CBS’ rejsende i de gode læringsmål

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: ukendt - 13. december 2012 - 14:480 kommentarer
Fra potte ligeglad til ivrig proselyt - Nicki Brøchner Nielsen 'pusher' seriøst arbejde med læringsmål af en fast overbevisning om deres værdi.

Videnskabelig assistent ved Dekansekretariatet for Uddannelse Nicki Brøchner Nielsen har gennem året promoveret fagligheden på CBS gennem gode læringsmål over for underviserne. Næste år skal de studerende bearbejdes.

Værdigede ikke selv læringsmålene et blik
Som studerede på først HA(fil.) og dernæst cand.merc.(fil.) værdigede Nicki Brøchner Nielsen aldrig læringsmålene et blik. Nu er han som videnskabelig assistent på CBS’ Dekansekretariat for Uddannelse fast forkæmper for, hvad han anser for at være de studerendes kontrakt med underviserne.

Nicki Brøchner Nielsen har lige siden sin ansættelse i marts i år turneret CBS og prædiket det glade budskab om de gode læringsmål over for CBS’ mange undervisere. Men opgaven har ikke været helt så ligetil., da forholdet til læringsmålene ikke har ændret sig siden hans studietid.

- Professorer såvel som studerende ser lidt læringsmål som noget udefrakommende, der er trukket ned over hovederne på dem. Det er den kultur, vi skal have ændret, fortæller Nicki Brøchner Nielsen, der ser læringsmålene som et fælles udgangspunkt for de to parter.

Det handler om at få fagligheden sat i tale
- Læringsmål handler i bund og grund om at italesætte faglighed. Af samme årsag kan vi ikke sætte det i system, men som med al anden kommunikation kan det gøres mere eller mindre godt, uddyber Nicki Brøchner Nielsen, der samtidig afviser, at der er tale om en bureaukratisk øvelse.

I overensstemmelse med Bolognaprocessen, som alle EU lande har adopteret, anvendes læringsmål på CBS som en hensigtserklæring om, hvad der forventes af den studerende til eksamen.

Der kan dog ikke stilles lighedstegn mellem læringsmål og eksamenskrav, da kravene afhænger af eksamensformen.

- Nedskrivningen af læringsmål gør det muligt at have en diskussion om faglighed, og så er det samtidig et styringsværktøj, så man som studerende eksempelvis kan tjekke, om man bevæger sig i den rigtige retning, forklarer Nicki Brøchner Nielsen.

Han nævner også, at eksaminator med læringsmålene i hånden kan afholde censor fra ’at få sjove ideer om at teste små kæpheste’ i en eksamenssituation.

Læringsmål giver de studerende kontrol med fagene
For de studerende giver læringsmålene en mulighed for at stille krav til deres undervisere.

- De studerende får pludselig kontrol, og er ikke længere bare passive modtagere af viden. Derudover har jeg da også selv måtte erkende, at det er rart at vide, hvordan man bliver målt og vejet, siger Nicki Brøchner Nielsen, og tilføjer:

- Professorer og undervisere ønsker jo også, at de studerende bliver aktive medspillere.

I sit arbejde med at fremme læringsmål, fokuserer Nicki Brøchner Nielsen på, gennem en række principper for det gode læringsmål, at fjerne tolkningsmuligheder ved at gøre alle læringsmål korte og præcise i samarbejde med de enkelte fagkoordinatorer.

Heller ikke det er altid lige let.