CBS’ dobbeltsprogbrug under lup i afhandling

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Morten Andersen - fotomani.dk - 16. marts 2015 - 11:450 kommentarer
Der er nemlig dem, der taler et rigtig godt engelsk, og så er der dem, som bare taler det rigtig meget... og er nødt til det – også på CBS.

På CBS er engelsk et parallelsprog med dansk, og det påvirker faktisk stedets fodfolk (TAP’erne) at skulle jonglere mellem de to sprog, viser nyt speciale af cand.ling.merc. Katrine Stoica.

Verdens bedste til engelsk som andetsprog, eller..?

På CBS er engelsk ifølge den officielle politik på området et parallelsprog i alle universitetets aktiviteter på lige fod med dansk. Så som studerende eller ansat på CBS er man dermed tosproget … eller er man?

Danskerne er i hvert fald verdens bedste til at tale engelsk som andetsprog – hvis man altså tager Education First’s seneste ranking for gode varer. Her slår Danmark både hollænderne og de nordiske naboer i at konjugere engelske verber.

Hvor godt engelsk taler vi egentlig i Danmark?

Og hvad sker der egentlig, når en organisation som CBS, som oplever en internationalisering af såvel VIP- (videnskabeligt personale) som studenterbestanden, indfører engelsk som et slags koncernsprog?

Hvordan påvirker det den almindelige medarbejder i organisationen?

Nogle taler det godt, andre taler det bare meget

Dét har Katrine Stoica undersøgt, og det korte svar er, at der ikke er noget entydigt svar. Derfor kan det næppe komme bag på nogen, at det lidt længere svar er mere nuanceret end som så.

Der er nemlig dem, der taler et rigtig godt engelsk, og så er der dem, som bare taler det rigtig meget – for nu at citere en af interviewpersonerne i det speciale, der her til foråret gjorde Katrine Stoica til nyklækket cand.ling.merc.

Studiet giver indsigt i, hvordan TAP’erne (det teknisk administrative personale) oplever brugen af engelsk på CBS i deres hverdag.

- Generelt er de interviewede positivt indstillet over for engelsk, men en positiv attitude betyder jo ikke nødvendigvis, at man så også har de fornødne sprogkompetencer, påpeger Katrine Stoica.

Medarbejdere kommer til tider til kort…

Tværtimod kan man i hendes analyse finde eksempler på medarbejdere, som føler, at de kommer til kort, når de skal arbejde på engelsk i stedet for på dansk.

- Man risikerer, at man begrænses til at sige, hvad man KAN sige, og ikke hvad man ØNSKER at sige, forklarer Katrine Stoica referende til et eksempel i opgaven, hvor en TAP helt undlader at byde ind til møder på engelsk af frygt for at komme til at sige noget forkert.

- Dertil kommer det sociale aspekt. For en person kan jo sagtens have et højt fagligt niveau på engelsk, men så ikke være god til at snakke om, hvordan det går med børnene derhjemme, og hvad der ellers er sket i weekenden, og omvendt, uddyber hun.

Det kan give nogle gnidninger blandt de danske TAP og deres internationale kolleger.

Eksempelvis fortæller en TAP i studiet om, hvordan en VIP føler sig fornærmet over tonen i en mail – angiveligt fordi TAP’en skriver dansk på engelsk, som Katrine Stoica kalder det, og derfor fremstår meget direkte og befalende.

… men finder indbyrdes dagligdagsløsninger

Engelsk som koncern- eller parallelsprog i en virksomhed påvirker med andre ord ’manden på gulvet’ – personer som oftest ikke er med til at tage beslutningen om at implementere engelsk i organisationen.

Mener Katrine Stoica så, at vi helt skal holde op med at tale engelsk i dansk erhvervsliv?

- Nej, jeg siger blot, at man skal slå autopiloten fra for en stund og vende blikket indad for at se på, hvor vigtigt engelsk egentlig er for organisationen. Er det bare kosmetisk, eller er der et reelt behov?, problematiserer hun.

På CBS tyder noget ifølge studiet på, at TAP’erne finder egne løsninger på dagligdagens problemer – som for eksempel når to kolleger aftaler indbyrdes, at det kun er den ene, som svarer på studenterhenvendelser på engelsk, fordi den anden ikke føler sig rustet til at give samme gode service på engelsk som på dansk.

Engelsk er vigtigt, men også et muligt trade-off

- Min hovedpointe er, at sprogvalg og sprogbrug handler om aktive til- og fravalg. Er man villig til at miste det, man potentielt mister ved at skifte over til engelsk? Er man overhovedet klar over, hvad man i fald mister? spørger hun.

Når det er sagt, så er Katrine Stoica ikke et sekund i tvivl om, at virksomheder i et lille land som Danmark skal kunne begå sig på engelsk. Men, fremhæver hun, man skal bare huske på, at det påvirker mennesker at arbejde på et andet sprog.

Selv glæder hun sig over at være færdiguddannet. Som cand.ling.merc. i Interkulturelle Markedsstudier er hun trænet i at være tosproget, og den kompetence er hun fast besluttet på at bruge i sin kommende karriere.