CBS introducerer introforløb på HD-uddannelserne

Skrevet af Kristine Husted Munk - Foto: Jørn Albertus - 14. oktober 2013 - 13:490 kommentarer
CBS' HD-studerende - betalingstuderende med fuldtidsarbejde, der læser på CBS om aftenen - har nu fået et introforløb. De første erfaringer er høstet, nu skal konceptet videreudvikles.

CBS har sat fokus på at etablere et egentligt introforløb på efteruddannelsen HD. Som noget helt nyt var der i år en blanding af networking-event og fest med dj-pult og gratis øl. Arrangementet formåede at tiltrække 45 af de nye, ellers hårdt pressede HD-studerende.

Intro helt uden rustur, udklædningsfest og øl-bong
På CBS’ bacheloruddannelser er introugen – eller ugerne – nærmest blevet en religion. Vi elsker intro, og de heldige CBS’ere, der kan kalde sig tutorer, ofrer gerne blod, sved og tårer for at stable det fedeste og mest festlige intro-forløb sammen til de nye studerende.

På efteruddannelsen HD har man ikke tidligere haft noget egentligt introforløb. Det har CBS nu sørget for, at der er. Som noget helt nyt har HD-uddannelserne i år valgt at kigge dagstudierne over skulderen og arrangeret en semesterstartsarrangement for at skyde semestret godt i gang.

Den kombinerede networking-aften og fest blev afholdt fredag den 4. oktober og var mest af alt et netværksarrangement forbeholdt de nye HD-studerende. Og der er markant andre boller på suppen end dem, der gælder for de bachelorstuderende.

Sådan 'fester' fuldtidsarbejdende aftenstuderende
Aftenens program bød på velkomsttale ved Christian Tangkjær, prodekan for HD- og masteruddannelserne på CBS, og den blev så efterfulgt af to ret så relevante oplæg:

Det første oplæg var af Morten Ibsen, brygmester ved Carlsberg og tidligere HD-studerende. Han satte med sit oplæg ’Sådan har jeg brugt min HD-uddannelse hos Carlsberg’ fokus på de karriereperspektiver, en HD-uddannelse rummer.

Efterfølgende forsøgte forfatter Torben Wiese med sit oplæg ’Bryd vanen, bøj fisken og nå dine mål’ at give de studerende redskaber til at opnå en optimal balance mellem arbejds-, studie- og familieliv.

Godt 85 studerende havde tilmeldt sig netværksarrangementet, der var sponsoreret af Jacobsen Øl, men i sidste ende deltog kun omkring 45 studerende. Selv om selve fremmødet således var skuffende, så blev netværksarrangementet taget meget positivt imod af dem, der kom til det.

Udfordringsfyldt at stable HD-intro på benene
Formålet med en semesterstartsfest på HD-uddannelserne er – som også er tilfældet på dagsstudierne – at give de studerende de bedste forudsætninger for at skabe et tilhørsforhold til CBS. Men det er ikke helt så lige til på HD-uddannelserne.

- De HD-studerende er meget mere etablerede end de dagstuderende. De fleste har fuldtidsarbejde, og mange har desuden familie og børn. Behovet for arrangementer er derfor langt fra det samme, påpeger Ingrid Amelie Thorn, sekretariatsleder for HD- og masteruddannelserne.

CBS er således i hård konkurrence med familie og arbejdsplads, og eventuelle arrangementer skal helst placeres i de studerendes sparsomme fritid, ligesom HD-uddannelsen.

Det er første år, man forsøger at styrke koordineringen af intro mellem de forskellige studier på HD-uddannelserne. De forskellige HD- studiers intro er tidligere blevet håndteret decentralt. Håbet er, at man ved øget koordinering på tværs af HD-uddannelserne kan udvikle en model for det bedste introforløb for netop de CBS-studerende.

Frafald på HD 1. del er størst på 1. semester
Der var især en ting ved det lave fremmøde, arrangørerne bag HD-introfesten ærgrede sig over. Frafaldet på HD-uddannelserne er størst på HD 1. del – typisk omkring efterårsferien, da særligt første semester kan være noget af en udfordring for de studerende.

Et centralt formål med introarrangementet – og ikke mindst Torben Wieses oplæg om balance mellem arbejds-, studie- og familieliv i år – er at imødekomme disse udfordringer og give de studerende den bedst mulige studiestart.

- De studerende er netop startet på deres efteruddannelse og skal således lære at balancere studie, familie- og arbejdsliv – og dette kan være en udfordring, påpeger Ingrid Thorn og fortsætter:

- Vi vil selvfølgelig udvikle videre på konceptet. Vi har endnu ikke fundet frem til det mest optimale introprogram, det kommer vi forhåbentlig til i en kontinuerlig proces. Vi forsøger at lytte til de studerende og deres behov, så vi fortsat kan forbedre vores tilbud til dem.

Arrangement og workshops en indsats mod frafald
Ud over semesterstartsfesten tilbyder CBS sine HD-studerende workshops i fokusgrupper som et led i det nye introforløb. Kandidatafhandlingskonsulent Vibeke Ankersborg vil stå for afviklingen af disse workshops:

- Det er vores erfaring, at der opstår udfordringer med især gruppearbejdet omkring efterårsferien. De studerende kører simpelthen trætte i det, påpeger Ingrid Thorn og tilføjer:

- Det er derfor også helt bevidst, at vi har valgt at placere netværksarrangementet umiddelbart før efterårsferien. På den får de studerende en mulighed for at indse, at de ikke er de eneste, der kan finde det udfordrende at læse en efteruddannelse.