CBS Campus Alert skal give mere tryghed

0 Comments

Title: CBS Campus Alert skal give mere tryghed

Copenhagen Business School (CBS) tager sikkerhed og tryghed for sine studerende alvorligt. Derfor lancerer skolen den nye CBS Campus Alert, et interaktivt varslingssystem, der formidler vigtige sikkerhedsoplysninger til studerende og medarbejdere på campus.

CBS Campus Alert er et digitalt varslingssystem, som er let tilgængeligt via smartphones, tablets og pc’er. Systemet informerer om eventuelle trusler og giver vigtig information i nødsituationer, såsom hændelser der involverer brand, evacuation eller ekstrem vejr.

Systemet virker ved at sende pop-up notifikationer og e-mails til alle, der er registrerede brugere på netværket. Denne hurtige og omfattende kommunikationsmetode garanterer, at alle modtager informationen hurtigst muligt og, derved kan reagere korrekt og effektivt.

Initiativet blev introduceret som svar på den stigende efterspørgsel efter øget sikkerhed og tryghed på uddannelsesinstitutioner i kølvandet på katastrofer og nødsituationer rundt om i verden. De seneste år har der været adskillige episoder med skyderier og trusler på forskellige universiteter og højskoler rundt omkring i verden, hvilket understreger CBS’ behov for at håndtere sådanne situationer sikkert og effektivt.

Ideen bag CBS Campus Alert er at kunne samle alle sikkerhedsmeddelelser ét sted og sikre, at de let og hurtigt kan distribueres til de relevante personer på campus. På denne måde er der en langt større chance for, at alle når ud sikkert og i tide i en nødsituation.

CBS arbejder tæt sammen med politiet og andre myndigheder for at sikre, at systemet fungerer optimalt og kan støtte studerende samt medarbejdere i den bedst mulige måde.

Denne udvikling er en ekstra indsats fra CBS for at fremme sikkerhed og tryghed på campus og kommer efter flere andre initiativer blev iværksat. Deriblandt træning af ansatte og studerende i førstehjælp, evakueringsprocedurer og brug af hjertestartere på campus.

CBS Campus Alert er et væsentlig skridt i retningen af at skabe en mere sikker og tryg læring- og arbejdsmiljø for alle på Copenhagen Business School. Selvom det ikke kan forhindre nødsituationer i at opstå, så giver systemet et vigtigt værktøj til hurtig reaktion, når det alligevel sker.

Med denne innovative teknologi kan CBS-fællesskabet føle sig tryggere i visheden om, at deres universitet går forrest i bestræbelserne på at skabe en sikker ramme omkring deres uddannelse og fremtidige karriere.

CBS Campus Alert skal give mere tryghed

Copenhagen Business School (CBS) har for nylig implementeret et nyt varslingssystem på deres campus, kaldet CBS Campus Alert. Systemet er designet til at give mere tryghed og sikkerhed for både studerende og ansatte ved at gøre det nemmere at kommunikere vigtige beskeder om sikkerhedsrisici, nødsituationer og driftsforstyrrelser.

Med det nye varslingssystem kan CBS sende meddelelser via e-mail, sms og push-beskeder til de tilmeldte brugere i realtid. Dette sikrer, at alle berørte personer hurtigt får de nødvendige oplysninger i tilfælde af en krisesituation.

Systemet er også udstyret med en geografisk funktion, der giver mulighed for at målrette beskeder specifikt mod dem, der befinder sig i en bestemt region eller bygning på campus. Dette vil ikke kun gøre det lettere for brugerne at modtage relevant information hurtigt, men vil også sikre, at det ikke skaber unødvendig bekymring blandt dem, der ikke er direkte berørt af situationen.

CBS har indført dette system som led i deres overordnede strategi for campus-sikkerhed og risikostyring. Dette inkluderer allerede tiltag som overvågningskameraer, adgangskontrolsystemer og øget patruljering fra vagter samt livreddere på stedet – alt sammen for at skabe et mere sikkert miljø for de studerende og ansatte.

CBS Campus Alert vil fungere i tæt samarbejde med relevante myndigheder og eksterne samarbejdspartnere for at sikre, at alle nødvendige foranstaltninger træffes hurtigt og effektivt ved eventuelle nødsituationer på campus.

For at få adgang til CBS Campus Alert skal studerende og ansatte tilmelde sig via deres CBS-mailadresse. Derefter modtager de automatisk beskeder om sikkerhedsrisici og nødsituationer direkte på deres telefon eller e-mail.

Implementeringen af ​​CBS Campus Alert er et vigtigt skridt fremad i at forbedre tryghed og sikkerhed for alle, der arbejder og studerer på CBS-campus. Det er en bevidsthed om, at akademiske institutioner ikke er immune over for potentielle trusler og nødsituationer, og det understreger vigtigheden af ​​proaktiv kommunikation og beredskab på tværs af campus-fællesskabet.

Til sidst er hovedformålet med CBS Campus Alert at give studerende, ansatte og gæster en øget følelse af tryghed og sikkerhed. Ved at forebygge potentielle trusler samt formidle kritisk information effektivt kan vi danne et mere sikkert miljø for alle, der er en del af CBS-universitetet.