CBS’ ledelse varsler stor kommende sparerunde

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Bjarke MacCarthy - 15. september 2014 - 10:210 kommentarer
Rektor Per Holten-Andersen sætter flere ord på den forvarsel om, at processen hen imod at finde besparelser for ca. 60 millioner kroner om året på CBS' budget fra 2017 nu går gang, som blev lagt på CBS' intranet i august.

Den 20. august lagde CBS’ ledelse en to siders PowerPoint på CBS’ intranet, CBSshare, med titlen’Process for structural expenditure adjustment’. Dermed lød startskuddet til en flerstrenget sparerunde, der skal bringe CBS’ udgifter ned med 60 millioner kroner om året fra 2017.

Det var ikke den store præsentation, der fulgte med nyheden på CBSshare den 20. august. Der var stort set kun titlen på PowerPoint-præsentationen og et link til den gennemgang af CBS’ flerårige budget, der var blevet lagt på CBSshare før sommer.

Både PowerPointens indhold og de mulige konsekvenser, af de kommende tiltag den varsler, samt den måde, informationer blev præsenteret på CBSshare, er blevet diskuteret meget i CBS’ medarbejder-kredse – ikke mindst blandt VIP’erne.

CBS OBSERVER har interviewet rektor Per Holten-Andersen om, hvad der er på vej, og hvordan nogle af de forskellige udmeldinger skal tolkes. Vi bringer – undtagelsesvist – interviewet i spørgsmål-svar form. PowerPointen er vedhæftet artiklen og kan læses i sin fulde ordlyd.

Udmeldingens form måske nok lidt uklar

Var måden at informere på – den meget neutrale og let utydelige overskrift – et bevidst valg, ledelseskommunikationsmæssigt? Det, at der ingen klare udmeldinger var at forholde sig til, andet end at processen nu går i gang – gav tydeligvis mange fortolkningsmuligheder?

- I tilbageblik skulle vi nok have ofret mere omhu på det. I vores bevidsthed i direktionen, så ligger dette i direkte forlængelse af først direktionens klumme om CBS’ økonomi i januar og siden gennemgangen af det flerårige budget i juni.

Da vi beskæftiger os med dette dagligt, ligger det nok noget mere klart i vores hukommelse, end det gør hos de fleste. Men reaktionerne har vist, at kommunikationen ikke været tydligt nok.

Men når det er sagt, så er der pt. ikke meget andet og mere at sige, end det der står i PowerPointen. Processen går i gang nu – og vi ønsker at inddrage resten af organisationen. Det ønsker vi at gøre for i sidste ende at opnå en bedre samlet beslutning , men det har desværre den sidekonsekvens, at vi så hér og nu ikke kan informere klart om, hvad der mere præcist vil ske.

Afskedigelsesrunder er nok uundgåelige

I PowerPointen bliver der lagt op til en sparerunde først i infrastrukturen og administrationen, siden på det akademiske område. Betyder det, at der vil ske VIP- og TAP-fyringer? I så fald hvornår, og i hvilket omfang?

- Vi kan ikke udelukke, at der bliver tale om afskedigelsesrunder. Da der blev lagt politisk pres på universiteterne, fordi deres egenkapitaler var blevet for store, var løsningen at ansætte tidsbegrænsede VIP – ph .d. stipendiater og adjunkter, hvor det fremgik ved ansættelserne, at vi ikke havde råd til at fastansætte dem.

Direktionen indførte dengang 5-års budgetfremskrivning for at sikre, at CBS’ økonomi efterfølgende kunne bringes tilbage i balance. Årets 5-årsbudget viste, at der ville være et 60 millioner kroners underskud i 2017, hvilket man dengang vurderede kunne klares ved naturlig afgang – udløb af tidsbegrænsede stillinger, pensioneringer og jobskifte.

Denne beslutning er nu ændret. Vi kan ikke have et CBS, der overhovedet ikke kan rekruttere. Spørgsmålet er, hvilket CBS vi vil have. Økonomien må ikke styre strategien, og CBS SKAL kunne fastholde dygtige adjunkter og ansætte højt kvalificerede forskere udefra.

Dermed holder naturlig afgang ikke, og blandt andet derfor kommer vi ind i et spare-scenarie. Der er der kun 3 kilder – administrationen, campus & infrastruktur og det akademiske område.

Vi vil lægge ud med at sætte en spareramme for først administrationen og for Campus og infrastruktur, men det vil ikke kunne levere besparelsen alene. Det der så skal til derudover må komme fra VIP-området. Men jeg kan ikke i dag svare på, om der vil komme deciderede afskedigelsesrunder og hvad omfanget vil være.

