CBS opruster løs på forskersiden

Skrevet af Ole Stenvinkel Nilsson - Foto: © Yudesign | Dreamstime.com - 13. december 2012 - 13:480 kommentarer
CBS har siden ultimo 2010 været på jagt efter akademiske talenter - omkring 100 nye lektorer og professorer skulle gerne indfanges, men indtil videre er der kun ansat 16 af dem.

CBS har siden udgangen af 2010 været travlt optaget af at ansætte forskere, heriblandt 108 nye lektorer og professorer. Men det går langsomt med at få stillingerne besat, og mange af CBS’ nuværende professorer og lektorer nærmer sig pensionsalderen.

Enestående oprustning af CBS’ forskerstab
I løbet af 2011 og 2012 har CBS søgt at foretage en oprustning af antallet af forskere, der så vidt vides er enestående blandt Danmarks universiteter – og i hvert fald uden sidestykke i CBS knap 100-årige historie.

Ikke mindre end 183 nye videnskabelige (VIP) stillinger er blevet fordelt til CBS 15 institutter over 4 runder. Hertil kommer bevilling af 45 nye ph.d. stipendier og 10 post.doc./forskningsassistenter i foråret 2012.

En del af stillingerne er dog tidsbegrænsede adjunktstillinger, men tilbage bliver 108 nye faste professor- og lektorstillinger. De vil betyde et kvantitativt løft ikke bare for CBS’ forskning, men i høj grad også forbedre forholdet mellem faste og deltidsansatte undervisere, et forhold som har betydelig politisk bevågenhed.

45 procent planlagt vækst i antallet af forskere
CBS havde ved udgangen af 2010 i alt 403 forskere (137 professorer, 196 lektorer og 70 adjunkter). Hvis det lykkes at besætte samtlige stillinger med udefra kommende kandidater, vil indsatsen øge antallet af forskere til 586.

Det svarer til en stigning på hele 45 procent. Antallet af tidsubegrænsede professor- og lektorstillinger vil stige fra 333 til 441, eller med 32 procent. Det skal dog bemærkes, at 9 stillinger fra de første 3 runder indtil videre er aflyst af forskellige grunde.

Væksten sker på alle fagområder, og de nye stillinger er jævnt fordelt over institutterne med videre. Den mere præcise fordeling kan ses ved at følge dette link.

Antallet af forskere på CBS faldt gennem 2011
Desværre kan man ikke se samme flotte udvikling, når man studerer CBS’ nøgletal. Den 1. december 2010, da første runde blev sat i værk, var der som nævnt 403 fastansatte forskere.

Et år senere, 1. december 2011 er tallet faldet til 397 personer. Antallet af professorer er faldet fra 137 til 129, mens antallet af lektorer og adjunkter kun er steget med hver 1 til henholdsvis 197 og 71.

Faldet skyldes blandt andet tilbud om mere attraktive stillinger ved andre universiteter med heraf følgende jobskifte eller orlov, som typisk er det første skridt i forbindelse med et jobskifte.

Det går langsomt med at besætte stillingerne
Tallet for antal forskere pr. 1. december 2012 foreligger endnu ikke. En foreløbig optælling viser, at der i skrivende stund er ansat i alt 42 nye forskere, fordelt på 9 professorater, 7 lektorater, og 26 (tidsbegrænsede) adjunkturer.

Der er således et pænt stykke vej op til målet på de 183 stillinger. Status over antallet af besatte stillinger, fordelt efter bevillingstidspunkt, kan ses ved at følge dette link. En del af årsagen til den langsomme besættelse af stillingerne ligger i den omfattende rekrutteringsproces.

Det er nemlig ikke unormalt, at der går et år fra en stilling slås op og til den besættes. Det skyldes dels en meget tidskrævende bedømmelsesproces, og dels at der så går yderligere tid, før en kandidat kan frigøre sig fra sit nuværende job og eventuelt arrangere flytning til Danmark.

Behov for generationsskifte øger presset
Samtidig tikker uret i den anden ende: Af de 136 professorer, der var ansat ved CBS pr. 1. november 2012, er de 46, svarende til 34 procent, 60 år eller derover.

Hvad lektorerne angår, så er 19 procent af dem 60 år gamle eller ældre. CBS står dermed over for et betydeligt generationsskifte i de kommende år. Også dette er med til at øge presset på at få rekrutteret nye forskere til CBS.

Den planlagte udvikling giver dog mulighed for en enestående foryngelse og styrkelse af forskerstabens internationale profil, kønsfordeling og diversitet. Men den skal lige realiseres først.