CBS’ Buddy-ordning mentor for RUC

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: © Thandra | Dreamstime.com - 20. februar 2012 - 15:550 kommentarer
Der er ikke noget som at have en buddy, når man er udvekslingsstuderende. CBS' buddyordning er så stor en succes, at RUC vil bruge CBS som sparringspartner i udvikling af deres buddyordning.

I forsøget på at genetablere sit 'Mentor Programme' har Roskilde Universitet søgt råd hos CBS Buddy- og Exchange Social Program’s koordinatorer om, hvordan man etablerer en struktur og funktion, der svarer til CBS’ velfungerende Buddy-ordning.

CBS som erfaren rådgiver med at levere Buddies
Roskilde Universitet (RUC) er i fuld sving med at udvikle en ordning for modtagelsen af udvekslingsstuderende, der svarer til CBS’ Buddy-ordning. I den forbindelse har lederen af RUC’s ”Mentor Programme” henvendt sig til CBS’ Buddy-koordinatorer for at høre mere om den viden og erfaring, CBS har høstet fra ordningen om blandt andet, hvordan de motiverer de studerende og formår at gøre det attraktivt at melde sig som Buddy.

For melde sig det gør de, CBS’ studerende. Sidste semester i så stort omfang, at både Buddy- og Exchange Social Program ordningerne simpelthen havde for mange frivillige.

En gennemarbejdet og velfungerende ordning
På CBS’ Buddy kontor ser man mange grunde til, at CBS har så stor succes med universitetets Buddy-ordning.

- Vi er meget strukturerede og organiserede i vores arbejde med Buddies og internationale studerende, og CBS giver os mange gode muligheder for, at vi kan få vores budskab ud – blandt andet med bannere på campus, reklamer på e-campus.dk og muligheden for at nå ud til de førsteårsstuderende ved hjælp af små oplæg til deres forelæsninger, fortæller Rie Schimmell, CBS Buddy Coordinator.

Men mund-til-øre er den bedste af alle veje til at sprede det gode budskab. Erfaringen på CBS er nemlig, at de fleste ansøgere til Buddy-ordningen er folk, der har hørt om ordningen fra venner og medstuderende.

Exchange Social Programme Coordinator Mathias Dyrborg tilføjer, at der på CBS er udviklet en kultur for at engagere sig i denne slags ordninger, og at de studerende viser stor interesse for at blive del af det potentielle internationale netværk, der ligger i konceptet. Det er denne kultur, CBS kan søge at lære videre til RUC ved at formidle erfaringer.

Et tvær-universitært samarbejde ville være det bedste
Både Rie Schimmell og Mathias Dyrborg håber dog på, at et møde med RUC vil være til nytte for begge parter. Det helt optimale ville være, hvis det kunne danne grundlag for et videre samarbejde, hvor de danske universiteter kan udveksle erfaringer og lære af hinandens metoder.

På CBS’ Buddy- og ESP kontorer er man enige om, at det ville være en fordel for alle, hvis flere universiteter brugte hinanden som sparringspartnere og tilsammen formåede at skabe de bedst tænkelige velkomstordninger for internationale studerende, der kommer til Danmark for at studere.

- En god velkomst kan tiltrække flere internationale studerende til landet og måske også lokke flere dygtige udenlandske undervisere til de danske universiteter. Det ville være til gavn for Danmark som helhed, betoner Rie Schimmell.