Debat: CBS i krise

Skrevet af Eddie Ashbee, og 49 CBS-kolleger - navne under artiklen - Foto: © Steveball | Dreamstime.com - Red Crisis Sign Photo - 18. november 2014 - 0:071 kommentar

50 VIP'er opfordrer CBS topledelse til at genoverveje omfanget og fordelingen af beslutningen om, at CBS skal skære 60 millioner på de årlige budgetter inden 2017. 

Artiklen er oversat fra engelsk læs engelsk version her.

Særlig hårdt ramt bliver institutter, hvis faglige fokus bredt set ligger på samspillet mellem erhvervsliv og sociale, politiske og kulturelle processer. Disse institutter pålægges en meget stor og uforholdsmæssig andel af de samlede beskæringer.

Konsekvensen

De hårdest ramte institutter kan miste mere end en fjerdedel af deres fastansatte videnskabelige personale, hvis besparelserne realiseres. En række medarbejdere på midlertidige kontrakter står desuden til at miste udsigten til en karriere på CBS.

Dyrebar erfaring overført fra ældre til yngre forskere og undervisere vil gå tabt. Nedskæringerne og den generelle usikkerhed vil formentlig også anspore nogle til at forlade CBS for at sikre sig jobs andetsteds. Etablerede undervisnings- og forskningsnetværk bliver brudt op og forbindelser til erhvervslivet, det politiske system og civilsamfundet i Danmark og internationalt går tabt.

CBS’ undervisningsprogrammer vil også blive påvirket betragteligt. CBS er kendt for sin stærke forskningsbaserede undervisning. Dette har gjort CBS til et populært sted at studere for danske såvel som international studerende – en popularitet som nu er i fare.

Fund-raisere straffes

Et bemærkelsesværdigt element i spareplanen er, at institutter som er gode til at tiltrække eksterne forskningsmidler bliver hårdest ramt. Eksterne forskningsmidler øger et instituts forskningsaktivitet men reducerer således også andelen af undervisningstid i det samlede timeforbrug (uden dog at reducere den samlede mængde undervisning).

Når andelen af undervisningstid tilsyneladende er lagt til grund som et statisk kriterium for vægtningen af institutbesparelserne, udgør dette en klar økonomisk lussing til de institutter, der har fulgt senere års tilskyndelse til at søge forskningsmidler udefra. Det er en bizar og paradoksal måde at løse CBS’ langsigtede økonomiske udfordringer på.

Strategien

CBS besluttede sin “Business in Society”-strategi i oktober 2011. Strategien forpligtede CBS til at være et ”Business Universitet”, som udbyder klassiske erhvervs- og ledelsesfag såvel som fag ”der placerer erhvervsaktivitet i en bredere social, politisk og kulturel kontekst”. Strategien understregede endda, at det var netop denne blanding af fag, som har gjort og stadig gør CBS til noget særligt.

De planlagte besparelser er i direkte modstrid med den vedtagne strategi. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke har været skyggen af åben dialog om et så brat skifte i CBS’ kernestrategi. Den bagvedliggende beslutningsproces er desuden svær at gennemskue. Mange CBS ansatte og berørte parter ser uforstående til. 

Strategien om at gøre CBS til et ”Business Universitet” har faktisk givet afkast på både forsknings- og undervisningssiden og givet CBS et stærkt international ry. I sidste måned blev CBS for syvende år i træk kåret til en af verdens bedste handelshøjskoler foran fx London Business School og Harvard Business School.

Da CBS modtog prisen udtalte vice-uddannelsesdekanen, at ”grunden til denne succes ligger i CBS’ satsning på diversitet” (vores oversættelse). Derfor vækker det også forundring, når man vælger at beskære de dele, som bidrager til denne diversitet.

Ideen om et moderne ”Business Universitet” var fra CBS side et proaktivt svar på de store udfordringer, som Danmark og mange andre lande står over for. Et svar som har vakt genklang ude såvel som hjemme. Når vi kan se frem mod en i stigende grad vidensbaseret og globaliseret økonomi, er det nødvendigt med en højt uddannet og professionaliseret arbejdsstyrke, der forstår sig på komplekse forretningsmæssige spørgsmål men som samtidig har redskaber til at medtænke den nationale og internationale kontekst, som deres forretningspraksis udspiller sig i. Denne model er nu truet, idet de institutter, der har mest fokus på ”business in society” bliver ramt uforholdsmæssigt meget.

