CBS’ Green Team kaldes til samling

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 9. juni 2011 - 12:220 kommentarer
CBS Grønne Førsteambassadør og University Marshal, Gert Bechlund udsætter sig selv for en bæredygtig gang 'Taxicab Confessions' i Picasso Proxies' rammer.

’Taxicab Confessions': Der kan genereres megen bæredygtighed ved at brænde benzin af i en halv time. CBS’ University Marshal Gert Bechlund kan endelig kalde CBS’ Green Team til samling. Nu skal de 400.000 kr. fra Scandic Sustainability Fund, yderligere 300.000 kr. fra CBS og så mange grønne ambassadører som muligt i spil og sætte bæredygtighed helt centralt på CBS’ dagsorden – på den lange bane.

Endelig samles CBS’ Grønne Ambassadører
Nu skal CBS’ Green Campus-initiativ op at køre. CBS Marshals Office er CBS’ Green Office, og nu har University Marshal Gert Bechlund og hans nyansatte Green Team endelig – med et lille halvt års forsinkelse – sat CBS’ grønne ambassadører stævne. Fredag den 17. juni er de Grønne Ambassadører blandt CBS’ medarbejdere i hvert fald blevet sat stævne på Solbjerg Plads, hvor Green Office også har fået nyt hjemsted. Dagsordenen: CBS’ grønne mål, grønne handlingsplaner, grøn kompetenceudvikling med mere. Og den 23. juni samles de Grønne Ambassadører blandt de studerende så sammesteds.

Så CBS OBSERVER inviterede Gert Bechlund ud at køre i det bæredygtighedsfremmende Picasso-Proxy-projekt. Temaet for samtalen var bæredygtighed, forandringsprocesser frem mod bæredygtighed og klima – ikke kun forstået i global opvarmning-kontekst, men også i CBS-kontekst: CBS’ nuværende forandringsproces, behovet for at den skal føre til en bæredygtig organisation og et sundt organisatorisk indeklima.

University Marshal Gert Bechlund er nemlig ikke hvem som helst. Han har en lang karriere bag sig på CBS som både forsker og administrator og har beklædt stillinger som institutleder, dekan, universitetsdirektør, Campus Director og endelig University Marshal. Ved sin 60-års fødselsdag blev han betegnet som ’Mr. CBS’, og det med rette – hans indsigt i CBS overgås kun af hans loyalitet over for samme.

At være Grøn Ambassadør betyder langt fra, at man er ny i gårde
Al den kompetence og al den erfaring er så ikke helt uproblematisk. CBS’ Green Campus-initiativ tyder på at blive det projekt, der kommer til at markere afrundingen af Gert Bechlunds karriere på CBS, og førsteambassadøren blandt CBS’ Grønne Ambassadører har ikke bare vision og mission, men også passion for projektet. Så han holder fast i den grønne dagsorden:

- CBS har jo forpligtet sig til en meget konkret miljøindsats i forbindelse til engagementet i UNPRME (United Nations’ Principles for Responsible Management Education http://www.unprme.org/), nemlig at skære vores CO2-udslip ned med 40 procent over ti år, siger Gert Bechlund med henvisning til, at CBS’ standpunkt er, at det ikke er nok at sikre elementer som etik, ansvarlighed og bæredygtighed i uddannelserne, men at vi også som organisation skal fremstå som et godt eksempel.

- Vi er efterhånden så langt fremme – måske ikke så meget i forhold til andre universiteter, men i forhold til andre business schools – at jeg optræder med vores mål for bæredygtighed og Green Campus-initiative over for andre, for eksempel i fællesnordisk universitetssammenhæng, fortæller Gert Bechlund.

Konkrete og målelige resultater – gerne i form af besparelser, tak
CBS gik for alvor i gang med at arbejde med bæredygtighed i 2008, og besparelserne på el, varme og vand er ikke udeblevet. Det skyldes især medarbejdernes indsats, og det er godt det samme, for de realpolitiske forudsætninger for, at arbejdet hen imod endnu mere bæredygtighed bliver ved med at modtage støtte, forstået som hårdt prioriterede midler, er dokumenterede resultater. Og mens især CBS’ TAP-medarbejdere meget gerne engagerer sig i indsatsen, så vil adgangen til den stadig forholdsvist utappede ressource, CBS’ 18.000 studerendes aktive engagement, være en meget stor gevinst – især hvis tiltag som øget affaldssortering og lignende skal give resultater.

Lige netop den udfordring skulle 250.000 kr. af fondsbevillingen fra Scandic Sustainability Fund have bidraget til at gøre noget ved, men også her viste den bæredygtige vej at gå op ad bakke for CBS’ University Marshal – og lige lukt ind i et TAP-ansættelsesstop.

- Først løb vi ind i TAP-ansættelsesstoppet. Så lå arbejdet stille på grund af omvæltningerne på CBS i marts. Men til sidst fik jeg dispensation til at ansætte fem studerende i Green Team. Så nu kan arbejdet for at gøre CBS’ studerende til Grønne Ambassadører gå i gang, fortæller Gert Bechlund.

Engagement i gode initiativer med gode resultater – det giver vedvarende energi
Så bliver han udsat for endnu et forsøg på at sætte CBS’ eget indeklima og organisationens behov for at sikre en mere bæredygtig udvikling fremover på dagsordenen. Det medgiver Gert Bechlund da absolut også er af afgørende betydning, og han håber, at fundamentet for en sådan er blevet lagt ved organisationens kursskifte – men så melder en lang karriereres erfaring og kompetence inden for kommunikationsstyring sig… og Gert Bechlund får understreget, hvor meget sammenhold og fællesskab et engagement i gavnlige og værdifulde initiativer som Green Campus-initiativet og CBS’ arbejde hen imod større bæredygtighed kan gøre for at bidrage til dette.

- Det er vigtigt at være med til noget, som man kan være stolt af. Det skaber Team Spirit. Jeg går jo på pension fra CBS ved årets udgang. Men CBS har fastholdt mine tjenester til særlige projekter i tre år efter det – og jeg kan da håbe, at man vil bruge mig til at følge netop dette arbejde længere til dørs. Det skal fastholdes – indsatsen må ikke dø ud, siger Gert Bechlund og grunder så over, hvordan han kan overtale Bjørn Lomborg til at blive Grøn Ambassadør, nu Copenhagen Consensus har hjemsted på CBS.

Kunne det tænkes? CBS’ konstituerede rektor Alan Irwin her netop meldt sig under fanerne. Og – som der står i mødeindkaldelsen til de Grønne Ambassadører på fredag den 17. juni i Solbjerg Plads’ lokale D4.20 – skulle du, kære læser, i hjertet være Grøn Ambassadør, uden endnu at være registreret, kan dette klares ved en mail til gb.mo@cbs.dk. Her informerer CBS’ Green Office også gerne om, hvad rollen indebærer.

Ruten? Fra Solbjerg Plads til Kilen via Frederiksberg Have og Frederiksberg Allé. Det var meget grønt. Og før turen var slut, havde CBS OBSERVER meldt sig under fanerne som Grøn Ambassadør.