CBS skal ’dimensionere’ sig med cirka 130 studiepladser

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus. - 26. september 2014 - 14:530 kommentarer
Cand.merc.(kom.) skal skæres ned fra et optag på 204 i 2013 til 143 i 2017. Uddannelsen er retskravs-kandidatuddannelsen for HA(kom.) og BA IMK uddannelserne, hvor der blev optaget henholdsvis 160 og 200 studerende i år.

CBS skal i 2017 have skåret antallet af optagne studerende ned på 5 af sine kandidatstudier med 132 pladser i forhold til optaget i 2013. Hårdest rammes cand.merc.(kom.), der skal skære optaget ned fra 204 (i 2013) til 143 (i 2017). Samlet set mister CBS dog ingen studiepladser.

CBS og landets øvrige universiteter har modtaget detaljerne om regeringens dimensioneringsmodel, som uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) lancerede over for offentligheden med en kronik i Politiken, ’Ingen unge må ende som stud.ubrugelig’, onsdag den 24. september.

Uddannelsesministeriet har valgt en model, hvor det er optaget på kandidatuddannelserne, der skal ’dimensioneres’ – hvilket dækker over en reduktion af antallet af pladser på uddannelser, hvor antallet af ledige nyuddannede ligger over landsgennemsnittet for videregående uddannelser.

Det betyder, at antallet af pladser på en række kandidatuddannelser nu fastsættes centralt fra ministeriet. Hvis det enkelte universitet optager flere end det fastsatte antal, så vil disse ekstra studerende ikke blive finansieret.

Interesserede kan læse ministeriets pressemeddelelse og uddybende informationer om dimensioneringen her.

Studiemobiliteten reduceres endnu mere

Så mens bacheloruddannelserne ikke berøres direkte, så bliver universiteterne selv nødt til at tilpasse bacheloroptaget, så der ikke bliver optaget flere retskravsbachelorer, end der er plads til på kandidaten – med virkning allerede fra næste års kandidatoptag.

”Det er tydeligt, at politikernes referenceramme er deres egne scient.pol., polit. eller jur. uddannelser, hvor der er én til én sammenhæng mellem bachelor og kandidat. På CBS, hvor der er stor mobilitet internt og stor søgning til kandidat fra andre universiteter, er det lidt mere kompliceret.

Det står dog fast, at vi altid skal sikre plads til retskravsbachelorerne, men hvis de ikke kan være inden for rammen, så bliver det bare for vores egen regning.” skrev Wilbert van der Meer, chefkonsulent i Dekansekretariatet for Uddannelse, dette i orienteringen til CBS’ ledere og studiesekretariater meget sent onsdag den 24. september.

De 5 berørte kandidatuddannelser på CBS

På CBS drejer det sig om 5 kandidatuddannelser, der bliver berørt. Hårdest ramt er cand.merc.(kom.), der er retskrav-kandidatuddannelse for både HA(kom.) og BA i Interkulturel Markedskommunikation (IMK). Her skal optaget til kandidaten reduceres fra 204 i 2013 til 143 i 2017.

Det skal dertil siges, det ekstraordinære optag af retskravsbachelorer ved det sene optag i august, som CBS forpligtede sig til, gjorde, at der i 2014 uhørt blev optaget hele 257 studerende på cand.merc.(kom.).

Cand.ling.merc. skal falde fra 179 i 2013 ned til 162 studiepladser i 2017. Også her medførte det ekstraordinære optag af retskravsbachelorer ved det sene optag i august et ekstraordinært stort hold på uddannelsen i år, nemlig 205 studerende.

De to cand.soc.-uddannelser – Politisk Kommunikation & Ledelse og Management of Creative Business Processes – skal reducere deres antal af studiepladser fra henholdsvis 82 og 87 i 2013 til henholdsvis 57 og 61 over den 3-årige periode. I år var de reelle optag henholdsvis 80 og 70.

CBS vil selv finde pengene til cand.merc.(fil.)

Endelig skal cand.merc.(fil.)-uddannelsen reducere sit optag fra 20 i 2013 til 17 i 2017. På cand.merc.(fil.) medførte det ekstraordinære optag af retskravsbachelorer ved det sene optag til kandidatuddannelserne i august, at holdet i år kom helt op på 60 studerende. 

Til det skriver Wilbert vand der Meer i orienteringen til CBS’ ledere og studiesekretariater:

”Umiddelbart er reduktionen af optaget på CM(fil) overraskende. Uddannelsen har netop oplevet stigende søgning efter akkreditering og en omfattende reform, og opgørelsen hviler på meget få og små tal. Direktionen har i dag besluttet, at man finder CM(fil.) så væsentlig en del af CBS’ profil, at man under alle omstændigheder vil sørge for, at kandidatuddannelsen også fremover kan udbydes som en synlig del af CBS’ uddannelsesportefølje.”

CBS er i andre ord parat til at betale ministeriets ’dummebøder’ for at fastholde den nyreformerede uddannelse og lade dens nye profil bevise sin værdi. Det bliver rigtig spændende i 2017, da der blev optaget 60 studerende på HA(fil.) i 2014.

Der kan vanke yderligere ’dummebøder’, hvis det viser sig, at der for eksempel er flere retskravsbachelorer til cand.merc.(kom.) i 2017, end der er ’dimensioneret’ pladser til.

Der blev nemlig optaget 160 studerende på HA(kom.) og 200 på BA IMK i år, og de bliver færdige i 2017. Og det kunne give op til 200 overskydende færdiguddannede CBS-bachelorer - alt afhængigt af frafald.

Ingen betydning for CBS' samlede kandidatoptag

Det bliver den økonomiske betydning, ministeriets ’dimensioneringsmodel’ vil få for CBS, og den får slet ingen betydning for det samlede antal studiepladser. Sagen er, at CBS allerede har dimensioneret på livet løs med universitetets fastfrysning af det samlede optag, og de godt 130 studiepladser er der god brug for på andre kandidatuddannelser.

Til sammenligning skriver Universitetsavisen, at Københavns Universitet skal skære 614 studiepladser væk, mens Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis skriver, at Syddansk Universitet vil miste 450 studiepladser.

Wilbert van der Meer skriver i Uddannelsesdekanatets orientering:

”Samlet set vil den pålagte dimensionering ikke få økonomiske betydning for CBS. Søgningen til CBS er stor, og vi kan derfor øge optaget på andre uddannelser og dermed som planlagt holde det samlede optag konstant. Vi kan faktisk forvente et politisk pres for at øge optaget på de uddannelser hvor der er god beskæftigelse.”

Til de særligt interesserede vedhæfter CBS OBSERVER ministerens orientering til rektor med bilag denne artikel som PDF-dokumenter.