VIP’eres normaftale ikke del af sparerunden

Der er jo forhandlinger i gang mellem ledelsen og de faglige fora om en ændring af VIP’ernes normaftale. Vil det fortsat være en neutral øvelse, hvor VIP’erne i sidste ende ikke decideret skal undervise mere, eller bliver det nu en erklæret rationalisering med flere deciderede undervisningstimer pr. VIP – med henvisning til, at man vil fastholde så megen kvalitet i undervisningen som muligt?

- Normforhandlingerne blev indledt for halvandet år siden. Jeg står ved, hvad jeg sagde dengang – at det skulle være en neutral løsning, hvad decideret undervisningstid angår. Så forhandlingen gøres færdig under den præmis.

Det er også en aftale, at vi forhandler de nye normer fortroligt. Så jeg vil ikke komme nærmere ind på det emne, før den endelige aftale kan præsenteres.

CBS må sænke uddannelseskvaliteten

Selv om det ikke er med i PowerPointen, så er der jo også diskussioner om at sænke kvaliteten i CBS’ uddannelser. Hvad indebærer det mere præcist? Hvilke skruer er der, der kan skrues på i uddannelserne?

- I forbindelse med de ekstra midler, politikerne bevilgede til at hæve det laveste taxameter, blev der i 2012 indført et mål for uddannelseskvalitet i CBS’ udviklingskontrakt.  CBS skulle have en højere VIP/D-VIP ratio – med andre ord skulle mere af undervisningen leveres af CBS’ forskere snarere end eksterne undervisere. Da vi indgik det mål, meldte vi klart ud over for ministeriet, at CBS ikke kunne opretholde dette uden øget finansiering.

Samtidig har vi i vores langsigtede økonomiske analyser også set på uddannelseskvaliteten gennem et mål for forholdet mellem antal studerende og antal undervisere (STUD/(VIP + D-VIP) ratio).

På begge disse mål har vi forbedret os siden 2011 – altså i de år, hvor vi har investeret egenkapitalen i uddannelseskvalitet. Men vi kan ikke fortsætte med at bruge af egenkapitalen, og derfor går vi nu i praksis i gang med at skrue forholdene tilbage til 2011-niveau. Vi tilpasser altså uddannelseskvaliteten til vores indtægtsniveau, således at vi fremover kan have balance i økonomien. Det er et ret betragteligt antal undervisningstimer, der er tale om, og VIP/D-VIP ration er steget med 7 procent, hvilket vi nu ruller tilbage igen..

Politikerne kan ikke presse mere blod af stenen

Universiteterne har jo fået lov til at beholde det øgede taxametertilskud mod fortsat at levere øget kvalitet i undervisningen, forstået som højere timetal og forbedret VIP/D-VIP ratio. Hvordan vil CBS håndtere ministeriets krav om at fastholde, endda øge kvaliteten uden flere midler?

- Det er et stort dilemma for os. Vi er på CBS stolte af at levere uddannelser af høj kvalitet med høj efterfølgende beskæftigelse – hovedsageligt i det private erhvervsliv. Men vi har nogle økonomiske vilkår, der gør, at vi ikke kan levere den kvalitet længere.

Jeg håber meget, at det også er et politisk dilemma, og at politikerne ikke vælger at affeje vores udmelding som taktiske eller strategiske manøvrer fra CBS’ side. Det er det ikke. Tallene taler deres utvetydige sprog, CBS har ikke mere at give af.

Vi har allerede effektiviseret administrationen, og det samme gælder ’uddannelsesmaskinen’. Vi kan kort og godt ikke klemme de 2-3 procent mere ud af vores kerneydelser om året, som statens årlige effektiviseringskrav påbyder, på sigt.

Skal jeg pege indad og være selvkritisk på universiteters vegne, så er det eneste, jeg kan få øje på, at CBS er gået for sent i gang med udviklingen af IT-baseret undervisning. Der kunne vi have været bedre og hurtigere ude af starthullerne.

Vi er i gang med denne udvikling og investeringerne nu, men det vil tage op til et årti at komme derhen, hvor vi og de studerende virkeligt vil kunne nyde godt af det.

Ellers har CBS gjort, hvad der var muligt. Nu er der kun nedskæring af udgifterne tilbage. Det har vi i direktionen brug for al den hjælp fra resten af organisationen, vi kan få, til at gøre på den mest ’intelligente’ måde.