CBS i strid med Niels Brock om adgangsniveau for kinesisk

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: © Bbbar | Dreamstime.com - 17. januar 2013 - 13:511 kommentar
På Niels Brocks Kinalinje skal man lære 200 kinesiske skrifttegn, på den propædeutiske linje, som de fleste ASP-studerende med kinesisk tager, skal man lære seks gange så mange.

Ambitionerne for den kinesiske sprogundervisning på Asian Studies Programme (ASP) skal sænkes betydeligt, hvis Niels Brock får medhold i en månedlang konflikt med CBS om direkte adgang for handelsgymnasiets studenter til første år på uddannelsen.

Eksistensgrundlaget er ved at blive hevet væk under Asian Studies Programme (ASP). Så kontant er udmeldingen fra prodekanen for uddannelserne på CBS, Sven Bislev.

Prodekanen sidder for tiden med det korte strå i månedlang konflikt om det sproglige adgangsniveau på kinesisk, som Niels Brock ønsker sænket betydeligt med opbakning fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU).

Det er ikke fagligt forsvarligt, mener Sven Bislev, og alt imens en løsning lader vente på sig, ender de studerende som gidsler i systemet.

ASP-uddannelsens høje adgangskrav til sproget er afgørende for de studerendes særkompetence – evnen til at begå sig i business kinesisk. Det faglige niveau skal være højt for at kunne integreres med de samfundsvidenskabelige fag.

Kun propædeutik kvalificerer i praksis 
Har man haft kinesisk på A-niveau i gymnasiet, og lever man i øvrigt op til de øvrige optagelseskrav, er man kvalificeret til at starte direkte på første år af BSc in Business, Asian Language and Culture – bedre kendt som Asian Studies Programme (ASP) – med kinesisk som sprog.

Flere og flere gymnasieelever vælger at læse kinesisk som begyndersprog og kan således undgå et års propædeutik, der ellers er nødvendigt forud for de tre års bachelorstudier på ASP, i hvert fald i teorien. I praksis ender mange dog alligevel på propædeutik, da de ellers rent sprogligt ikke kan følge med. Propædeutik er et års intensive sprog- og kulturstudier.

- Vi har at gøre med en ret tvetydig situation, for har man haft kinesisk på A-niveau, kan man som studerende ret beset komme direkte ind på første år af uddannelsen. Men vi praktiserer – i øvrigt ligesom de gør det på KU og AU, hvor de også udbyder kinastudier, at man alligevel tager propædeutik, da det erfaringsmæssigt er bedre for den studerende, forklarer Sven Bislev.

Han mener ikke, at de faglige mål i kinesisk såvel som i de resterende fag på ASP kan nås, hvis ikke de studerende først har opbygget sprogkundskaber svarende til niveauet på propædeutik.

Niels Brock: Vi følger bare reglerne
Polemikken mellem de stridende parter opstod, da Niels Brock sidste år henvendte sig til Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) med henblik på at få CBS til at rette ind, så Niels Brocks gymnasieelever på den såkaldte Kinalinje kan klare sig på første år af ASP.

Mediechef Rasmus Lindboe forsvarer Niels Brocks inddragelse af ministeriet med, at der er behov for en hurtig løsning, og afviser, at Niels Brock sætter forventningerne for højt hos deres elever ved at fortælle dem, at de kan gå direkte ind på ASP med de færdigheder de tilegner sig på handelsgymnasiets Kinalinje.

- Vi følger reglerne, men ser, at der er elever, der havner i en ulykkelig situation, hvor de møder en helt anden virkelighed, end den de har forberedt sig på igennem deres treårige gymnasiale uddannelse, siger Rasmus Lindboe.

Han refererer til de elever, der lider den skæbne at de må stoppe på studiet og gå over på propædeutik, og derved forlænge deres uddannelse yderligere et år til trods for, at de har haft Kinesisk A i gymnasiet, og derfor som udgangspunkt optages på første år af bacheloren ASP.

Kinesisk A ned fra 300 til 200 skrifttegn
For mindre end tre år siden var kravet til lærerplanerne for Kinesisk A på gymnasierne, at eleverne skulle beherske 300 skrifttegn. Kravet blev i sommeren 2010 lempet til de nuværende 200 tegn.

Dette står i stærk kontrast til de godt 1.200 tegn, en propædeutikstuderende på CBS trænes i at beherske.

