CBS hædrer 3 nye æresdoktorer ved årsfesten

Skrevet af Frederik Reichstein, Office of External Affairs - Foto: Max Kemp (fotomontage) - 15. marts 2016 - 16:110 kommentarer
Fa venstre ses CBS' 3 nyeste æresdoktorer: professor Margarethe Wierserma, professor Mary Yoko Brannen og professor Kalle Lyytinen.

Fra cbs.dk: 3 professorer fra henholdsvis University of California, University of Victoria og Weatherhead School of Management bliver fredag hædret som æresdoktorer på CBS. Interesserede kan overvære deres tiltrædelsesforelæsninger samme dag. 

Fra cbs.dk: Hvert år i forbindelse med CBS årsfest hædres forskere, der har bidraget bemærkelsesværdigt til forskning, udbredelse og undervisning.

Fredag aften den 18. marts hædres 3 nye æresdoktorer. Æresdoktorerne har ofte haft et tæt samarbejde med et eller flere institutter på CBS, og hædringen er en opfordring til et endnu større samarbejde for fremtiden.

CBS’ æresdoktorer 2016 er: 

Internationalt anerkendt virksomhedsstrategi-professor

Professor Margarethe F. Wierserma fra University of California er en af de tre, der bliver udnævnt som æresdoktor i 2016 ved CBS. Det er Department of Strategic Management and Globalization, der har udpeget hende.

Margarethe F. Wierserma er professor i strategisk ledelse på Paul Merage School of Business på University of California. 

Læs om hendes tiltrædelsesforelæsning ’My Research Voyage: Challenges & Achievements’, som man kan overvære fredag den 18. marts mellem 12 og 13 i det store auditorium på Solbjerg Plads.

En af verdens ledende forskere i international business

Professor Mary Yoko Brannen fra University of Victoria er udpeget af Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse ved CBS. Hun er ekspert inden for tværkulturel forskning og organisatoriske forskningsmetoder. 

Læs om Professor Brannen’s tiltrædelsesforelæsning ‘The Dynamics of Cultural Change: Learning from Migration, Mobility and the Shifting Boundaries of Today’s Global Workplace’, som man kan overvære fredag den 18. marts mellem 9 og 10 i det store auditorium på Solbjerg Plads.

Prisvindende og ultra-citeret IT-professor

Professor Kalle Lyytinen er Iris S. Wolstein Professor i IT og Management Design, og han er institutleder hos Design & Innovation Department på Weatherhead School of Management. Han er udpeget som æresdoktor af Institut for IT-ledelse ved CBS.

Professor Kalle Lyytinen har modtaget flere priser for sin forskning inden for IT, har været med til at skrive utallige videnskabelige artikler og bøger om emnet og er desuden blandt forskningsfeltets 5 mest citerede forskere.

Læs om hans tiltrædelsesforelæsning ’Digital Narratives – observations about my digital life as a fox’,​ som man kan overvære fredag den 18. marts mellem 10.30 og 11.30 i det store auditorium på Solbjerg Plads.