CBS-forsker blandt ’The World’s Most Influential Scientific Minds 2014’

Skrevet af Lars Nondal, chefkonsulent ved CBS' bibliotek - 19. januar 2015 - 8:050 kommentarer
Fig. 1: Antal citationer i Web of Science, 2002-2013 for de to relevante Peter Maskell-artikler.

Professor Peter Maskell fra INO (Department of Innovation and Organizational Economics) har opnået den sjældne ære at blive udnævnt til en af forskerverdenens mest betydningsfulde skikkelser det seneste årti.

Det skete i sommeren 2014, da Thomson Reuters offentliggjorde rapporten ”The World’s Most Influential Scientific Minds 2014”. Rapporten oplister ca. 3.000 forskere indenfor de tekniske og naturvidenskabelige discipliner (”science”) og samfundsvidenskaberne (”social sciences”), opdelt i 21 forskellige emnekategorier.

Peter Maskell er den eneste CBS-forsker på listen, der i alt rummer 36 danskere – eller rettere forskere tilknyttet danske universiteter. Og i øvrigt eneste ’dansker’ i kategorien ”Social Sciences, general”, der i alt rummer 174 navne.  Der er registreret 4 danskere i kategorien ”Economics & Business”, men altså ingen fra CBS. ”Economics and Business” og ”Social Sciences, general” er de eneste ikke-tekniske eller naturvidenskabelige kategorier.

Bagved rapporten ligger Thomson Reuters citationsundersøgelse Highly Cited Researchers 2014. For at blive medtaget på listen skal en forsker have skrevet et vist minimums antal ‘highly cited papers’ indenfor et bestemt ’subject field’ (de 21 emnekategorier). Og ’highly cited’ defineres som de artikler (udgivet i et bestemt år, f. eks. 2004), der opnår Top 1% af samtlige citationer globalt set indenfor pågældende kategori  i hele den betragtede periode (2002-2012).

Thomson Reuters offentliggør ikke hvilke konkrete artikler, der ligger til grund for at en forsker optræder på Highly Cited Researchers. Men på baggrund af en nærmere analyse af metoden bag Highly Cited Researchers, kan vi konkludere, at de to konkrete artikler, der ligger bag Peter Maskell’s optagelse på listen er hhv.:

Clusters and knowledge : Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation by Bathelt, Harald; Malmberg, Anders; Maskell, Peter, i Progress in Human Geography, Vol. 28, Nr. 1, 2004, s. 31-56.

The elusive concept of localization economics : towards a knowledge-based theory of spatial clustering by Malmberg, Anders; Maskell, Peter, i: Environment and Planning A, Vol. 34, 2002, s. 429-449.

Disse to artikler er samlet citeret hhv. 624 (Clusters, 2004) og 353 (The elusive concept, 2002) gange af andre forskere i perioden 2002-2012. Se også figur 1 ovenfor.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt at begge artikler har et ’langt citationsliv’ - de er nu skrevet for hhv. 10 og 12 år siden, og deres årlige antal citationer har været stigende gennem alle årene – mest for Clusters and knowledge, mere jævnt for The elusive concept. Og begge vedbliver med at blive flittigt citeret også efter den relevante periode for opgørelsen af Highly Cited Researchers (2002-2012), da de begge har højere citationstal for 2013 end for 2012.

Andre artikler fra hans hånd er også godt citerede og i gennemsnit er hver af hans artikler i databasen citeret over 230 gange.     

Info 

Interesseret i metoden og analysen

I artiklen ovenfor henviser Lars Nondal til "en nærmere analyse af metoden bag Highly Cited Researchers". Skulle du være interesseret i at læse den, så kontakt Jørn Albertus på OBSERVERs redaktion.