Ministeriet for Børn og Undervisning begrunder lempelsen med, at et skrifttegnsforåd på 300 er så tidskrævende, at det blev på bekostning af træningen i talt kinesisk og tilegnelsen af generel viden om Kina, og elevernes interesse for faget som følge deraf var dalende.

- Kinesisk er jo kun et af mange fag, man har sideløbende med hinanden på gymnasiet, hvorfor det er umuligt at matche CBS’ propædeutik, forklarer Rasmus Lindboe.

Prodekan: CBS står svagt
I et notat fra den 12. november 2012 påpeger to fagkonsulenter fra MBU de ret håndgribelige forskelle på de faglige mål i faget kinesisk på henholdsvis gymnasiet og i den propædeutiske undervisning.

Notatet har affødt en reaktion i Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som hører under Uddannelsesministeriet, der nu kræver de faktiske forhold på CBS’ propædeutik i både kinesisk og japansk belyst.

Sven Bislev, der tidligere har været studieleder for ASP, har dog ikke særligt høje forventninger til den rapport, ministeriet er i færd med at udarbejde, og som alle parter venter på i håb om at kunne sætte punktum i sagen.

- Uddannelsesministeriets fokus er som oftest at dokumentere, at regler bliver fulgt. De er tit tøvende med at gå ind i en sags substans, fortæller Sven Bislev, der derfor vurderer at CBS står svagt til trods for, at han har skaffet fuld opbakning fra KU og AU.

Niveau på kinesisk må sænkes
Direkte adspurgt om, hvorfor sagen ikke bare blev løst CBS og Niels Brock imellem uden ministeriernes indblanding, svarer Sven Bislev:

- Vi havde faktisk kaffen klar, og det var oven i købet Niels Brock, der henvendte sig, men de dukkede aldrig op, hvilket jeg var ret forbavset over.

Da det vurderes ikke at være fagligt forsvarligt at lade elever med Kinesisk A starte direkte på første år af ASP, bliver konsekvensen i værste fald, at niveauet i sprogundervisningen må sænkes gevaldigt med de gener dette vil have for den øvrige undervisning.

- Det ville være en skam, for vi har allerede afskaffet en del sprog på CBS, så ASP er ret unik, og her har vi virkelig fundet konceptet, selv om sprogets integration med det samfundsvidenskabelige med det nuværende niveau i forvejen er svær, siger Sven Bislev.

Lange udsigter til kompromis
Et lavere fagligt niveau står umiddelbart som eneste løsning på konflikten, da mediechef Rasmus Lindboe ikke kan garantere, at Niels Brock er klar til at gå på kompromis.

- Vi arbejder løbende på at forbedre elevernes sprogkompetencer via studierejser, så fra sommer ændrer vi hele konceptet, så de får et helt semester i Shanghai på kinesisk high school, fortæller Rasmus Lindboe, og uddyber:

- Så vi er ikke rigide. Vi ønsker en løsning, men vi følger reglerne, som det er nu, så jeg kan ikke se, hvad kompromiset skulle være.

 

Kommentarer

Med fare for at lyde elitær, så synes jeg at det er problematisk når man overhovedet overvejer at sænke niveauet på et prominent sprogstudie på universitetet. Burde man ikke, istedet for at gå efter laveste fællesnævner, skærpe indsatsen for at øge det sproglige niveau på ungdomsuddannelserne - eller faktisk fremhæve propædeutik som det gode virkemiddel det er til at få såvel kulturel som teknisk sproglig indsigt?

Jeg er bachelor-uddannet i engelsk på CBS, og studerer på den direkte overbygning. Jeg er ofte bitter over hvor meget institutionen har været nød til at udviske en del af de sproglige fag, som ellers gave høje kompetencer som dimittender tidligere har kunne prise sig over - netop for at få flere igennem.

Det er ærgeligt, at sprog ikke i samme grad som tidligere bliver betragtet som et håndværk - eller at man som studerende måske er nød til at søge til de mere klassiske sprog-studier for at få den dybere indsigt. Det er jo netop blandingen af høj sproglighed sammen med relevante, erhvervs-orienterede fag, der ellers gør CBS attraktivt.

tl;dr - Hvorfor er det overhovedet på tale at nedsætte det sproglige niveau på CBS? Høj sproglig kompetence er en styrke. Jeg ønsker, at man istedet sætter ind på enten ungdomsuddannelserne eller fremhæver propædeutik som positivt.

Hvad synes du?