CBS skal betale 5 millioner taxameter-kroner tilbage

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Niels Poulsen - 22. april 2013 - 11:510 kommentarer
Det er nemmere for CBS' udvekslingsstuderende at finde relevante fag og tjene ECTS her, end det er for CBS' studerende i udlandet - det koster CBS 5 millioner kroner.

Universiteterne skal betale knap 100 millioner taxameter-kroner tilbage, fordi de i 2012 har modtaget flere udvekslingsstuderende, end de har sendt af sted. CBS’ regning lød på 5 millioner – det kom noget bag på uddannelsesdekanatet.

Ubalance i udvekslingen koster 100 millioner
Danske universiteter har brudt universitetsloven ved at have optaget flere udvekslingsstuderende i 2012, end de sendte på udveksling til udlandet.

Det har ifølge Ritzau medført et tilbagebetalingskrav fra staten på 97,5 millioner kroner. For CBS lyder regningen på 4,9 millioner kroner.

Den kontante afregning kom bag på chefkonsulent i CBS’ uddannelsesdekanat, Wilbert van der Meer, der forventer et bedre resultat for 2013. CBS sendte nemlig i 2012 flere udvekslingsstuderende af sted, end der blev taget imod.

CBS kendte ikke noget til kontant afregning
Når CBS alligevel står til at skulle tilbagebetale op mod 5 millioner kroner til staten, skyldes det, at CBS-studerende kommer hjem med færre ECTS – har taget færre fag – end de udenlandske udvekslingsstuderende tager på CBS.

CBS skal altså tilbagebetale et beløb svarende til forskellen mellem det antal ECTS-point fra fag, CBS-studerende har optjent i udlandet, og det antal, som de udenlandske udvekslingsstuderende har optjent på CBS.

- Vi har været klar over, at de to størrelser skal gå lige op på lang sigt, men at man besluttede at gøre det op kontant, var ikke varslet fra Uddannelsesministeriet, fortæller Wilbert van der Meer, der er chefkonsulent ved dekansekretariatet for uddannelse.

Flere årsager bag millionregning - mest ECTS
Ifølge chefkonsulenten er der flere faktorer, der kan have forårsaget den skæve meritbalance for 2012, som har udløst millionkravet fra staten.

- Der kan være studerende, der undlader at meritoverføre, når de kommer hjem, eller som har taget sig tid til andet end at læse, når de er på udveksling, forklarer Wilbert van der Meer.

Dertil kommer det forhold, at der kan være problemer med at finde fag i udlandet, der passer ind i ens studieordning – et problem der ifølge Wilbert van der Meer næppe i samme grad rammer udvekslingsstuderende på besøg på CBS.

- På CBS er det med vores store udbud af engelske valgfag forholdsvis nemt at få et fuldt skema, påpeger chefkonsulenten.

Forventer bedre ECTS-balance for 2013
For at undgå en lignende situation i år, vil Wilbert van der Meer blandt andet sikre sig, at CBS bliver hurtigere til at meritoverføre, når studerende vender hjem fra udveksling.

- Det antal studerende, vi har sendt ud, er vokset, så vi forventer et bedre resultat i år. Vi overvejer også at se på de udvekslingsaftaler, vi har, og sætte en grænse for antallet af indrejsende studerende, siger han med henvisning til blandt andre de nordiske lande, der har svært ved at tiltrække CBS-studerende.

- Mange nordiske universiteter har faktisk relevante fag af høj kvalitet og med gode faciliteter, men hvis ikke vores studerende har opdaget det, så hjælper det jo ikke, uddyber chefkonsulenten.

Large med meritoverførsel, men…
Wilbert van der Meer mener ikke, at det er for svært for CBS-studerende, der har været på udveksling at få meritoverført deres fag.

- Vi er faktisk forholdsvis large og har jo også indrettet et valgfagssemester til det samme, fortæller Wilbert van der Meer, der dog samtidig anerkender, at der selvfølgelig er grænser for valgfag:

- Det vigtigste er trods alt niveau og kvalitet i de fag, der fører frem til en grad fra CBS. Så de enkelte studienævn skal vurdere fagene, og kommer du med et golf- eller surf-management kursus, så går den altså ikke.

Info 

Det ministerielle krav om balance gælder kun udvekslingsstuderende, da internationale fuldtidsstuderende læser på samme vilkår som danske.

I 2012 sendte CBS 1.437 studerende på udveksling og modtog 1.100 udvekslingsstuderende. En positiv balance for CBS i antal studerende på 337 mod kun 85 i 2011, hvorfor der tegner sig et billede af en stigende uligevægt i meritbalancen, som afgøres fra ministeriel side.

Bøden på 4,9 millioner kroner skyldes altså ikke, at CBS modtager flere udvekslingsstuderende, end der sendes ud, men at de danske studerende vender tilbage til Danmark med færre ECTS-point.