Genovervejelse

Vi opfordrer stærkt CBS til at genoverveje omfanget og fordelingen af de planlagte besparelser. Vi er bange for, at ledelsen ikke fuldt ud har forstået konsekvenserne af spareplanen.

Vi mener, at ledelsen bør overveje ethvert tænkeligt alternativ før den fyrer fastansatte forskere og undervisere, universitets mest dyrebare resurse.

CBS’ omdømme i Danmark og internationalt står på spil.

Per Durst-Andersen (Professor, IBC)

Eddie Ashbee (Associate Professor, DBP)

Maribel Blasco (Associate Professor, IBC)

Søren Brier (Professor mso, IBC)

Hubert Buch-Hansen (Associate Professor, DBP)

Adriana Budeanu (Assistant Professor, INT)

Karin Buhmann (Associate Professor, IKL)

Martin Bæk Carstensen (Assistant Professor, DBP)

Nicholas Charron (Associate Professor, DBP)

Tim Holst Celik (PhD fellow, DBP)

Manuele Citi (Assistant Professor, DBP)

Magali Gravier (Associate Professor, IKL)

Wencke Gwozdz (Associate Professor, IKL)

Maria Figueroa (Postdoc, DBP)

Maj Lervad Grasten (PhD fellow, DBP)

Stine Haakonsson (Associate Professor, DBP)

Hans Krause Hansen (Associate Professor, IKL)

Magnus Paulsen Hansen (PhD fellow, DBP)

Lasse Folke Henriksen (Postdoc, DBP)

Sine N Just (Associate Professor, DBP)

Mogens Kamp Justesen (Associate Professor, DBP)

Dan Karreman (Professor, IKL)

Peer Hull Kristensen (Professor, CBS)

Thilde Langevang (Associate Professor, IKL)

Anna Leander, (Professor, MPP)

Janine Leschke (Associate Professor, DBP)

Maja Lotz (Assistant Professor, DBP)

Joachim Lund (Associate Professor, DBP)

Peter Lund-Thomsen (Associate Professor, IKL)

Mette Morsing (Professor, Centre for Corporate Social Responsibility)

Morten Ougaard (Professor, DBP)

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen (Professor, IKL)

Ove Kaj Pedersen (Professor, DBP)

Stefano Ponte (Professor, DBP)

Sudhanshu Rai (Associate Professor, IKL)

Jacobo Ramirez (Assistant Professor, IKL)

Andreas Rasche (Professor, Centre for Corporate Social Responsibility)

Robyn Remke (Associate Professor, IKL)

Annette Risberg (Associate Professor, IKL)

Dennis Schoeneborn (Professor MSO, IKL)

Len Seabrooke (Professor, DBP)

Juan Ignacio Staricco (PhD fellow, DBP)

Jeppe Strandsbjerg, (Associate Professor, DBP)

Charles Tackney (Associate Professor, IKL)

Lisbeth Verstraete-Hansen (Associate Professor, IBC)

Anne Granly Vestergaard (Associate Professor, IKL)

Peter Wad (Associate Professor, IKL)

Duncan Wigan (Assistant Professor, DBP)

Mette Zølner (Associate Professor, IKL)

And - on behalf on the DBP faculty, Liv Egholm (Union representative)

Kommentarer

Tak til alle der har underskrevet eller på andre måde støttet op om vores åbne brev til ledelsen. Som mange har argumenteret handler denne sag ikke kun om jobs (selvom det selvfølgelig er et vigtigt aspekt) men også om selve CBS' fremtid og institutionens status herhjemme såvel som internationalt.

Selv de som er enige i at CBS skal bevæge sig i retning af en mere 'traditionel' handelshøjskole mener ikke at en sådan forandring skal gennemtrumfes via et budgetmæssigt diktat som pålægges ovenfra over få uger; men at et så vigtigt spørgsmål selvfølgelig skal være genstand for en bredere og mere grundlæggende diskussion, som også involverer alle berørte parter både inden og uden for CBS.

En yderligere pointe som skal understreges og som ikke blev nævnt i brevet: Selvom der er klare tegn på (vores studerende nævner ofte dette) at vores administration er overbebyrdet, står en stor del af det teknisk-adminstrative personale over for fyringsrunder, som et resultat af nedskæringerne. Igen står værdifulde ansatte til at blive afskediget uden nærmere overvejelser over, hvilke konsekvenser det får.

Hvad synes du?