CBS indgår ny kontrakt med Spisestuerne

Skrevet af Jørn Albertus, tekst og foto - 22. oktober 2015 - 14:481 kommentar
Lars Winther (tv.) og Rene Steffensen underskriver den nye kantinekontrakt, som giver mulighed for at arbejde mere langsigtet og sparer CBS penge.

Mere selvbetjening og et lidt smallere sortiment bliver hovedresultaterne af den nye kontrakt med Spisestuerne Aps, der er indgået uden, at der har været en forudgående licitation. Kvaliteten bliver fastholdt og CBS sparer 2,4 millioner kroner.

Forhandlingerne har været hårde, men nu er man i mål og forrige tirsdag kunne repræsentanter for CBS og Spisestuerne så underskrive en kontrakt, der er blevet til uden, at der har været lavet et udbud.

Det har længe været et ønske hos Spisestuerne Aps, der driver CBS’ kantiner, og ejerne, CBS Students, at man kunne undgå de tids- og ressourcekrævende udbudsrunder, som Spisestuerne har vundet siden 1988 og indgå i et mere partnerskabslignende samarbejde over en længere periode. 

CBS på sin side har ikke været så klar i spyttet om, man var med på Students ønske, for der er jo også fordele ved at afprøve markedet i en licitation, men i juni blev det besluttet at gå i direkte forhandlinger med Spisestuerne i stedet for – vanen tro – at holde en licitation.

Forhandlingerne skulle til gengæld gå stærkt, fordi Folketinget formentlig ganske snart implementerer EU’s udbudsdirektiv i dansk lov. Når det er sket vil muligheden for at indgå aftaler med kantiner uden forudgående licitation bortfalde eller i hvert fald blive anderledes.

Besparelser og fastholdelse af kvaliteten

Missionen er lykkedes. Spisestuerne har skullet bruge ca. halvt så mange kræfter som man skulle, hvis CBS havde valgt at lave et kantineudbud i stedet for at gå i direkte forhandlinger med Spisestuerne, oplyser den administrerende direktør, Lars Winther, som er rigtig glad for nu at have en langsigtet løsning i form af en kontrakt, der er indgået for fire år og som kan forlænges op til syv.

Men Lars Winter løber ikke jublende rundt, for nu skal der arbejdes hårdt på at gennemføre besparelser i Spisestuerne og så peger kontrakten efter hans mening ikke så meget fremad.

- Den kontrakt, der er indgået er ikke særlig visionær og lægger ikke op til forbedringer af vores produkter og ydelser udover det, vi selv tager initiativ til i Spisestuerne, siger han

Hans modpart i forhandlingerne campusdirektør René Steffensen ser mere lyst på det:

- Spisestuerne har ekspanderet over årene og flyttet grænser selv. Og vi har i dag Danmarks bedste universitetskantine og det kommer vi fortsat til at have. Kvaliteten bliver fastholdt og så betyder den nye kontrakt, at vi får ny energi ikke mindst i kantineudvalget (som er et forum for dialog mellem brugerne af kantinerne og Spisestuernes ledelse, som arbejder med at forbedre kantinerne og kantineydelserne. Red.), siger han.

Tilskuddet nedsat med 1,6 million og CBS sparer 2,4

I forhold til den tidligere kontrakt med kantinen har CBS sparet 1,6 million kroner i tilskud til kantinedriften, så tilskuddet nu er nede på 2 millioner kroner årligt.  Tilskuddet går til at dække Spisestuernes løn til rengøring af lokaler, afrydning, løn til længere bemandede åbningstider samt løn til fremstilling af mad til studerende og andre besøgende som ikke er CBS ansatte. 

CBS har også sparet 0,8 mio. kroner i ”præciserede momsforhold” og den samlede besparelse er på 2,4 mio. kroner.

De 1,6 million kroner i tilskud svarer ifølge Lars Winther lige knap til de udgifter til reparation, vedligeholdelse og anskaffelser af driftsudstyr, Spisestuerne som den eneste universitetskantine i Danmark er pålagt selv at afholde. Andre steder er det universiteterne, der står for køkkenmaskiner og -inventar. CBS betaler dog stadig for kantinens forbrug at bestik, gas, varme og el, og huslejen er gratis.

