Jan Molin er dog ikke videre forstående over for Morten Østergaards input:

- At vi på CBS er nødt til at have adgangsbegrænsning på samtlige uddannelser og desuden har den største andel af førsteprioritetsansøgninger beretter jo om, at de studerende har nemt ved at vælge, forklarer Jan Molin og uddyber:

- Det understreger også, at vi ikke blot satser på volumen, men med omhu arbejder med en kontrolleret vækst, hvor vi kan sikre kvaliteten på den enkelte uddannelse. Alternativet til mange uddannelser er jo masser af studerende på færre uddannelser – og det er næppe umiddelbart til gavn for kvaliteten.

Generelt mener uddannelsesdekanen ikke, at uddannelsesministerens kritik har hold i virkeligheden:

- Vi bliver jo akkrediteret af statens egen akkrediteringsinstitution [ACE Denmark, red.], og forudsætningen for det er netop stor aftagerinteresse og en høj beskæftigelsesgrad efter endt uddannelse, påpeger Jan Molin.

Erhvervsøkonomer med forskellige specialer
CBS har ifølge dekanen introduceret 15-20 nye uddannelser i løbet af de seneste fem år, men alligevel kan alle de udbudte uddannelser koges ned til blot fem hovedtyper.

- Vi plejer at sige, at på DTU uddanner de ingeniører, og på CBS uddanner vi erhvervsøkonomer. Så kan man jo vælge forskellige retninger sås om business og politik eller psykologi, fortæller Jan Molin og betoner:

- Antallet af uddannelser på bachelorniveau stimulerer de unges lyst til videregående studier. Tiden er helt og aldeles løbet fra brede generelle basisuddannelser. Det viser alle statistikker over universiteternes optagelsestal med al ønskelig tydelighed.

Erhvervslivet involveret i alle CBS-uddannelser
At det skulle være svært for erhvervslivet at gennemskue de mange forgreninger inden for de forskellige uddannelsestyper har Jan Molin imidlertid svært ved at forstå.

- Efter min vurdering bliver erhvervslivet tilgodeset på CBS. Vi har jo’Advisory Boards’ til samtlige uddannelser, fremhæver uddannelsesdekanen og fortsætter:

- Vi har også interne turnusevalueringer, og dem er DI i øvrigt inde over.

CBS Students ser heller ikke problemet
De studerende selv har også svært ved at se problemet. Formanden for CBS Students, Charlotte Gjedde, oplever ikke, at det skulle være svært for studerende at vælge uddannelse på CBS.

- Det er ikke et problem, jeg kan nikke genkendende til. Men skulle det være tilfældet, vil jeg mene, det er et spørgsmål om dårlig vejledning, siger Charlotte Gjedde.

Students-formanden synes, det er en styrke, at man som studerende kan få lov at specialisere sig inden for en bestemt studieretning og fremhæver, at det også må være at foretrække for erhvervslivet.

CBS Students lægger sig således tæt op af Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der har sammenlignet Morten Østergaards udmelding med en totalitær politisk lukning af uddannelser stridende mod hidtidige principper om faglig uafhængighed.

Ansættelse og indtægt bliver IKKE kriterier(!?!)
Skulle uddannelsesministeren gøre udmeldingen om at skære i antallet af uddannelser til et nytårsforsæt, forventer CBS’ uddannelsesdekan ikke, at det får nogen betydning for CBS.

- Vi har ingen dødslister på CBS. Vi støtter kontinuitet og videreudvikling, som er nøglebegreber inden for uddannelse, fastslår Jan Molin.

Morten Østergaards udmelding kommer i kølvandet på Produktivitetskommissionens nyligt offentliggjorte analyse af forholdet mellem kvantitet og kvalitet i det danske uddannelsessystem.

Uddannelsesministeren har dog pænt takket nej til flere af kommissionens anbefalinger, der blandt andet går på at belønne de universiteter, der kan bevise, at deres studerende kommer i arbejde og får en høj indtægt.