CBS' rekruttering af internationale studerende splittes op

Skrevet af Thomas Edvardsen, versionering - Foto: IM&R - 4. februar 2011 - 10:350 kommentarer
Rektor Johan Roos ønsker CBS' full degree international alumni tillykke ved skolens første fælles international dimissionsfest nogensinde - det var i 2010 med IMR som arrangør og vært.

Den kombinerede omorganisering og personalereduktion skærer nu sin vej gennem CBS’ administration, og personale, funktioner og teams bliver reevalueret på omkostninger og effektivitet. For mange CBS-medarbejdere medfører processen omplacering i andre stillinger og enheder eller i værste fald, at de skal kigge sig om efter et nyt job. CBS’ relativt nye indsats inden for international marketing og rekruttering af studerende hænger i balancen som et eksempel på, hvad der sker i CBS’ administration lige nu.

Strategisk dannet enhed opløst efter kun godt et års drift
Det er kun lidt mere end et år siden, CBS’ afdeling for ’International Marketing & Recruitment’ (IMR) blev etableret. Opgaven var at understøtte internationaliseringen på CBS ved at tiltrække betalende fuldtidsstuderende fra uden for EU. Interaktionen med fuldtidsstuderende fra andre kulturer blev udråbt som afgørende for at øge diversiteten og bidrage til den globale udvikling på CBS til gavn for de ’indfødte’. Flere internationale studerende skulle altså både gøre CBS mere multikulturel og forbedre den globale profil.

Ud fra det formulerede mål gik IMR frisk i gang med opgaven med fokus på tre indsatsområder: 1) At udvikle en markedsføringsstrategi, der gør CBS mere synlig for potentielle CBS-studerende fra uden for EU. 2) At sørge for, at potentielle ansøgere og ansøgere rent faktisk ender med at blive CBS-studerende ved at give dem ekstra hjælp og svare hurtigt på alle de spørgsmål der måtte komme. 3) At sørge for et godt internationalt studentermiljø og i sidste ende sikre en god afslutning på studiet for nuværende studerende for at øge sandsynligheden for, at de gode oplevelser vil gøre dem til gode ’word of mouth’ ambassadører for CBS efter endt uddannelse.

Det stadig er for tidligt at afgøre, om enhedens indsats har båret frugt, og nu kommer vi aldrig til at kende svaret. IMR er blevet nedlagt som en del af restruktureringen, og det er stadig uvist, hvad det kommer til at betyde for CBS’ internationale rekruttering af betalende fuldtidsstuderende.

IMR bliver opløst, men enhedens opgave skal stadig løftes
I forhold til det er den nu tidligere leder af IMR, Janie Huus Tange, optimistisk, selv om den dedikerede enhed nu bliver opløst. Opgaven med at rekruttere full degree studerende fra uden for EU vil fortsat være væsentlig og vil derfor fortsat blive løftet af CBS, mener hun:

- Jeg er helt sikker på, at ledelsen på CBS vil holde fast i området. Vi bliver bare nødt til at finde ud af, hvordan opgaven bedst kan løftes under de nuværende økonomiske omstændigheder. Vi er under pres for at gøre tingene rigtigt og bliver nødt til at reorganisere for at være sikre på, at de rigtige folk arbejder med de rigtige ting, siger Janie Huus Tange.

Som situationen står, bliver det nu CBS’ Admissions Office og studievejledningen der kommer til at varetage opgaven med at kommunikere med de potentielle studerende fra de henvender sig første gang til de i sidste ende forhåbentligt bliver optaget. Opgaven med at sikre den gode oplevelse, som gerne skulle tages med hjem, skal håndteres i et samarbejde mellem International Office og studiesekretariatet, og den indledende eller opsøgende kontakt vil blive udført af kommunikationsafdelingen og CBS Marketing.

- Den internationale rekruttering af studerende kan ikke varetages af en enkelt enhed. Derfor bliver vi nødt til at arbejde på tværs af flere afdelinger, forklarer Janie Huus Tange, hvis egen fremtid stadig er uvis efter omstruktureringen.

Fundamentet for det videre arbejde er på plads
På trods af, at IMR kun fik et kort liv, ser Janie Huus Tange tilbage på forløbet med stor tilfredshed på grund af den succes enheden har nydt.

- Vi fik lagt fundamentet for, at CBS vil kunne løfte opgaven godt i fremtiden. Vi har indhentet alt den information, vi behøver. Vi ved, hvor udfordringerne ligger, og vi ved, hvad løsningerne kan være. Jeg er sikker på, at CBS også fremover vil have stort fokus på skolens service over for de internationale studerende – det er bare et spørgsmål om, hvordan vi griber tingene an, siger hun.

Arbejdet med at sikre CBS’ nuværende internationale studerende en god oplevelse har gavnet på mange områder. Indsatsen fra IMR har bidraget til, at der er startet mange initiativer op – så som ’i-students’, ’International Ambassadors’ og ’International Student Guides’. Og som Janies egen kombinerede MBA-afhandling og konsulentrapport om indsatsområdet så tydeligt afdækkede, så er det indsatsen efter rekrutteringen, der er afgørende vigtig.

- Vi ved, at vi har gjort en positiv forskel for de studerende, der går her. De spørger hele tiden til, hvordan de bedst kan hjælpe CBS, og mund-til-mund tilgangen er et utroligt vigtigt og effektivt markedsføringsredskab. Hvis vi ikke tilbyder tilfredsstillende basale services, taber vi den mulighed. Heldigvis er de fleste internationale fuldtidsstuderende rigtig glade for den service, de får fra studiesekretariaterne, påpeger Janie Huus Tange.

Den største udfordring bliver ansøgning til optag fasen
Selv om det kan se ud, som om at IMR’s funktion nu blot bliver opslugt af andre afdelinger på CBS, er der stadig en udfordring i at sikre den nødvendige ekstra service i forbindelse med ansøgningerne. At overdrage denne rolle til de ekstremt travle medarbejdere i Admissions Office bliver måske en stor udfordring.

- De vil have meget svært ved at løfte opgaven, hvis de ikke får flere folk til det. Der ligger et stort arbejde i at håndtere ansøgning til optagelse fasen, og CBS vil skulle sikre de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til at håndtere det. Du kan ikke gå ud på markedet, hvis du ikke har folk til at svare telefonen, når ansøgerne ringer, påpeger Janie Huus Tange.

Tabet af IMR bliver altså på ingen måde en afslutning af CBS’ strategi for rekruttering af internationale fuldtidsstuderende, så længe at den nye, mere effektive CBS-administration afsætter de nødvendige ressourcer til at fortsætte indsatsen.