Smallere sortiment og fri prisdannelse

Besparelserne i kantinen skal primært opnås på to måder: Sortimentet skal gøres smallere i kantinerne og på arrangementsudbuddet og så skal der indføres mere selvbetjening, som den brugerne allerede kender fra Flintholm og Graduate House. Der vil også på længere sigt formentlig blive tale om kontantløs selvbetjening.

Det smallere sortiment giver mindre svind og håndtering, men selvfølgelig også færre valg til brugerne. Selvbetjeningsløsningerne giver mulighed for effektiviseringer og lønbesparelser og brugerne kommer hurtigere igennem kasserne viser erfaringerne.

I kantinerne vil brugerne kunne opleve det smallere sortiment ved, at buffeten og salatbaren bliver gjort mindre, og så bliver der kun en dagens ret, som kommer til at koste 25 kroner.  Åbningstiderne bibeholdes.

Kantinerne får som noget nyt i forhold til den gamle kontrakt fra 2011 et prishåndtag at dreje på, hvis der kommer røde tal på bundlinjen. I kantinen er priserne sat fri på alt bortset fra dagens ret og så en 25 kroners sandwich.

- Vi stoler på, at Spisestuerne med den ejer, virksomheden har, ikke er interesserede i højere priser, men vi kan godt forstå, at de ønsker mere frihed på de enkelte varegrupper, siger René Steffensen.

På arrangementssiden bliver priserne fast på de 25 mest brugte varer, så de kun kan justeres i henhold til prisindex. Endvidere bliver der indført gebyr på 15 procent, hvis man bestiller mad til arrangementer senere end kl. 12 dagen før.

Arbejdet går i gang nu og priserne stiger

Allerede i den kommende tid vil du se forandringer både på konferencedelen og i selve kantinerne, men ændringerne vil komme gradvis oplyser Lars Winther. Den nye kantinekontrakt trådte i kraft på dagen for underskrivelsen den 13. oktober, men Spisestuerne får dog stadig tilskud som under den gamle kontrakt året ud.

På længere sigt vil kantinebrugerne også kunne se nyskabelser som elektroniske klippekort, hvor man bruger sit studie- eller nøglekort og der vil komme nye sandwich- og juicetyper.

Noget af det første, du nok allerede har bemærket er de prisstigninger på 2-2,5 procent, som kom i sidste uge, men de har så ikke noget med den nye kontrakt at gøre. Prisstigningerne er en normal indexregulering i forhold til den gamle kontrakt og skulle være kommet allerede i foråret og kommer blandt andet på grund af udvidelsen til også at have en kantine i Graduate House, hvilket er medvirkende til, at Spisestuerne forventer at få et underskud på mellem 500.000 og 1 million kroner i 2015.

Kommentarer

Er det en del af kontrakten med Spisestuerne, at 80-90% af de varme retter, der tilbydes, skal indeholde kød?

Jeg spørger fordi jeg - som vegetar og bruger af kantinen i PH - ikke har kunnet undgå at bemærke, at udvalget af retter uden kød i de senere måneder er blevet reduceret markant. Samtidig er kvaliteten af de kødfrie retter faldet mærkbart. Det er nu nået til et punkt, hvor det ikke er muligt at købe en nogenlunde god og varieret vegetarkost i kantinen.

Tillad mig på den baggrund i al stilfærdighed at gøre opmærksom på at

1) kødproduktion er en stor miljøbelastning
2) det er usundt at spise (meget) kød
3) kød er dyrt i forhold til grønt

Flere og flere vælger af blandt andet disse årsager at leve vegetarisk. Efter min mening burde det være Spisestuernes fornemste opgave at understøtte denne udvikling, i stedet for som nu at modarbejde den.

Hvorfor ikke med det samme indføre at minimum 50% af de varme retter ikke indeholder kød?

Hvad synes du?