Cand.merc. vil begrænse holdstørrelsen

Skrevet af Torkil Bang - Foto: Niels Poulsen - 9. juni 2009 - 16:001 kommentar

Udsigten til omkring 700 ekstra cand.merc.-studerende alene i år og sandsynligvis endnu flere næste år får Cand.merc.-studienævnet til at ønske et øvre loft for optag af studerende på uddannelsen.

Ønsker gennemsnitlig holdstørrelse på omkring 120 studerende

Af pædagogiske og faglige hensyn ønsker studienævnet at holde en gennemsnitlig holdstørrelse på cirka 120 studerende eller 1.560 studerende fordelt på de 13 linjer. Hertil skal lægges et vist antal udvekslingsstuderende på de engelsksprogede linjer. I øjeblikket får hver af de engelsksprogede cand.merc.-linjer typisk 20 ekstra studerende gennem exchange-aftaler med partneruniversiteter i udlandet.

- Vi gør det af hensyn til kvaliteten. Målet er, at cand.merc.-studiet skal være det bedste studium for de bedste studerende inden for økonomi, marketing og organisation, siger studieleder for cand.merc.-uddannelserne Henrik Sornn-Friese, og understreger:

- Vores ønske om at begrænse holdstørrelsen på de enkelte linjer og sætte et øvre loft for optag på hele Cand.merc.-uddannelsen skal selvfølgelig godkendes af CBS’ direktion og bestyrelse.

Kapacitet kan øges med flere linjer

Cand.merc.-studierne får – hvis ønsket kommer igennem – et fleksibelt loft pr. eksisterende linje. Man vil så kunne øge kapaciteten ved at udbyde flere linjer.

Samtidigt anmoder studiet om bedre værktøjer til at udvælge studerende. En række linjekoordinatorer har ønsket at anvende karaktersnit, men det kan ikke lade sig gøre, når studiet henvender sig til internationale studerende:

- Nogle udenlandske studerende får simpelt hen ikke karakterer, så det er umuligt at opstille den slags krav, forklarer Henrik Sorrn-Friese.

Vil håndhæve eksisterende adgangskrav

Ud over ønsket om bedre værktøjer til at udvælge studerende understreger cand.merc.-studiet, at de eksisterende adgangskrav, som stiller krav til 120 ECTS på bachelorstudiet bestået inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, vil blive håndhævet - også for studerende med en erhvervsøkonomisk kombinationsuddannelse fra CBS. Det kan føre til krav til studerende om supplerende undervisning, så de opnår de nødvendige 120 ECTS på relevante fag, før de kan optages på en cand.merc.-linje.

Nye krav skal meldes ud senest den 1. september

Cand.merc.-studienævnet går allerede nu til uddannelsesdekanatet med sine ønsker til begrænsninger på holdstørrelserne fra og med studieåret 2010-11. Det skyldes, at adgangskravene skal meldes ud senest den 1. september i år. Hvis dekanatet og rektor bakker op om planen, kan den ende som et punkt på CBS’ bestyrelsesmøde den 31. August. Det betyder, at der er et ganske lille vindue at handle i.

- Vi er nødt til at gøre alt klar til at fortælle om de ændrede betingelser, og vi håber selvfølgelig stærkt på bestyrelsens godkendelse, ellers bliver konsekvenserne aldeles uoverskuelige, siger Henrik Sornn-Friese og uddyber:

- Det øgede optag i år er ikke en følge af den finansielle krise – det er jeg ganske overbevist om. Hvis man ser på udviklingen i optaget af studerende fra EU har det gennemgået en eksponentiel udvikling fra år til år, og det vil betyde 3.000 studerende til næste år, og det kan vi ganske simpelt ikke håndtere.

Flere studerende allerede i år

Allerede i år skal cand.merc.-linjerne håndtere 2.000 kandidatstuderende, hvilket blandt andet betyder, at linjekoordinatorerne er blevet bedt om at undersøge muligheden for lørdagsundervisning:

- Det er ganske frivilligt, om underviserne går med til det. Vi ved udmærket, at lørdag er dagen, man bruger sammen med familien. Og da vi ikke kan tilbyde ekstra løn, vil vi fra Cand.merc.-studienævnets side understøtte det på anden vis, for eksempel med støtte til netværksarrangementer eller gæsteforelæsere, så underviserne kan se, at vi værdsætter indsatsen, fortæller cand.merc.-studielederen.

Du kan læse mere om konsekvenserne af det øgede optag i det nyeste nummer af CBS OBSERVER.

Kommentarer

Er det virkelig rigtigt, at man overvejer at fratage CBS' egne HA-kombinationsuddannelser deres ret til at blive optaget på cand.merc? Jeg vil foreslå, at der bliver tænkt rigtigt grundigt over dette inden man gør noget i den retning.

Min egen oplevelse af at have læst på en af disse uddannelser, at mange har gjort det kun fordi de netop har beholdt muligheden for at kunne specialisere sig indenfor det erhvervsøkonomiske område bagefter, hvis det var det som trak mest. Som det f.eks. også gjorde for mig.

Jeg er bange for, at man blot ender med at skubbe folk fra HA-kombinationsuddannelserne over på de rene HA-uddannelser, eller også skal den i forvejen hårdt pressede administration kæmpe med studerende som skal supplere op mellem BA og kandidat.

Hvis man mener, at der er en kvalitativ forskellig mellem dimitender fra kombinationsuddannelserne og dem fra de almene erhvervsøkonomiske uddannelser, så er det måske det man skal fokusere på. Men jeg tror nu nærmere det blot er et desperat forsøg på at lade cand.merc-uddannelsen få et antal ansøgere som administrationen let kan sortere fra.

Hvad synes du?