CBS får nu ikke 3, men 4 år til at dimensionere sig

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Kim Vadskær - 24. oktober 2014 - 13:500 kommentarer
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) har lempet lidt på indfasningen af sit ministeriums 'dimensioneringsmodel', men ikke selve modellen, der af modellens kritikere betragtes som det værste hø længe.

Efter monumental offentlig modstand mod regeringens dimensioneringsmodel for universiteterne kommer uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) nu kritikken i møde med en mindre lempelse på et ekstra år og en garanti for andre end retskravsbachelorer.

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) kom i går, torsdag den 23. oktober, med et par mindre imødekommelser over for den nærmest universelle kritik af sin såkaldte dimensioneringsplan, der blev meldt ud for en måned siden.

Justeringerne består i, at universiteterne nu får 4 år at indfase dimensioneringen af de udvalgte fagområder og enkelte studier ind i stedet for 3 – noget der mindsker, men ikke fjerner presset på at skulle foretage lynnedskæringer i bacheloroptaget på de berørte uddannelser.

Desuden udsteder Uddannelsesministeriet en garanti for, at uddannelserne vil kunne optage og få taxametertilskud for 10 procent studerende – altså studerende fra udenlandske og andre danske universiteter – ud over uddannelsens retskravsbachelorer.

Tidligere gennem måneden er ministeren kommet med en garanti for, at alle retskravsbachelorer selvfølgelig er sikret fuldt finansieret plads på den kandidatuddannelse, de har retskrav på.

Planen er ændret, modellen er den samme

Selve dimensioneringsmodellen er dog den samme. Ministeren er altså ikke kommet kritikken af selve modellen i møde og har ikke lyttet til universiteterne, der over en kam har påpeget, at en dimensionering af bacheloruddannelserne ville være meget mere hensigtsmæssigt og langt mindre komplicere end den bebudede dimensionering af kandidatuddannelserne.

Ifølge både Berlingske og Politiken fredag den 24. oktober er det ikke kun universiteterne, der giver justeringerne en lunken modtagelse. Venstres uddannelsesordfører, Esben Lunde Larsen, oplever i hvert fald ikke planens gennemførelse som det væsentlige, men modellen:

”Vi ønsker også en dimensionering, men den skal tage de rigtige hensyn, siger han og konstaterer, at i og med ministeren ikke har villet indgå en politisk aftale, er de borgerlige ikke forpligtet af dimensioneringsmodellen, hvis de får regeringsmagten efter næste valg.” skriver Berlingske.

CBS ville foretrække mere intelligent model

I CBS’ uddannelsesdekanat har begejstringen for justeringerne også været til at overse. Her forholder man sig afventende, idet det er uklart, om uddannelsesministeren overhovedet har politisk flertal for den løsning, hun nu overvejer.

- Vi konstaterer, at flere politikerne foreslår, at der forhandles en løsning med universiteterne, og at denne løsning skal være klar og til at forstå. Det er noget, vi ville støtte varmt, siger chefkonsulent Wilbert van der Meer og fortsætter:

- Ministeriets model med dimensionering på kandidatniveauet er meget kompliceret, fordi de studerende har retskrav, men også bevæger sig på tværs.  De modifikationer, der nu er på tale, gør det bestemt ikke mere gennemskueligt.

CBS mener på linje med de øvrige universiteter, at en ’dimensionering’ (en begrænsning i optaget, red.) på bachelorniveau, svarende til, hvad man har gjort på professionshøjskolerne, ville være langt enklere.

- Men den reviderede model er da bedre end det oprindelige udspil. Overordnet se betyder det ikke noget, men den langsommere indfasning af ’dimensioneringerne’ kan betyde, at færre studerende kommer i klemme undervejs, mener Wilbert van der Meer.

Finansieringsgarantien for udefrakommende

Uddannelsesministeriets udmelding om, at der ikke kun vil være finansieringsgaranti for alle retskravsbachelorer, men også for yderligere 10 procent udenlandske og indenlandske studerende, der ikke har retskrav, er dog en lille lettelse.

- Ministeriet er tilsyneladende parat til at tillade et optag på lidt flere, end forudsætningen om uændrede søgemønstre vil betyde. Det er positivt, for så kan vi optage andet end retskravsbachelorer, siger Wilbert van der Meer, men påpeger:

- Det springende bliver stadigvæk, hvor mange bachelorer, der skal optages.

HA og cand.merc.(fil.) problemer ikke løst

Udsættelsen i dimensioneringsplanen og finansieringsgarantien løser på ingen måder problemerne med de særdeles fejlskønnede krav til en ’dimensionering’ af kandidatoptaget til cand.merc.(fil.) – og en deraf afledt eventuel rundbarbering af bacheloroptaget til HA (fil.).

- Det grundlæggende problem på cand.merc.(fil.) er, at ministeriet beregnede dimensioneringen på baggrund af nogle meget små årgange, hvor der kun var 22-23 studerende og ikke som nu 60 studerende. Det problem er ikke løst, påpeger Wilbert van der Meer, men pointerer:

- Hvis der kommer en lempelig tolkning af, hvor mange vi må optage på bachelorniveauet, kan det betyde, at det vil være lidt nemmere at finde en dimensionering på HA(fil.), der er til at leve med.