CBS Goes Green i efteråret – grøn, grønnere, grønnest

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: © Mopic | Dreamstime.com - 5. september 2012 - 12:500 kommentarer
CBS Goes Green sætter sine aftryk på CBS for at nedbringe skolens somlede klimapåvirkende CO2-fodspor med 40 procent i 2020 - og CBS er halvvejs i mål.

CBS Goes Green sig gennem efterårssemesteret over nye projekter for at gøre campus mere bæredygtigt, engagere flere studerende, motivere flere ansatte og gøre CBS endnu grønnere – fordi bæredygtighed er god forretning.

En ny årgang helt grønne studerende
En ny generation CBS’ere er blevet til i løbet af august, og med dem chancen for at udvikle CBS’ indstilling til bæredygtighed og forbedre universitetets klimapåvirkende CO2-fodspor.

For at række ud til de nye studerende og sprede det grønne budskab så vidt og bredt som muligt, har CBS Goes Green i år været meget aktive gennem de nye studerendes introforløb. Grønne studentermedarbejdere har holdt oplæg for 11 af de nye studieretninger, og de har over hele linjen mødt velvilje og medvind fra de studerende.

- Når vi har været ude og holde oplæg for de nye studerende, har vi oplevet ikke bare stor interesse for CBS’ grønne initiativ, men også en oprigtig vilje til at sætte fokus på bæredygtighed. De nye studerende er klar over de miljø- og klimamæssige udfordringer, verden står over for, og de ved, at bæredygtighed vil være et vigtigt element i deres fremtidige karriere, fortæller Kathrine Johansen, der studerer MSc in E-Business og er projektleder hos CBS Goes Green.

Udsigt til et efterår med øget fokus på CBS’erne
I forårssemesteret 2012 havde CBS Goes Green fokus på forskning inden for den grønne udvikling på CBS. Dette arbejde er blandt andet resulteret i en rapport, der viser, at CBS er halvvejs mod sit mål om en 40 procents CO2-udlednings reduktion i 2020..

Her i efterårssemesteret lagde CBS Goes Green ud med at være til stede på Responsibility Day fredag den 31. august, hvor der blev sat fokus på Sustainable Business – altså bæredygtighed i erhvervslivet, en sag som de nye studerende viser stor interesse for.

- Vi har gennem foråret oparbejdet en masse viden om, hvilke grønne initiativer CBS kan tage, hvordan de bedst muligt kan udføres og med hvilke konkrete og kontante resultater. I efterårssemestret er det så tid til at få spredt budskabet om denne viden, være udadvendte og opsøgende og nå ud til menneskerne på CBS, der kan omsætte viden til handling og gøre CBS til et mere bæredygtigt universitet, fortæller Kathrine Johansen.

Engagement på flere niveauer – og alle kan være med
CBS Goes Green forsøger at nå ud til de studerende ved hjælp af deres Facebook-side og ved forskellige arrangementer i løbet af året, heriblandt Responsibility Day og Green Week, som i år falder i uge 39 (mandag den 24. til fredag den 28. september). I Green Week vil CBS Goes Green i samarbejde med CBS’ partnervirksomheder sætte fokus på betydningen af bæredygtighed i erhvervslivet.

Studerende og ansatte på CBS kan desuden selv bidrage til den grønne udvikling på mange forskellige måder. Selvfølgelig opfordres alle til at overveje deres egen gøren og laden og bruge ressourcer med omtanke – som for eksempel at slukke lyset når man forlader et rum, printe begrænset og på begge sider af papiret samt at genbruge flasker og deslige.

Hvis man derudover ønsker at tage en mere aktiv del i at gøre CBS Campus grønnere, udbrede kendskabet til bæredygtighed og få et bevis på sin gode vilje og handlinger kan man som både studerende og ansat melde sig under fanerne som grøn ambassadør – en ordning som gavner både den studerende og CBS. Til dags dato har CBS lige omkring 1500 grønne ambassadører, som har sagt ja til at fungere som bæredygtige rollemodeller for deres medstuderende, og målet er at nå op på 2000 inden året er omme.

20 frivillige studerende skal være Green Associates
Det nyeste initiativ fra CBS Goes Green er at hverve cirka 20 engagerede studerende som Green Associates. Som Green Associate forpligter de studerende sig til hver især at udføre 30 timers arbejde for organisationen i løbet af efteråret inden for enten event-koordinering, PR, sociale medier eller Stakeholder Management.
På den måde vil den enkelte studerende få en stor mulighed for både at vise sit engagement og udvikle sine kompetencer med studierelevante og fremtidsorienterede opgaver.

- Med 20 Associates kan CBS Goes Green virkelig gøre en forskel, der batter med hensyn til at sætte fokus på og sprede budskabet om bæredygtighed og grøn udvikling, udtaler Gert Bechlund, Marshal Emeritus på CBS og grundlægger af CBS Goes Green.

Info 

Du kan læse mere om CBS Goes Green på CBS’ website.

Her kan du blandt andet melde dig som Grøn Ambassadør og læse meget mere om ordningen og dine fordele ved den.

Du kan også løbende følge det grønne initiativ på Facebook.

Vil du vide mere om ansvarlighed og bæredygtighed på CBS, kan du også slå et smut forbi www.cbs.dk og læse om FN’s principper for Ansvarlig Ledelsesuddannelse (PRME) og CBS’ målsætningen for året 2012.