Cand.merc.: Tilfredshed med adgangsbegrænsning

Skrevet af Torkil Bang - Foto: Niels Poulsen - 8. september 2009 - 12:220 kommentarer

Når cand.merc.-linjerne allerede fra næste år har fået begrænset adgangen til 1.400 studerende er det i høj grad gået, som studienævnet ønskede. Uddannelsesdekanatet gik endda videre end nævnets eget forslag, der var 120 i snit på hver linje eller 1.560 i alt, og anbefalede 1.400 i alt, hvilket bestyrelsen godkendte.

Både kortsigtede og langsigtede problemer
- Vi har fået det, som vi ville have det, konstaterer studieleder og formand for cand.merc.-studienævnet Henrik Sornn-Friese, der forklarer, at der var to hovedårsager til, at man ønskede at begrænse adgangen til de 14 cand.merc.-linjer:

- Først er der det kortsigtede problem, at vi simpelt hen ikke har kapacitet til at modtage så mange studerende, som der var udsigt til i år og næste år. Det ville så kunne løses ad åre med flere bygninger, ansættelser og så videre. Og den type strategiske beslutninger for CBS hører i sagens natur ikke til i studieledelsen. Men mere langsigtet ønsker vi at kvalitetssikre uddannelsen. Vi er nødt til med en rimelig sikkerhed at have et overblik over det kommende års optag i god tid, også så vi kan give studerende hurtig besked, og på den måde øge sandsynligheden for, at vi får de rette studerende, siger studielederen.

Også pædagogiske hensyn
Han bakkes op af næstformanden i studienævnet stud.merc. Thomas Edvardsen:

- Jeg er tilfreds med, at vi fandt en løsning, der ikke lader de studerende, der kommer ind på uddannelserne i stikken. Der er desværre grænser for, hvor mange studerende der kan proppes ind i en forelæsningssal, siger studenterrepræsentanten, der samtidigt peger på, at der er et pædagogisk hensyn at tage:

- Særligt på kandidatstudierne er det vigtigt at holdene ikke bliver for store. Jo mere kompliceret stoffet bliver, desto vigtigere er det, at de studerendes spørgsmål ikke drukner i mængden. Det er meget svært at opnå dialogbaseret uddannelse, hvis holdene er for store.

Mange sager i lille sekretariat
Når cand.merc. ønsker at opstille forholdsvis strikse krav, handler det blandt andet om muligheden for at håndhæve dem, fortæller studielederen:

- Vi er imødekommende og fleksible, men alene når vi taler om merit-overførsel har vi p.t. over 700 sager om året, som skal ordnes af et lille sekretariat uden for åbningstiden. Derfor er vi nødt til at have nogle klare regler at forholde os til, siger Henrik Sornn-Friese.

Adgangskravet skal sænkes
På et punkt er der ikke fuld enighed mellem studienævnet og uddannelsesdekanatet. Dekanatet har fastslået, at adgangskravet til cand.merc. skal skæres ned til 90 ECTS inden for en række erhvervsøkonomiske fag, men den model er studienævnet som udgangspunkt ikke nødvendigvis enig i, fortæller Thomas Edvardsen.

- Fra studienævnets side var der et ønske om, at adgangskravet skal være på 120 ECTS for at styrke den erhvervsøkonomiske faglighed. Men jeg anerkender, at dekanatet tilstræber større fleksibilitet, så det er nemmere for studerende at skifte retning. Min personlige holdning er, at de dygtigste studerende går på de studier, der er deres førstevalg, så det kan jeg godt følge. På den anden side efterspørger både studerende og arbejdsgivere en højere faglighed, så det er en balancegang, siger studenterrepræsentanten.

Ingen direkte adgang fra kombi
Ønsket om at håndhæve en erhvervsøkonomisk kvalitetsstandard er også baggrunden for, at man på cand.merc. ikke længere vil give direkte adgang til studerende på CBS’ egne kombi-uddannelser og efter aftale med uddannelsesdekanatet og bestyrelsen afvikler denne mulighed i løbet af to-tre år.

- Det er ikke helt på plads endnu, men det bliver i hvert fald ikke før 2011, siger studieleder Henrik Sornn-Friese.

Lavere adgangskrav indgår i større sammenhæng
Cand.merc. vil dog ikke få lov til både at fastholde et adgangskrav på 120 ECTS og stoppe for den direkte adgang fra kombi-uddannelserne, understreger prodekan for uddannelse Sven Bislev:

- Ideen om på sigt at fratage kombi-uddannelserne den direkte adgang indgår i en større sammenhæng, hvor kombi-uddannelserne stimuleres til dels at udvide det erhvervsøkonomiske indhold på bachelordelen og dels til at udvikle nye og endnu mere attraktive kandidatuddannelser. I denne sammenhæng indgår også et nedsat adgangskrav til cand.merc., fastslår han.