CBS optager den største andel kvote 2 studerende

Skrevet af Jesper KockJørn Albertus, illustration - 5. august 2014 - 11:440 kommentarer
CBS har i år øget andelen af optagne via kvote 2, så fordelingen mellem kvote 1 og 2 i år er henholdsvis 60/40 på de engelsksprogede uddannelser – dog 50/50 på Asian Studies Programme - og 80/20 på de dansksprogede uddannelser.

CBS optager i år mere end 26 procent af de nye bachelorstuderende via kvote 2. Det er den største samlede andel blandt de 8 universiteter. Den øgede andel sikrer blandt andet social mobilitet, og tallene viser ingen forskel mellem kvote 1 og 2 i de studerendes frafald.

Siden marts 2012 har universiteterne atter selv kunne bestemme andelen af studerende, der bliver optaget via kvote 2. Det var efter, VK-regeringen i 2008 havde indført en 90/10 fordeling mellem kvote 1 og 2.

CBS har i år øget andelen af optagne via kvote 2, så fordelingen mellem kvote 1 og 2 i år er henholdsvis 60/40 på de engelsksprogede uddannelser – dog 50/50 på Asian Studies Programme - og 80/20 på de dansksprogede uddannelser.

I oversigten over universiteternes andel af kvote 2 pladser, skal det dog tilføjes, at andelen af de engelsksprogede uddannelser samt Asian Studies Programme er opgivet til henholdsvis 35 og 45 procent.

Det skyldes, at CBS har en ramme på 5 procent, der er reserveret til den såkaldte kvote 3. Den gælder for studerende, der ikke har en dansk gymnasial uddannelse og ikke er EU/EØS-statsborgere og derfor har brug for en studieopholdstilladelse.

De 5 procent tages fra kvote 2, men da det i praksis kun drejer sig om cirka 20 personer, er den reelle kvote 2 andel henholdsvis 40 og 50 procent.    

Stort kvote 2-optag sikrer social mobilitet

Det betyder, at CBS i år optager 26,5 procent af de 2796 nye bachelorstuderende via kvote 2 – som sagt den største andel blandt de 8 universiteter. RUC, der ellers traditionelt har haft den største andel, indtager i år andenpladsen med lidt under 25 procent.

- På flere uddannelser er gennemsnittet nu meget højt. Vi ved af erfaring, at der er mange andre dygtige studerende, end de, der får topkarakterer i gymnasiet, siger rektor Per Holten-Andersen til cbs.dk og uddyber:

- CBS har derfor en klar strategi om at bidrage til at sikre social mobilitet ved at optage en stor andel studerende via kvote II, hvor det ikke kun er karakterer, der tæller.

DEA: Ingen forskel i frafald

Tænketanken DEA udgav i juli 2014 en undersøgelse af unge studerendes frafald på de videregående uddannelser. I alt omfatter analysen 64.503 studerende, som er begyndt på en bacheloruddannelse i perioden fra 2005 til 2010. 

Tallene viser, at studerende optaget på henholdsvis kvote 1 og kvote 2 stort set klarer sig lige godt, når det kommer til frafald i løbet af det første år på studiet.

På 88 procent af de undersøgte bacheloruddannelser er der ingen forskel på frafaldet. På 13 uddannelser klarer studerende optaget på kvote 2 sig faktisk bedre, mens det kun på 3 af uddannelserne er dem fra kvote 1, der klarer sig bedst.

- I forhold til den herskende politiske målsætning om at få flere unge igennem uddannelserne for at øge arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen, er det interessant, at kvote 2 ikke er en hæmsko på vejen, siger Jannik Schack, politisk chef i DEA, i en pressemeddelelse.

BilagStørrelse
PDF icon Kvote 2 andel fordelt på universiteter 426,44 KB