CBS godt med, hvad undervisningstimer angår

Skrevet af Marie-Elisabeth Lei Holm - Foto: Jørn Albertus (model/arkivfoto) - 28. april 2014 - 14:330 kommentarer
CBS' studerende - i hvert fald på HA Almen - modtager mere underevisning og ser mere til undervisere (som her professor Nicolai Juul Foss og lektor Peter Holdt Christensen), end studerende på mange andre humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

HA Almen er den største uddannelse på CBS. Selv om hver studerende kun tildeles det lavest mulige taxameterbeløb per år, formår uddannelsen at tildele deres studerende flere timer, mere vejledning og flere eksaminer end andre studier med samme taxameter.

Et undervisningsmæssigt ret intenst studie
Cornelius Lund Madsen og Jakob Fogh Nissen, begge 23, er godt tilfredse med at være HA Almen studerende på CBS. De kan godt lide at arbejde casebaseret og agere problemløsere, og det har man masser af mulighed for på studiet.

Det er de ikke mindst fordi, der hverken mangler undervisningstimer eller vejledning. Om et typisk semester forklarer de:

- På 4. semester havde vi i gennemsnit 12-13 timer om ugen. Af de cirka 13 timer var 5 timer forelæsninger for hele årgangen, hvor de øvrige undervisningstimer foregik på små hold med tid til hver enkelt studerende, fortæller Cornelius Lund Madsen.

Afslutningen på 4. semester var spækket med eksaminer og prøver. Det kniber for Cornelius at have fingre nok til at tælle, hvor mange der var egentlig var tale om, og vi ender da også i omegnen af 14 eksaminer inklusive alle del- og midtvejsprøver.

- Det var intenst, kommenterer Jakob Fogh Nissen.

Pengenes vej til de studerende
På HA Almen er det cirka en tredjedel af taxameterkronerne, som havner hos de studerende i form af undervisning og vejledning.

Regnestykket ser således ud: I 2013 regnede man med, at 1511 studerende bestod et årsvæk, hvilket udløste 1511 x 45.000 = 68 millioner kroner. Af de penge blev 23,5 millioner kanaliseret ud til undervisning, det vil sige i omegnen af 35 procent.

På trods af at de studerende altså aldrig ser to tredjedele af taxameterkronerne, formår ikke desto mindre stadig at afholde mange undervisnings- og vejledningstimer på uddannelsen, der – indrømmet – også er en af de absolut største bacheloruddannelser overhovedet.

Ferie? Det bruger vi ikke!
Ud over at være et time- og eksamenstungt studie, er semestrene på HA Almen ifølge Cornelius og Jakob også længere end på andre studier. De starter ofte helt i begyndelsen af januar og slutter i slutningen af maj med eksaminer sidst i juni.

Derudover oplever det som ret sjældent, at de studerende har noget, der minder om ferie:

- Det er noget nær aldrig. Hvis det er efterårs-, vinter eller påskeferie i resten af Danmark, benytter man på HA Almen som oftest muligheden for at indlægge en eksamen eller afholde workshops, forklarer Cornelius Lund Madsen.

De to studerende har dog indtryk af, at deres venner på andre studier på CBS ikke er udsat for helt det samme arbejdspres. De kan så godt se fordele ved at være vant til et højt tempo, da man bliver god til at strukturere sin tid.

- Hvis ikke jeg bliver presset, får jeg simpelthen ikke gjort de ting, jeg skal, pointerer Jakob Fogh Nissen.

Et humanistisk eksempel på store forskelle
Sammenlignet med for eksempel humaniorastudierne på Københavns Universitet tilbyder i hvert fald HA Almen rigtig meget undervisning. Et eksempel er Litteraturvidenskab og Etnologi, der modtager samme taxametertakst per studerende som HA Almen.

På Litteraturvidenskab og Etnologi på KU kunne man i 2010-12 som studerende opleve semestre med kun 2 timers undervisning om ugen. Et gennemsnitssemester indeholdt cirka 6-8 undervisningstimer. Ferier blev ikke inddraget, der var snarere ’undervisningsfri uger’, og så var der kun få eksaminer.

Det skal dog bemærkes, at de humanistiske uddannelser på KU i disse år oplever et løft, idet der fra KU’s side er fastlagt et miminumskrav om 12 timers undervisning per uge, som alle bacheloruddannelser skal have efterlevet i 2016.

HA Almen udnytter studiets stordriftsfordele
Også internt på CBS er der store forskelle. På studiet i Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS er der for eksempel på første semester kun undervisning i 2½ måneder – resten af tiden skriver man opgave på egen hånd, og semestret afsluttes med kun 2 prøver.

Til gengæld er der gennem de 2½ måneder 10-12 timers undervisning om ugen. Undervisningen foregår imidlertid på hold med 80 studerende i mod de kun 25-30 stykker, man deler folk ind i på HA Almen.

På HA Almen er der, i modsætning til på et studie som PKL, en række stordriftsfordele. Eftersom HA Almen er det største studie på hele CBS, er studiet i stand til at afholde forelæsninger for op imod 600 studerende. Det er billige undervisningstimer per studerende.

Derfor er det selvfølgeligt muligt for HA at afholde flere timer. Forelæsninger udgør dog kun et element af undervisningen, da der også afholdes en masse holdundervisning, og her burde omkostningerne altså være de samme som på eksempelvis PKL.

Gider ikke bare tulle rundt
For de to HA almen studerende er dommen over uddannelsen klar. De er i øjeblikket i gang med bacheloropgaven og har indtil videre været godt tilfredse med hele forløbet, selv om det har været krævende:

- Det er virkelig mærkeligt, at HA Almen tildeles de samme beløb som mange andre uddannelser med mindre undervisning og færre eksaminer, funderer Jakob Fogh Nissen og fortsætter:

- Man kan spørge sig selv om studerende på sådanne uddannelser så får tilsvarende mere ud af timerne, når de endelig er der. Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig at sidde herhjemme og af og til gå på biblioteket. Jeg gider ikke bare tulle rundt.

Måske man både på KU og resten af CBS kunne kigge nærmere på HA Almen studiet for at hent lidt inspiration til administrationen af taxameterkronerne.