Case-vindere: Skolebørn skal bygge bro mellem Danmark og Sverige

Skrevet af Kristoffer Nyegaard - 14. oktober 2013 - 14:110 kommentarer
Cand.merc.(smc)-studerende Camilla Christensen fra CBS (i rød trøje) og resten af vinderholdet får deres velfortjente pris af minister for nordisk samarbejde Manu Sareen. Foto: Lulu Lafifi/Martin Rask Hoffland, FRND

Til case-konkurrencen Next Gen 2013 udtænkte studerende, politikere og erhvervsfolk visioner for en mere sammenhængende Øresundsregion. En CBS’er var med på vinderholdet, som inddrager skolebørn i løsningen.

Øresundsbroen er det seneste årti blevet vartegnet for en hel region. Den har endda fået sin egen tv-serie (Broen), der helt sikkert er med til at mejsle ideen om én samlet Øresundsregion ind i den folkelige bevidsthed. Men en motorvejsbro er ikke nok til skabe sammenhæng.

Studerende fra 11 af Øresundsregionens universiteter samledes 10. oktober til konferencen og case-konkurrencen NextGen 2013, hvor de i grupper på tværs af universiteterne udtænkte projekter, der skal bidrage til at samle regionen og gøre den endnu mere konkurrencedygtig.

Vindergruppen, der vil lave en ‘udflytterfolkeskole’ på tværs af Sundet, vandt en kontant præmie på 25.000 kroner, som ministeren for nordisk samarbejde Manu Sareen overrakte ved afslutningsceremonien på Danmarks Design Center i København. Det er hensigten, at vindergruppen realiserer deres projekt inden næste års konference.

Innovation med udgangspunkt i livsstil
Øresund er én af verdens mest priviligerede regioner, især hvad angår velfærd og levestandard, men en række juridiske, politiske og mentale barrierer står i vejen for, at vi udnytter regionens fulde potentiale.

- Vi har hver især innovative virksomheder og gode uddannelser, men en mental barriere forhindrer os i at høste frugterne af et mere integreret samarbejde, fortæller cand.merc.(IMM)-studerende fra CBS Julia Bergenstråhle, som deltog i dette års Next Gen. 

- Det var vores mission at udvikle et projekt, der kan nedbryde barrierne og derigennem styrke regionen, tilføjer hun.

Gruppernes projektforslag tog udgangspunkt i temaet livsstil, og deres arbejde mundede ud i et ‘elevator-pitch’, der på cirka 60 sekunder skulle forklare deres idé.

Politikere og erhvervsfolk trak i arbejdstøjet
Projektforslagene blev bedømt af en jury bestående af Abbas Razvi, regionrådsmedlem (Rad.), Anni Søborg, vicedirektør for Københavns Universitet, direktør Nille Juul-Sørensen fra Danmarks Design Center og direktør Tine Horwitz, Consortium for Global Talent.

Undervejs i arbejdsprocessen deltog grupperne i inspirationsworkshops, der blev arrangeret af innovative virksomheder og organisationer som for eksempel arkitektfirmaet BIG og gadefestivalen Distortion.

Det kan være svært at finde rundt virvaret af case-konkurrencer, der afholdes rundt omkring på landets universiteter, men Next Gen skiller sig ud fra mængden med sin ‘Triple Helix-model’, hvor politikere, erhvervslivet og akademiske institutioner går sammen om at skabe værdi for samfundet.

De studerendes ideer bliver brugt
7 grupper, der hver især bestod af 10 studerende, 2 politikere og 2 erhvervsfolk, konkurrerede om at udtænke det bedste projekt. Politikerne og erhvervsfolkene kunne således ikke nøjes med at se på og bedømme, de måtte også bidrage til gruppearbejdet.

- Vores proces var lidt kaotisk til at begynde med, men det lykkedes os at stable et effektivt og demokratisk gruppearbejde på benene, fortæller Sussanna Andersson fra Sparebanken Öresund, der betragter samarbejdet med de studerende som en værdifuld erfaring.

- Jeg kunne bidrage til gruppearbejdet med indsigter fra erhvervslivet. Men de studerende har til gengæld givet mig ideer, som jeg kan bruge i Sparebankens arbejde for at udvikle lokalsamfundende i regionen, siger hun.

Vindergruppe vil lave ‘udflytterfolkeskole’
Vindergruppen vil videreudvikle et koncept, som man har gode erfaringer med i både Danmark og Sverige. De vil nemlig udvide udflytterbørnehaven, så den også omfatter folkeskolen. Men i stedet for at børnene på den nye udflytterfolkeskole transporteres ud til et skovområde, skal de i stedet en tur til den anden side af Sundet.

- Det er meningen, at en hel generation ikke længere skal have et fremmed forhold til den anden side af sundet, fortæller cand.merc.(smc)-studerende Camilla Christensen fra CBS, som var med på vinderholdet, og fortsætter:

- Vi håber, at vores projekt bliver realiseret. Vi ser det som en langsigtede løsning, der kan nedbryde både sproglige og mentale barriere, så vi kan blive én region og bruge hindanden bedre.

24. oktober samles toppolitikere fra den politiske interesseorganisation Öresundskomiteen til Øresundstinget i DGI-byen i København, hvor næste skridt i realiseringen af vinderforslaget tages.

Ministeren overrakte prisen
Efter en lang og produktiv dag samledes konferencedeltagerne til en afslutningsceremoni, hvor arrangørerne takkede de studerende for deres indsats. Derefter kom spændingens øjeblik, hvor vinderen af dette års Next Gen blev annonceret og fik overrakt prisen på 25.000 kroner af minister for nordisk samarbejde Manu Sareen.

Ministeren ser Next Gen som et vigtigt led i udviklingen af en mere sammenhængende region, hvorfor hans tilstedeværelse kan siges at være en politisk prioritet.

- Der er flere langsigtede perspektiver i en bedre integreret region. Vi skal blive bedre til at bruge hinandens styrker og til at lære af hinandens erfaringer, fortæller Manu Sareen og fortsætter:

- Det er vigtigt for regionens fremtid, at danske og svenske studerende samarbejder og skaber ideer. NextGen er et af de initiativer, der kan være med til at skabe en endnu stærkere Øresundsregion.